Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Livet med Alzheimer og andre former for demens

Pårørende og demens: Her får du hjælp

Hvis en i familien har demens, er det vigtigt, at du som pårørende får hjælp og støtte. Her kan du læse om mulighederne for hjælp.

Det er naturligt at være bekymret og frygte for fremtiden, hvis du er pårørende til et menneske med demenssygdom.

Ved demens er der ofte tale om et langt sygdomsforløb, som er hårdt for den syge såvel som for familien. Det ses ofte, at pårørende til mennesker med demens bliver nedslidte, og at det langvarige sygdomsforløb påvirker helbredet hos pårørende fysisk såvel som psykisk.

Symptomer på belastning hos pårørende ved demens

Symptomerne på belastning kan fx være hovedpine, muskelspændinger, manglende appetit, træthed, koncentrationsbesvær og passivitet.

Søg altid læge, hvis du oplever helbredsgener.

Lyt til podcasten Demensguiden

Pas på dig selv, mens du hjælper

Mange pårørende oplever, at de må tilsidesætte egne behov og egne aktiviteter af hensyn til omsorg og pleje af den demensramte. Også samværet med familie og venner kan blive påvirket, fordi der bliver mindre overskud til at deltage i sammenkomster og til at invitere andre hjem.

Når du gennem længere tid har givet mere, end du har fået, kan kræfterne slippe op. Bed derfor om hjælp, så du kan bevare de aktiviteter, du selv holder af. Det er den bedste måde at bevare et overskud til at hjælpe.

Tag imod hjælp

Ingen kan klare at hjælpe døgnet rundt i mange år uden at få hjælp fra andre. Men det kan være svært at række ud efter og tage imod hjælp. Det kan skyldes frygt for afvisning, eller at vi har svært ved at indrømme over for os selv, at vi ikke kan det samme, som vi kunne før.

Læs mere om demensaflastning

Få svar på dine spørgsmål om Alzheimers og andre former for demens i denne guide om demens for pårørende

Det handler om at hjælpe sig selv ved at kende sin begrænsning og at kunne række ud efter og tage imod hjælp. Uanset om det er fra det offentlige eller fra familie og venner.

Det er nemmere at finde ud af, hvem der kan hjælpe dig, med hvad og hvordan, hvis du kan konkretisere dine bekymringer eller problemer. Men det kan være nemmere sagt end gjort, for situationen kan sagtens være overvældende og uoverskuelig. Bed om hjælp hos lægen, kommunen eller familien, uanset om du er konkret i dit behov eller ej.

Dine muligheder for hjælp ved Alzheimer eller anden demens

Der er flere muligheder for hjælp i såvel kommunen, som hos de frivillige organisationers regi bl.a. Ældre Sagen. Der er også den hjælp, det kan være muligt at få fra familie og venner.

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder.

""

Demenskoordinatorer

Stort set alle kommuner har ansat personer med en demensfaglig uddannelse. De kan have forskellige betegnelser, men kaldes oftest demenskoordinatorer eller demenskonsulenter.

Deres væsentligste opgaver er at vejlede, rådgive og støtte mennesker med demenssygdomme og deres pårørende individuelt og i grupper.

Kontakt derfor demenskoordinatoren, hvis du har spørgsmål. Demenskoordinatoren kan guide dig rundt i systemet, så du ikke farer vild.

Støttegrupper for pårørende til mennesker med demens

Når man har en demenssygdom i familien, kan man have brug for kontakt både til professionelle og til andre i samme situation som en selv. Man kan have brug for at dele erfaringer og få inspiration fra andre.

Mange kommuner tilbyder støttegrupper til pårørende til mennesker med demens. Formålet er at give viden om demens samt at give de pårørende mulighed for at tale med ligestillede. Tilbuddet kan variere.

De fleste tilbud er afgrænset til 6 til 8 gange, mens andre grupper fortsætter og suppleres med nye medlemmer efterhånden som der bliver plads. Der findes gruppeforløb for henholdsvis ægtefæller og voksne børn.

Kontakt demenskoordinatoren i kommunen.

Hjælp fra venner og familie

Vær åben omkring sygdommen. Jo mere familie og venner ved, desto mere vil nogle måske tilbyde deres hjælp uopfordret. Hvis du selv ved, hvilken hjælp du har brug for, kan det være lettere for både dig og den, der tilbyder sin hjælp, hvis du gør det meget konkret. Sig fx ”Jeg skal til frisør på fredag kl. 10-12, kan du være her imens?” Så ved den, du spørger, nøjagtigt hvad du har brug for.

Tilbud i frivillige organisationer

Flere danske organisationer tilbyder aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. I Ældre Sagen har vi aktiviteter og tilbud om samtale og aflastning, som kan være med til at give jer en meningsfuld hverdag.  

Ring til os og få rådgivning om demens

Ældre Sagens telefonrådgivning sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Når du ringer til os, får du hjælp af en erfaren demensrådgiver, socialrådgiver, økonomisk rådgiver eller en jurist afhængig af, hvilke spørgsmål du har.

Der er mange spørgsmål, der melder sig på banen, når en man kender har demens. Det kan være svært at hitte rede i regler, rettigheder osv. Plus at overskuddet måske heller ikke er til at sætte sig ind i en masse nye ting. Så brug os.

Ring til os, hvis du er i tvivl. Ring til vores rådgivning på 7089 0081. Der er åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14. Torsdag kl. 14-18.

Læs mere om aktiviteter for demensramte familier


Kirsten og Vagn

For omkring tre år siden fik Kirsten og Vagn begge diagnosen, der ændrede deres liv for altid: Demens. Hvordan holder man fast i livet, så længe man kan? På Stedet på Frederiksberg har Kirsten og Vagn fundet en del af svaret.

Gif/Video med portræt af Vagn, der har demens

Et værdigt liv med demens

Demens ændrer hvert år livet for tusindvis af danskere. Når et menneske bliver ramt af en demenssygdom, rammer det også de mange andre, der er omkring den demensramte.
Læs hele synspunktet

Sidst opdateret 03.07.2024