Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
Herlev Hospital 14. september 2017, patienter, patient, behandling, pårørende, sengestue, bredformat

Sundhedsvæsen

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.

Når du er ældre, og har flere sygdomme, kan du få brug for at blive indlagt en gang imellem. Typisk akut.

Forvirrende at blive indlagt

Det kan være en forvirrende oplevelse at blive indlagt. Hvis du i forvejen er træt og syg og pludselig får det meget værre og skal indlægges, kan det være svært at følge med i, hvad der sker, og hvad der bliver sagt.

Du skal være tryg

Du skal være tryg ved, at du under indlæggelse får en god og værdig behandling, uanset din alder, og hvor i landet, du bor.

Ældre Sagen ønsker, at du er med til at beslutte og planlægge dit forløb. Både når du er indlagt, og når du bliver udskrevet og skal hjem eller videre til en plejehjemsplads i kommunen.

Personalet skal tage sig tid

Hospitalets personale har meget travlt, og der kan være overbelægning på den afdeling, du bliver indlagt.

Ældre Sagen mener, at især ældre patienter med flere sygdomme har brug for, at nogen lytter til dem, når de er indlagt. At personalet har tid til at se og modtage patienten som et helt menneske.

Læs også: Kom overbelægning på hospitalerne til livs

Dem, der passer dig, skal sørge for det allervigtigste som din medicin. Men de har måske ikke tid til at hjælpe dig med at spise og drikke, få børstet dine tænder eller hjælpe dig ud af sengen.

Under indlæggelse møder du mange forskellige mennesker, og det kan være svært at holde styr på alle de informationer og aftaler, du får, og det kan være svært at holde styr på medicin, doser og ændring af medicin.

Behov for politisk fokus på ældre patienter med flere sygdomme

Indtil nu har der været aftalt to nationale handlingsplaner for at undgå overbelægning, styrke sammenhængen mellem hospital og kommune og styrke indsatsen før og efter en indlæggelse.

Men vi er ikke i mål.

Ældre patienters oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet tyder på, at værdigheden halter. Derfor arbejder Ældre Sagen for en ny landsdækkende indsats, som samler op på de gode indsatser, der virker for ældre patienter. Den politiske aftale om en sundhedsreform vil ikke sikre værdig behandling af ældre patienter med flere sygdomme. Men den er et skridt på vejen.

Et sæt af rettigheder

Ældre Sagen mener, at ældre patienter skal have ret til værdig behandling og foreslår et sæt af rettigheder som en del af en national kvalitetspakke: 

Sidst opdateret 28.02.2024