Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Livet med Alzheimer og andre former for demens

Få viden og rådgivning om Alzheimer og andre former for demens og læs om aktiviteter og muligheder for støtte, hvis en i familien har en demenssygdom. Er du i tvivl, om du ser tegn på demens, så tag demenstesten.

 

Det er normalt at være i tvivl, om det er symptomer på demens, man har lagt mærke til – eller om det fx blot er almindelig glemsomhed. Men demens er ikke en almindelig del af det at blive ældre.

Demenstest – test om der er tegn eller symptomer på demens

Tag Ældre Sagens demenstest

Vi har udviklet en enkel og vejledende test, hvor du først og fremmest kan få mere viden om symptomerne på demens og samtidig teste, om du – eller en, du kender – viser tegn på demens, som bør undersøges nærmere.

Demenstest – test om der er tegn eller symptomer på demens

Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Alzheimer er en sygdom i hjernen, der fører til en tilstand af demens. Alzheimer er den mest udbredte form for demens. Men der findes over 200 sygdomme, som kan give en tilstand af demens.

Læs også: Symptomer på Alzheimer

Et godt liv trods demens

Alzheimer og andre demenssygdomme ændrer hvert år livet for mange familier. At se et familiemedlem forandre sig i takt med, at demenssygdommen udvikler sig, er overvældende og svært for de fleste.

Men livet med demens skal ikke gå i stå.

Og hvis det står til Ældre Sagen, må demens aldrig betyde social isolation – fordi fysisk aktivitet og samvær er helt afgørende for et bedre liv med demens.

Derfor tilbyder vi hjælpende hænder, aflastning og støtte, rådgivning og aktiviteter, som kan være med til at give jer en aktiv hverdag. En hverdag, som bedst muligt er tilpasset jeres situation, og hvor I stadig får oplevelser sammen og med andre.  

Læs også: Få rådgivning om demens 

Ældre Sagen arbejder for bedre vilkår, øget forståelse og gode liv for mennesker med demens.

Lone og Helle er begge ramt af demens og har været brugere af aktivitetscenteret Huset i flere år. Her fortæller de om deres liv med demens:

Se også Jimmy, Charlotte og Rikkes fortællinger om livet med demens

Deltag i sociale arrangementer

Vores frivillige arrangerer mange steder i landet cafémøder for familier med Alzheimers sygdom eller andre former for demens.

Alle er velkomne – også pårørende. Møderne kan foregå i samarbejde med kommunens demenskoordinator eller leder af et dagcenter. 

Aktiviteterne i demenscafeen er forskellige fra sted til sted. Der kan fx være:

  • Erindringsgrupper: I erindringsgrupper tager vi forskellige emner op, som fx musik eller arbejde, og aktiverer fortællinger fra fortiden.
  • Motion eller fysisk aktivitet: Flere steder har vi fx motionsvenner, dans og tandemcykler, der giver sjov motion for både personer med demens og pårørende. 
  • Sang og samvær: Sang er stærkt knyttet til minder fra ens liv. I cafemøder kan du synge med og tage del i samværet med andre.
Kontakt din lokalafdeling i Ældre Sagen, og hør, hvilke aktiviteter vi har i nærheden af dig 

Få aflastning i hverdagen

I Ældre Sagen har vi frivillige, som er demensaflastere. En demensaflaster er en besøgsven, der kender til demens, og som kan give dig en pause i hverdagen, hvis du er pårørende til et menneske med demens.

Vores demensaflastere hjælper allerede mange familier til en bedre tilværelse med demens. Men det kan være svært at tage imod hjælp.

Som pårørende kan du føle dig forpligtet til selv at klare udfordringerne, og det kan være svært at acceptere, at du måske har brug for en hånd og et pusterum.

Sådan hjælper demensaflasteren

En demensaflaster kan komme på besøg hjemme hos jer, så du som pårørende får mulighed for at gå ærinder, passe en fritidsinteresse og møde andre mennesker. 

Demensaflasteren kan i mellemtiden fx snakke eller gå en tur med familiemedlemmet, som har en demenssygdom. Det kommer helt an på, hvad der passer jer bedst.

Fordelen ved en demensaflaster er bl.a., at han eller hun har et godt kendskab til sygdommen og forstår den situation, I er i.

Læs mere om at få en demensaflaster 

Et værdigt liv med demens

Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt. Uanset hvor langt de er i demenssygdommen.
Læs hele mærkesagen om demens
Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 20.09.2023