""

Demens

Livet med Alzheimer og andre former for demens

Få viden og rådgivning om Alzheimer og andre former for demens og læs om aktiviteter og muligheder for støtte, hvis en i familien har en demenssygdom. Er du i tvivl, om du ser tegn på demens, så tag demenstesten.

 

Ældre Sagen arbejder for bedre vilkår, øget forståelse og gode liv for mennesker med demens. Nu giver vi stemme til dem, det handler om, i en række film med personlige fortællinger om livet med demens.

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Lone og Helle er begge ramt af demens og har været brugere af aktivitetscenteret Huset i flere år.

Se også Jimmy, Charlotte og Rikkes fortællinger om livet med demens

Er det demens?

Det er normalt at være i tvivl, om det er symptomer på demens, man har lagt mærke til – eller om det fx blot er almindelig glemsomhed. Men demens er ikke en almindelig del af det at blive ældre.

Demenstest – test om der er tegn eller symptomer på demens

Tag Ældre Sagens demenstest

Vi har udviklet en enkel og vejledende test, hvor du først og fremmest kan få mere viden om symptomerne på demens og samtidig teste, om du – eller en, du kender – viser tegn på demens, som bør undersøges nærmere.

Demenstest – test om der er tegn eller symptomer på demens

Symptomer på Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Alzheimer er en sygdom i hjernen, der fører til en tilstand af demens. Alzheimer er den mest udbredte form for demens. Men der findes over 200 sygdomme, som kan give en tilstand af demens.

Læs også: Symptomer på Alzheimer

Et godt liv trods demens

Alzheimer og andre former for demenssygdomme ændrer hvert år livet for mange familier. At se et familiemedlem forandre sig i takt med, at demenssygdommen udvikler sig, er overvældende og svært for de fleste.

Men livet med demens skal ikke gå i stå.

Og hvis det står til Ældre Sagen, må demens aldrig betyde social isolation – fordi fysisk aktivitet og samvær er helt afgørende for et bedre liv med demens.

Derfor tilbyder vi hjælpende hænder, aflastning og støtte, rådgivning og aktiviteter, som kan være med til at give jer en aktiv hverdag.

En hverdag som bedst muligt er tilpasset jeres nye situation, og hvor I stadig får oplevelser sammen og med andre.  

Læs også: Få rådgivning om demens 

Deltag i sociale arrangementer

Vores frivillige arrangerer mange steder i landet cafémøder for familier med Alzheimers sygdom, eller andre former for demens, inde på livet.

Alle er velkomne – også pårørende. Møderne foregår ofte i samarbejde med kommunens demenskoordinator eller leder af et dagcenter. 

Aktiviteterne i demenscafeen er forskellige fra sted til sted. Der kan fx være:

  • Erindringsgrupper: I erindringsgrupper tager vi forskellige emner op, som fx "Skoletiden", og aktiverer fortællinger fra fortiden.
  • Motion: Der er også mulighed for fysisk aktivitet. Flere steder har vi fx tandemcykler, der giver sjov motion for både personer med demens og pårørende. 
  • Sang og samvær: Sang er stærkt knyttet til minder fra ens liv. I cafemøder kan du synge med og tage del i samværet med andre.
Kontakt din lokalafdeling i Ældre Sagen, og hør, hvilke aktiviteter vi har i nærheden af dig 

Få aflastning i hverdagen

I Ældre Sagen har vi frivillige, som vi kalder demensaflastere. En demensaflaster er en, som kan give dig en pause i hverdagen, hvis du er pårørende til et menneske med demens.

Vores demensaflastere hjælper allerede mange familier til en bedre tilværelse med demens. Men det kan være svært at tage imod hjælp.

Som pårørende kan du føle dig forpligtet til selv at klare udfordringerne, og det kan være svært at acceptere, at man måske har brug for en hånd og et pusterum.

Sådan hjælper demensaflasteren

En demensaflaster kan komme på besøg hjemme hos jer, så du som pårørende får mulighed for at gå ærinder, passe en fritidsinteresse og møde andre mennesker. 

Demensaflasteren kan i mellemtiden fx snakke eller gå en tur med familiemedlemmet, som har en demenssygdom. Det kommer helt an på, hvad der passer jer bedst.

Fordelen ved en demensaflaster er bl.a., at han eller hun har et godt kendskab til sygdommen og forstår den situation, I er i.

Læs mere om at få en demensaflaster 

Et værdigt liv med demens

Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt. Uanset hvor langt de er i demenssygdommen.
Læs hele mærkesagen om demens

Sidst opdateret 24.01.2022

Spørgsmål og svar om demens

Min ægtefælle har demens men vil ikke på plejehjem. Hvad gør jeg?

Som udgangspunkt bestemmer man selv, om man vil flytte ind i en plejebolig. Der er dog undtagelser, men betingelserne for, at en person kan flyttes mod sin vilje, er strenge.

Det er kommunen, som skal indstille sådan en flytning til Familieretshuset. Flytningen kan kun ske, når:

  1. Det er påkrævet for, at personen kan få den nødvendige hjælp
  2. Hjælpen ikke kan gennemføres i personens nuværende bolig
  3. Personen ikke kan gennemskue konsekvenserne af sine handlinger
  4. Personen udsætter sig selv for skade
  5. Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Du kan læse mere om flytning uden samtykke i håndbogen "Værd at Vide"

Er det rigtigt, at der skal være en værge, hvis min demensramte far skal flytte i plejebolig?

Ja, hvis din far ikke selv er i stand til at give et informeret samtykke til flytningen eller modsætter sig flytningen. Et informeret samtykke betyder, at man skal have tilstrækkeligt overblik og dømmekraft til at kunne forstå og tage stilling til flytningen.

Ved alle flytninger uden det tilstrækkelige samtykke, skal der beskikkes en værge, hvis der ikke er en i forvejen. Værgen kan dog ikke selv beslutte, at en person skal flytte ind i en plejebolig. Der er regler i den sociale lovgivning, som skal være opfyldt.

Først og fremmest er det ikke muligt at flytte en person, som godt kan få den nødvendige hjælp i sit hjem.

I nogle tilfælde kan en fremtidsfuldmægtig dog undtagelsesvis erstatte værgen.

Læs mere om flytning uden samtykke i håndbogen "Værd at vide"

Kan det være rigtigt, at plejehjemspersonalet ikke kan tvinge min mor med demens til at komme i bad?

Både ja og nej. Først skal personalet prøve at finde en årsag til din mors adfærd. Hvis de ikke kan det, skal personalet foretage en risikovurdering af situationen.

Som udgangspunkt mister man ikke sine rettigheder, fordi man mister sine færdigheder. Så din mor bestemmer selv, om hun vil vaskes. Men personalet har omsorgspligt, så de skal sørge for, at din mor ikke omsorgssvigtes. De skal derfor foretage en faglig vurdering af, hvilke konsekvenser det kan have, hvis din mor ikke bliver vasket. Den manglende hygiejne kan fx gå ud over din mors helbred eller værdighed. Er det tilfældet, skal personalet forsøge pædagogisk at få din mor til at tage imod hjælp. 

Det er en svær afbalancering af din mors ret til nødvendig omsorg på den ene side og hendes ret til selvbestemmelse på den anden side, som personalet skal foretage. 

Læs mere om selvbestemmelse og omsorgspligt i håndbogen ”Værd at vide”

Min mor har demens og bor på plejecenter. Plejepersonalet har givet mig en to-do liste ift. min mor, der bl.a. omfatter besøg hos frisør, læge og fodbehandling. Er det min pligt at hjælpe?

Nej, det er det ikke. Borgere, som ikke kan klare sig selv, har ret til at få hjælp fra kommunen til at få opfyldt deres behov for pleje og omsorg. Pårørende har med andre ord lov til "bare" at være pårørende og gæster til beboere i plejeboliger. 

Du kan læse mere om omsorgspligt i håndbogen "Værd at vide" 

Jeg har fuldmagt for både økonomi og personlige forhold for min far, som har middelsvær demens. Kommunen vil ikke tale med mig om min fars forhold, fordi jeg ikke har et værgemål. Det forstår jeg ikke.

Det er også uforståeligt. Hvis din far har oprettet fuldmagten på et tidspunkt, hvor han vidst og kunne overskue, hvad han gav dig fuldmagt til, så er fuldmagten tilstrækkeligt grundlag for, at personalet kan tale med dig om din fars forhold.  

Læs mere om værgemål og fuldmagter i håndbogen "Værd at vide"