Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
køre bil, kvinde, bilist, Inger 69 år (2016), hænder, hænder på rat

Transport

Ældre har også krav på gode transportvilkår

Ældre Sagen arbejder for at sikre, at ældre har adgang til et sikkert, sammenhængende transportsystem.

At kunne transportere sig rundt er en del af et godt liv – det gælder både dem som lever et selvstændigt aktivt liv, og dem som er mere afhængige af andre menneskers hjælp. Høj mobilitet er for de fleste mennesker tæt forbundet med følelsen af livsglæde, frihed og kontrol over egen tilværelse.

Gode transportmuligheder er også forbundet med bedre helbredstilstand og lavere risiko for funktionsnedsættelser – alene af den grund, at man bevæger sig mere, når man skal bruge et transportmiddel – hvad enten er bus, tog eller bil.

Adgang og mulighed for transport er afgørende for at ældre kan indgå og deltage i sociale aktiviteter uden for deres hjem og dermed er transportmuligheder et vigtigt element i at forebygge og bekæmpe ensomhed.

Ældre Sagen arbejder derfor for at sikre, at ældre har adgang til et sikkert, sammenhængende transportsystem med høj tilgængelighed med få mobilitetsbarrierer udført efter principperne for universelt design og med ingen eller lave digitale barrierer.

Vi kæmper både for retten til at føre bil, så længe det er helbredsmæssigt forsvarligt, og for at sikre de svagest stillede ældre overkommelig adgang til offentlig transport både i forhold til tilgængelighed, trafiksikkerhed, økonomi og digitalisering.

Retten til at føre bil skal fortsat være evidensbaseret 

  • Ældre bilister er erfarne bilister.
  • Det skal fortsat være helbred og funktionsevne og ikke alder som afgør, om du må køre bil.
  • Nogle ældre bilister skal have mere hjælp til at pensionere deres kørekort.

Ældre skal have gode vilkår i den offentlige transport

  • Den offentlige transport skal være et reelt tilbud til ældre uagtet, hvor man bor.
  • Trafikselskabernes pensionistrabatter er vigtige ift. for ældres deltagelse i civilsamfundet, og dermed led i ensomhedsbekæmpelsen.
  • Visiterede kørselstilbud til svækkede ældre skal være en selvfølge og ikke en labyrintisk proces.
  • Chaufførerne i flextrafik skal have det rette kompetenceniveau og acceptable arbejdsvilkår.

Sidst opdateret 17.07.2024