Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Vi holder spændt øje med nyt om pensionen

Mens lønnen stiger, halter pensionen bagefter. Det lyder som en fejl, men den er god nok.

Kort fortalt

Problemet med pensionen

Mens lønnen stiger, halter pensionen bagefter. Det gør den, fordi pensionen først bliver justeret to år efter lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Det synes vi er for lang tid at vente, som tiderne er nu.

Danmarks pensionister mærker nemlig prisstigningerne på blandt andet fødevarer mere end de fleste. Vi foreslår derfor at fremrykke reguleringen i denne særlige situation, så pensionister og andre på overførselsindkomst får flere penge mellem hænderne allerede i 2024. Det mener vi er rimeligt.

Vi bliver ved med at kæmpe

Ældre Sagen arbejder for at sikre økonomisk tryghed for ældre i Danmark. Et godt liv hele livet, kan vi kun sikre, hvis pensionen er rimelig.

Pensionen er i de senere år sakket klart bagud i forhold til lønudviklingen. Det står i skarp kontrast til princippet om, at indkomsten for pensionister, der har taget deres tørn på arbejdsmarkedet, skal følge indkomsten for de nuværende erhvervsaktive.

Derfor oplever mange pensionister lige nu en urimelig situation – det skal der gøres noget ved nu.

Mærkesag

Sådan har vi kæmpet for pensionen

... og vi bliver ved.

Det er tid til handling nu

Der er to særlige årsager til, at Ældre Sagen råber op om en rimelig pension: den høje inflation og den forsinkede regulering af pensionen.

Pensionen reguleres altid to år senere end lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det skyldes, at det tager tid at opgøre lønudviklingen.

Forsinkelsen er ikke et problem, når inflationen og lønudviklingen er stabil. Men når inflationen pludselig stiger, som vi så det for et par år siden, bliver pensionisters økonomi udfordret.

Derfor er det tid til handling. Det er tid til at få skabt en rimelig pension igen.

Det skal der gøres


Forhøj
 pensionen ekstraordinært nu. Når pensionen har indhentet pris- og lønudviklingen følger en afdæmpet regulering. 

Indflydelse

Politisk arbejde

Kom med i maskinrummet og hør, hvordan Ældre Sagen arbejder for at få politisk indflydelse.
Podcast

Bliv klog på pension i ny podcast

Ældre Sagens økonom, Claus Blendstrup, og vicedirektør, Michael Teit Nielsen, forklarer, hvorfor hele Danmark bør tale om pension.

Spørgsmål og svar om pension

Hvorfor skal pensionisterne have flere penge?

Pensionisterne kan købe mindre for deres pension på grund af den høje inflation. Lønmodtagerne derimod har indhentet priserne i 2024.

Hvad betyder ”regulering af pension”?

I aftalen om reguleringen af pensionen fra 2018 står der, at pensionen skal følge lønudviklingen, så pensionister får større del i den generelle velstandsfremgang i samfundet. Pensionssatserne følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked, men med to års forsinkelse.

Hvor meget halter pensionen efter fødevarepriser og lønninger?

Mens pensionisternes købekraft er 4,2 pct. lavere i 2024 end i 2019, har lønnen for privatansatte indhentet priserne i 2024.

Hvad betyder det ”at fremrykke reguleringen”

Når Ældre Sagen siger, at reguleringen skal forhøjes, så mener vi, at pensionen skal justeres så hurtigt som muligt – og ikke først i 2025. Pensionisterne har ventet længe på en regulering, der matcher deres økonomiske situation – og efter politikernes plan kommer pensionisterne til at vente længe endnu. Det er ikke rimeligt.

Hvad koster Ældre Sagens forslag, og hvor skal pengene komme fra?

Ældre Sagen har beregnet udgiften til en fremrykket regulering på 5 procent for alle modtagere af forsørgelsesydelser til ca. 8 mia. kr. efter skat og tilbageløb. Heraf udgør udgiften ved at fremrykke reguleringen af folke- og førtidspensionen ca. 5 mia. kr. Det er en udgift, der kan finansieres indenfor det økonomiske råderum. Da der er tale om en fremrykning af reguleringen og ikke en permanent forhøjelse, vil den langsigtede økonomiske holdbarhed ikke blive forringet.

Er det kun pensionen, der skal reguleres ekstraordinært?

Ældre Sagen mener, at den fremrykkede regulering af pension også skal gælde andre overførselsindkomster som for eksempel dagpenge og SU.

Hvor høj er inflationen?

I 2022 oplevede Danmark den højeste inflation i 40 år på 7,7 pct. Inflationen er faldet siden og var i første kvartal 2024 nede på 1 pct. Men priserne er stadig meget højere, end de var før inflationskrisen.

Sidst opdateret 08.05.2024