Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Du kan søge om hjælp til personlig pleje, tøjvask, rengøring, indkøb og madservice.

De fleste foretrækker at bo i eget hjem så længe som muligt. Men hvis dit helbred bliver svækket, kan det være nødvendigt at få hjemmehjælp. Du kan søge hjemmehjælp i din kommune, hvis der er opgaver i hjemmet, du ikke længere kan klare selv.

Læs artiklen: Hjemmehjælp og træning

Hjemmehjælp dækker over tre områder:

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp
  • Madservice

Hjemmehjælp i form af personlig pleje

Hjemmehjælp kan være hjælp til den personlige pleje. Det kan fx være hjælp til at komme i bad eller at blive vasket, til at få tøj på, komme ud af sengen og til at spise. Almindelig fodpleje (ikke fodbehandling) hører også under personlig pleje.

Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp

Du kan også få hjælp til tøjvask, indkøb og rengøring. Det hører ind under praktisk hjælp. Hovedrengøring hører også ind under praktisk hjælp.

Hjemmehjælp i form af madservice

Du kan få bragt mad hjem til dig, hvis du ikke selv kan lave mad længere fx pga. sygdom.

Betingelser for hjemmehjælp

Det er kommunen, der vurderer og beslutter, om du kan få hjemmehjælp. Som udgangspunkt kan du søge om hjemmehjælp, hvis:

• Du har et handicap.
• Du ikke længere kan klare de daglige gøremål selv.
• Du har i en periode været syg og ikke kan de samme ting, som du kunne tidligere og har brug for hjælp.

Det er kommunen, der afgør, om du kan få hjemmehjælp med det samme, eller om du først skal tilbydes et træningsforløb. Sådan et træningsforløb kaldes et hverdags-rehabiliterings-forløb. Under forløbet finder du, sammen med kommunens medarbejdere, ud af, om der er opgaver, du helt eller delvis selv kan klare.

Kommunen vurderer bagefter, om du har behov for hjemmehjælp - og i givet fald, hvor meget hjælp, du har behov for.

Læs også: Hjemmehjælp og træning

Læs mere om visitation og hverdagsrehabiliteringsforløb i håndbogen "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Spørgsmål og svar om hjemmehjælp

Hvad kan jeg få hjemmehjælp til?

Du kan få hjemmehjælp til:

  • Personlig pleje – fx bad eller at komme i tøjet om morgenen
  • Praktisk hjælp – fx indkøb eller rengøring
  • Madservice – mad bragt ud eller mad du kommer og spiser på et plejecenter

Læs mere om, hvad du kan få hjemmehjælp til i håndbogen "Værd at vide"

Hvad koster hjemmehjælp?

Hjælpen er som udgangspunkt gratis, hvis du får praktisk hjælp eller personlig pleje. Maden skal du betale for, hvis du får mad bragt ud - madservice. Du kan se de aktuelle priser i håndbogen "Værd at vide".

Hvordan kan jeg få hjemmehjælp?

Du søger din kommune om at få hjemmehjælp ved at udfylde et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte kommunens visitator. Eller du henvender dig i Borgerservice og beder dem hjælpe dig.

Læs artiklen: Hjemmehjælp og træning og få indsigt i, hvordan du søger om hjemmehjælp

Min kommune siger, de ikke har en klippekortsordning til hjemmehjælp. Kan det være rigtigt?

Det kan sagtens være rigtigt, når din kommune siger, de ikke har en klippekortsordning. Det er nemlig den enkelte kommune, der selv vælger, om de vil have en klippekortsordning. Så der kan være forskel fra kommune til kommune, om de vil tilbyde deres borgere den klippekortsordning, der giver mulighed for lidt ekstra hjemmehjælp.

Kan det passe, at min mor skal træne for at få hjemmehjælp?

Ja, det kan det godt. Når du søger om hjemmehjælp, kan du blive bedt om at starte på et træningsforløb. Kommunen vurderer, om du er i stand til at gennemføre et træningsforløb. Hvis ikke, får du hjemmehjælp med det samme. Målet med træningen er, at du kommer til at kunne klare så meget som muligt selv. Når træningen er slut, beslutter kommunen, hvor meget du kan få i hjælp. Træningsforløbet kaldes hverdags-rehabilitering.

Læs artiklen: Hjemmehjælp og træning og få mere viden om hverdags-rehabilitering

Mine naboer er et ældre ægtepar, der får hjælp til rengøring fra kommunen. Vores kommune siger, de kun yder hjælp til rengøring til 65m2, kan det være rigtigt? Mine naboer bor i et stort hus. Den ene har astma og luftvejsproblemer, så jeg synes, de har behov for at få gjort mere rent, end de får i dag.

Hvis dine naboers helbredsmæssige tilstand er sådan, at det er nødvendigt med rengøring ud over de 65 kvm, skal kommunen fravige det, man kalder for kommunens serviceniveau. Alle kommuner skal mindst en gang årligt udfærdige en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp (serviceniveau), så du kan vide, hvilken hjælp du kan forvente fra kommunen. Men kvalitetsstandarden er kun vejledende, og serviceniveauet skal fraviges, hvis borgerens behov kræver det.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål

Jeg er blevet visiteret til hjælp til rengøring. Jeg har hørt, at jeg har mulighed for selv at finde en, der kan hjælpe mig. Er det rigtigt?

Ja, det er rigtigt. Hvis du er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, kan du selv vælge den person, der skal hjælpe dig. Der er ingen begrænsninger for, hvem du kan vælge, når bare personen opfylder kommunens krav. Kommunen skal godkende hjælperen og stå for ansættelsen og aflønning.

Min moster er på aflastningsophold. Hun har hørt, at hun skal betale for opholdet. Skal hun det?

Det er rigtigt, at man skal betale for et aflastningsophold. Prisen kan variere fra kommune til kommune. Dog må betalingen for opholdet ikke være højere end, at man har penge tilbage til husleje og andre udgifter i forbindelse med at kunne bevare sin faste bolig. Hvis hun alligevel får problemer med økonomien, kan hun eventuelt søge sin kommune om et særligt personligt tillæg til sin pension.

Sidst opdateret 02.02.2024

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs hele mærkesagen om hjemmehjælp og rehabilitering