Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digitalisering

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.

Digitalisering byder på mange spændende muligheder og kan gøre hverdagen lettere for mange - både for unge og ældre. Men ikke alle kan være med.

Ældre Sagen har lavet en stor befolkningsundersøgelse om oplevelser og udfordringer i et digital samfund, men særlig fokus på ældre. Undersøgelsen viser, at 35 pct. af befolkningen oplever i nogen, høj eller meget høj grad at have udfordringer digitalt.

Heraf oplever hele 10 pct., svarende til ca. en halv million danskere, at de i høj eller meget høj grad er udfordret digitalt. Undersøgelsen viser også, at ca. hver femte af de 75-84-årige og ca. 41 pct. af personer på 85 år eller ældre er afhængige af andre for at kunne begå sig digitalt. Desuden oplever nogle, at digitaliseringen kan skabe en følelse af afmagt og utryghed og gå ud over den enkeltes selvforståelse og identitet

Læs mere: Befolkningens oplevelser og udfordringer i et digitalt samfund

Ældre Sagen mener, at det er vigtigt, at samfundet udviser forståelse og rummelighed over for alle, og at det offentlige derfor forholder sig realistisk til menneskers forskellige evner inden for digitalisering.

Mange ældre bruger digitale løsninger og bruger MitID og e-Boks. Men af de omkring 1.218.000 65+årige i Danmark er der ca. 149.000, der ikke har MitID, og ca. 248.000, der er fritaget Digital Post.

Det viser Ældre Sagens beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Derfor er der vidt forskellige digitale kompetencer og behov i befolkningen – og også blandt ældre. Ældre Sagen mener, at det er vigtigt, at samfundet sikrer, at digitalisering skaber merværdi for mennesker.

Vi må aldrig digitalisere for digitaliseringens skyld.

Læs også: Overgangen fra NemID til MitID

It-kurser og it-frivillige

Ældre Sagen støtter og styrker ældres it-færdigheder via kurser og lokale it-frivillige.

I Ældre Sagen er der ca. 1.600 it-frivillige, der landet over hjælper i it-cafeer, på kurser, via it-telefonsupport eller besøg i hjemmet, hvis den nyeste opdatering, routeren eller streaming giver udfordringer.

Mennesket før systemet i et digitalt samfund

Politisk arbejder Ældre Sagen for, at samfundet viser forståelse og rummelighed for alle samfundsgrupper, og at der findes gode løsninger for alle, når det kommer til det digitale.

Derfor skal myndighederne også tage hensyn til ældres forskelligartede digitale kompetencer og livssituationer.

Det gælder i særdeleshed inden for det offentlige, men også det private, hvor den digitale udvikling også spiller en stor rolle i den enkeltes liv. 

Læs også: Kontanternes skal bevares

Sidst opdateret 22.02.2024