Foto af ældre arbejdende mand

Arbejdsliv

Arbejdsliv og seniorjob

Du kan fortsætte arbejdslivet, selvom du er tæt på pensionsalderen. Mange bliver på deres nuværende job og andre vælger at springe ud som selvstændige. Har du været ledig i lang tid, kan du have ret til et seniorjob.

Flere ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet. For de fleste er det et aktivt tilvalg. Vi bliver på jobbet af lyst. For bare få år siden forlod vi det aktive arbejdsliv, når vi fyldte 60 år.

Vores arbejde er i dag en stor del af vores identitet. Det er en væsentlig grund til, at mange fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen. I dag har vi også en bedre fysik og vi er mere friske.

Samtidig lader vi os inspirere af hinanden. Når vi oplever friske ældre kollegaer, får vi selv lyst til at blive længere tid i jobbet. 

De fleste ældre oplever, at deres arbejdsplads ønsker at fastholde dem og sætter pris på den arbejdsindsats, de yder.

Læs artiklen: Planlæg din senkarriere

Bliv senioriværksætter

Flere ældre lønmodtagere, ledige eller pensionister springer ud som selvstændig med egen virksomhed end tidligere. Du kan også starte din egen virksomhed, når du forlader arbejdsmarkedet. Det er ikke så svært, som man skulle tro.

Hvis du mister jobbet

Det er aldrig sjovt at miste sit job. Hvis du bliver fyret sidst i dit arbejdsliv, kan det virke uoverskueligt. Mange oplever, at kampen for et nyt arbejde er vanskelig, når de runder en vis alder. Du har dog forskellige muligheder afhængigt af din situation.

Overvej om du vil fortsætte jobsøgningen, eller om du vil forlade arbejdsmarkedet, hvis du har svært ved at finde nyt arbejde. Når du når alderen for efterløn og er berettiget til efterløn, kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Du skal opfylde bestemte krav for at gå på efterløn.

Læs mere om efterløn

Seniorjob

Du kan have ret til et seniorjob i din bopælskommune, hvis du er ledig og medlem af efterlønsordningen, og der højst er fem år til, du når din efterlønsalder. Det er også et krav, at du har opbrugt din ret til dagpenge.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om seniorjob

Førtidspension

Du kan blive førtidspensionist, før du når alderen for folkepension, hvis du ikke længere er i stand til at arbejde.

Det kræver, at du har afprøvet alle muligheder for at forbedre din arbejdsevne.

Det kræver også, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Det er kommunen, der foretager den vurdering.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om førtidspension

Seniorførtidspension

Når der er højst fem år til folkepensionsalderen, kan du søge seniorførtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat, og du har en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Læs mere om seniorførtidspension i håndbogen "Værd at vide"

Læs også: Få en god overgang fra arbejde til folkepension

Et godt og langt arbejdsliv

Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed.

Læs hele mærkesagen om arbejdsliv

spørgsmål og svar om arbejdsliv

Kan jeg få seniorførtidspension?

Du kan søge seniorførtidspension, hvis der er under fem år, til du kan få folkepension. Du skal samlet set have arbejdet i mindst 25 år på fuld tid og være tilknyttet arbejdsmarkedet nu fx ved at modtage sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Kommunen skal vurdere, om din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, som det hedder. Vurderingen skal ikke gå på, om du kan udvikle din arbejdsevne, og der skal heller ikke iværksættes tilbud om revalidering eller, om du kan deltage i et ressourceforløb.

Læs mere om reglerne for seniorførtidspension i håndbogen "Værd at vide"

Hvad kan jeg få i folkepension?

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som du får udbetalt hver måned. Alle modtager det samme grundbeløb, uanset om man er gift, samlevende eller enlig. Dit grundbeløb bliver kun sat ned, hvis du har en høj arbejdsindkomst eller har en selvstændig virksomhed med et større overskud.

Ud over grundbeløbet kan du få pensionstillæg, som bliver beregnet ud fra dine/jeres indtægter, og om du er samlevende eller reelt enlig.

Din formue har ingen betydning for, hvordan man beregner dit grundbeløb og pensionstillæg.

Udover folkepensionen kan du være berettiget til tillæg til folkepensionen fx medicinkort og ældrecheck.

Læs om, hvordan din folkepension bliver beregnet i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 07.12.2018