Ældrecheck

Ældrecheck satser 2018 – et tillæg til din folkepension

Ældrechecken er en årlig udbetaling, som er et tillæg til folkepensionen. Den kan du få, hvis du er folkepensionist og har en lav indkomst og en lille formue.

Ældrecheck er et engangsbeløb, du kan få, hvis du har en lille eller ingen indtægt udover din folkepension. Din likvide formue må i 2018 højest være 86.000 kr. Hvis I er et par, er formuegrænsen stadig 86.000 kr. og altså ikke dobbelt op. 

Læs også: Ældrecheck – har din formue ændret sig?

Du kan få ældrecheck, hvis du er folkepensionist og er berettiget til folkepension pr. 1. januar. Det vil sige, at du skal være fyldt 65 år inden den 31. december året før.

Du vil få ældrechecken udbetalt automatisk, hvis du opfylder betingelserne.

Ældrechecken indgår ikke i beregning af din boligydelse eller i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Læs artiklen: Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Satser for ældrechecken 2018

I 2018 kan du få op til 17.200 kr. før skat pr. år i ældrecheck. Beløbet er skattepligtigt.

Du får udbetalt det fulde beløb, hvis din personlige tillægsprocent er 100. 

Læs mere om tillægsprocenten i håndbogen "Værd at vide"

Beløbet, du får udbetalt i ældrecheck bliver mindre, desto større din indtægt udover folkepensionen er.

Ældrecheck, hvis du er gift eller samlevende

Som gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne.

Få råd og vejledning om din økonomi i din lokale afdeling af Ældre Sagen

Beløbet, I får udbetalt i ældrecheck bliver mindre, desto større jeres indtægt udover folkepensionen er. Her indgår beregningen af jeres personlige tillægsprocent. Man kan sige, det er en slags måleenhed for de indtægter, I har udover folkepensionen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter eller ratepension.

Læs artiklen: Får du det rigtige i pension?

Du får ældrechecken udbetalt automatisk

Bor du i Danmark, skal du ikke selv søge om ældrechecken. Du får den udbetalt en gang om året sammen med din folkepension. Det sker fra Udbetaling Danmark den sidste hverdag i januar måned. 

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du mod forventning ikke har modtaget din ældrecheck sidst i januar måned.

Kontakt Udbetaling Danmark

Hvis du fik ældrecheck i 2017, får du ældrechecken udbetalt automatisk, når du får udbetalt din pension sidst i januar 2018, hvis du stadig er berettiget.

Sådan bliver din ældrecheck udregnet

De oplysninger, du har givet SKAT om dine indtægter indgår, når Udbetaling Danmark beregner din ældrecheck.

Du har selv pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i din formue. Hvis din formue ændrer sig  i forhold til den seneste årsopgørelse, kan det være, at du bliver berettiget til at modtage ældrecheck. 

Hvis du har en ægtefælle eller samlever pr. 01.01.2018, indgår dennes indtægter og formue også i beregningen.

Du kan få din ældrecheck efterbetalt, hvis din formue pr. 1. januar ikke overstiger formuegrænsen. Udbetaling Danmark skal have de nye oplysninger fra dig, inden der er gået seks måneder efter udgangen af januar.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om ældrechecken

Alle skal have råd til at bo i plejebolig

Boligydelsen skal bevares, så pensionister med lav indkomst har mulighed for at flytte i plejebolig, hvis behovet opstår.

Læs hele mærkesagen om boligydelse

Sidst opdateret 16.01.2018

Spørgsmål og Svar om ældrecheck

Jeg er gift. Får vi hver en ældrecheck eller er det tilsammen?

Hvis du er gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne. I skal være opmærksomme på, at det kan have betydning for, hvor meget I får udbetalt, hvis en af jer har indtægter ud over folkepensionen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter eller ratepension. Det er summen af jeres fælles indtægter og jeres samlede likvide formue, der har betydning.