""

Ældrecheck

Ældrecheck satser 2022 – et tillæg til din folkepension

 

Ældrecheck er et engangsbeløb, som udbetales en gang om året, i januar måned, hvis du har en lille eller ingen indtægt udover din folkepension. Din likvide formue må 1. januar 2022 højest være 93.000  kr.

Den indtægt, du modtager i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, f.eks. folkepension og ATP, indgår ikke i opgørelsen af den likvide formue.

Hvis I er et par, er formuegrænsen stadig 93.000 kr. og altså ikke dobbelt op. 

Læs også: Ældrecheck – har din formue ændret sig?

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Du kan få ældrecheck, hvis du er folkepensionist og er berettiget til folkepension pr. 1. januar.

Du vil få ældrechecken udbetalt automatisk, hvis du opfylder betingelserne, og Udbetaling Danmark har oplysningerne om din aktuelle formue.

Hvis Udbetaling Danmark ikke har oplysninger om din aktuelle formue, kan du oplyse den via Borger.dk.

Oplys din formue på Borger.dk

Ældrechecken indgår ikke i beregning af din boligydelse eller i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Læs artiklen: Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Satser for ældrechecken 2022

I 2022 kan du få op til 18.600 kr. før skat pr. år i ældrecheck. Beløbet er skattepligtigt.

Du får udbetalt det fulde beløb, hvis din personlige tillægsprocent er 100. 

Læs mere om den personlige tillægsprocent i håndbogen "Værd at vide"

Beløbet, du får udbetalt i ældrecheck bliver mindre, desto større din indtægt udover folkepensionen er.

Ældrecheck, hvis du er gift eller samlevende

Som gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne.

Få råd og vejledning om din økonomi i din lokale afdeling af Ældre Sagen

Beløbet, I får udbetalt i ældrecheck bliver mindre, desto større jeres indtægt udover folkepensionen er. Denne indtægt indgår i beregningen af jeres personlige tillægsprocent. Man kan sige, det er en slags måleenhed for de indtægter, I har udover folkepensionen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter eller ratepension.

Læs artiklen: Får du det rigtige i pension?

Du får ældrechecken udbetalt automatisk

Bor du i Danmark, skal du ikke selv søge om ældrechecken. Du får den udbetalt en gang om året sammen med din folkepension. Det sker fra Udbetaling Danmark den sidste hverdag i januar måned. 

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du mod forventning ikke har modtaget din ældrecheck sidst i januar måned.

Kontakt Udbetaling Danmark

Hvis du fik ældrecheck i januar 2021, får du ældrechecken udbetalt automatisk, når du får udbetalt din pension sidst i januar 2022, hvis du stadig er berettiget.

Sådan bliver din ældrecheck udregnet

De oplysninger, du har givet SKAT om dine indtægter indgår, når Udbetaling Danmark beregner din ældrecheck.

Du har selv pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i din formue. Hvis din formue ændrer sig  i forhold til den seneste årsopgørelse, kan det være, at du bliver berettiget til at modtage ældrecheck. 

Hvis du har en ægtefælle eller samlever pr. 1. januar 2022, indgår dennes indtægter og formue også i beregningen.

Du kan få din ældrecheck efterbetalt, hvis din formue pr. 1. januar ikke overstiger formuegrænsen. Udbetaling Danmark skal have de nye formueoplysninger fra dig, inden der er gået seks måneder efter udgangen af januar.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om ældrechecken

Sidst opdateret 08.12.2021

Spørgsmål og Svar om ældrecheck

Jeg er gift. Får vi hver en ældrecheck eller er det tilsammen?

Hvis du er gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne. I skal være opmærksomme på, at det kan have betydning for, hvor meget I får udbetalt, hvis en af jer har indtægter ud over folkepensionen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter eller ratepension. Det er summen af jeres fælles indtægter og jeres samlede likvide formue, der har betydning.