Dette er blot et test billede

Demens

Livet med Alzheimers og andre former for demens

Demenscafeer, besøgsvenner og hjælp til pårørende. Ældre Sagen har en række tilbud til demente og familier, der lever med Alzheimers og andre former for demens tæt inde på livet.

Alzheimers sygdom og andre former for demenssygdomme ændrer hvert år livet for tusindvis af danskere. Det kan være svært at se sin ægtefælle eller en forælder blive dårligere og dårligere af demens. Men livet med demens behøver ikke at være trist og meningsløst.

I Ældre Sagen er der støtte at hente til demente og deres pårørende. Her kan du få rådgivning, samvær og hjælp i hverdagen.

Læs artiklen: Kan jeg undgå demens?

Symptomer på Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Alzheimers er en sygdom i hjernen, der fører til en tilstand af demens. Alzheimers er den mest udbredte form for demens.

LÆS OGSÅ: Symptomer på Alzheimers

Deltag i sociale arrangementer for demente og deres pårørende

Vores frivillige arrangerer flere steder i landet cafémøder for familier med Alzheimers sygdom, eller andre former for demens, inde på livet.

Alle er velkomne – også pårørende. Møderne foregår ofte i samarbejde med kommunens demenskoordinator eller leder af et dagcenter. 

Aktiviteterne i demenscafeen er forskellig fra sted til sted. Der kan fx være:

  • Erindringsgrupper: I erindringsgrupper tager vi forskellige emner op, som fx "Skoletiden" og aktiverer fortællinger fra fortiden.
  • Motion: Der er også mulighed for fysisk aktivitet. Flere steder har vi fx tandemcykler, der giver sjov motion for både demente og pårørende. 
  • Sang og samvær: Sang er stærkt knyttet til minder fra ens liv. I cafemøder for demente kan du synge med og tage del i samværet med andre.
Kontakt din lokalafdeling i Ældre Sagen, og hør, hvilke aktiviteter vi har i nærheden af dig 

Få aflastning i hverdagen

Ældre Sagen har vi frivillige, som vi kalder demensaflastere. En demensaflaster er en, som kan give dig en pause i hverdagen, hvis du er pårørende til en dement. 

Demensaflasteren kan komme på besøg i hjemmet, så du får mulighed for at gå ærinder, møde venner eller gå til en fritidsinteresse. 

Den frivillige demensaflaster kan fx hyggesnakke eller gå en tur med den demensramte. Det kommer an på, hvad der passer jer bedst. Derudover kan aflasteren også fungere som bisidder og personlig støtte for de pårørende. 

Få en demensaflaster 

Demensaflasteren har et godt kendskab til demens og forstår din situation. Det kan være svært at tage imod hjælp fra andre, men overvej alligevel tilbuddet.

Læs også: Træn din hjerne

Sidst opdateret 15.08.2017

Et værdigt liv med demens

Demens ændrer hvert år livet for tusindvis af danskere. Når et menneske bliver ramt af en demenssygdom, rammer det også de mange andre, der er omkring den demente.

Læs hele mærkesagen om demens

SPørgsmål og svar om demens

Min ægtefælle er dement, men vil ikke på plejehjem. Hvad gør jeg?

Det kræver samtykke fra den person, som skal flytte, hvis en person skal flytte til en plejebolig eller et plejehjem. Det er nemlig et såkaldt vidtgående indgreb i selvbestemmelsesretten, hvis du flytter en person fra en bolig til en anden, uden at vedkommende har givet samtykke. 

Betingelserne, for at en person kan flyttes mod sin vilje, er strenge. Det er kommunen, som skal indstille sådan en flytning til Statsforvaltningen. Flytningen kan kun ske, når:

  1. Det er påkrævet for, at personen kan få den nødvendige hjælp, og
  2. hjælpen ikke kan gennemføres i personens nuværende bolig, og
  3. personen ikke kan gennemskue konsekvenserne af sine handlinger, og
  4. personen udsætter sig selv for skade, og
  5. det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Du kan læse mere om flytning uden samtykke i håndbogen "Værd at Vide"