Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældrecheck

Ældrecheck satser 2024 – et tillæg til din folkepension

Ældrecheck er et engangsbeløb, som udbetales en gang om året, i januar måned, hvis du har en lille eller ingen indtægt udover din folkepension. Din likvide formue må 1. januar 2024 højest være 99.200 kroner.

Den indtægt, du modtager i slutningen af december til dækning af leveomkostninger i januar, fx folkepension, ATP eller en eventuelt ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt, indgår ikke i opgørelsen af den likvide formue.

Hvis I er et par, er formuegrænsen stadig 99.200 i 2024 og altså ikke dobbelt op.

Læs også: Ældrecheck – har din formue ændret sig?

Du kan få ældrecheck, hvis du er folkepensionist og er berettiget til folkepension per 1. januar.

Du vil få ældrechecken udbetalt automatisk, hvis du opfylder betingelserne, og Udbetaling Danmark har fået oplysningerne om din aktuelle formue.

Hvis du ikke tidligere har modtaget ældrecheck, skal du huske at indgive oplysningerne om din formue til Udbetaling Danmark.

Oplysninger om din aktuelle formue kan du oplyse via Borger.dk.

Oplys din formue på www.borger.dk

Ældrechecken indgår ikke i beregning af din boligydelse eller i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Læs artiklen: Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Satser for ældrechecken 2024

I 2024 kan du få op til 19.900 kroner før skat per år i ældrecheck. Beløbet er skattepligtigt.

Du får udbetalt det fulde beløb, hvis din personlige tillægsprocent er 100. 

Læs mere om den personlige tillægsprocent i håndbogen "Værd at vide"

Beløbet, du får udbetalt i ældrecheck, bliver mindre, desto større din indtægt, udover folkepensionen, er.

Ældrecheck, hvis du er gift eller samlevende

Som gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne.

Få råd og vejledning om din økonomi i din lokale afdeling af Ældre Sagen

Beløbet, I får udbetalt i ældrecheck, bliver mindre, desto større jeres indtægt er, udover folkepensionen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter, ratepension eller egen arbejdsindtægt udover 122.004 kr./årligt. Den indtægt indgår nemlig i beregningen af jeres personlige tillægsprocent.

Læs artiklen: Får du det rigtige i pension?

Du får ældrechecken udbetalt automatisk

Ældrechecken bliver automatisk udbetalt til dig, hvis Udbetaling Danmark har oplysningerne om din formue, og du er berettiget til ældrecheck. Bor du i Danmark, skal du ikke selv søge om ældrechecken. Du får den udbetalt en gang om året sammen med din folkepension. Det sker fra Udbetaling Danmark den sidste hverdag i januar måned. 

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du mod forventning ikke har modtaget din ældrecheck sidst i januar måned.

Kontakt Udbetaling Danmark på www.atp.dk

Hvis du fik ældrecheck i januar 2023, får du ældrechecken udbetalt automatisk. Du får den udbetalt sammen med din pension sidst i januar 2024, hvis du stadig er berettiget.

Sådan bliver din ældrecheck udregnet

De oplysninger, du har givet SKAT om dine indtægter indgår, når Udbetaling Danmark beregner din ældrecheck.

Du har selv pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i din formue. Hvis din formue ændrer sig  i forhold til den seneste årsopgørelse, kan det være, at du bliver berettiget til at modtage ældrecheck. 

Hvis du har en ægtefælle eller samlever per 1. januar 2024, indgår dennes indtægter og formue også i beregningen. Dog medregnes det ikke, hvis din ægtefælle/samlever har arbejdsindtægter.

Du kan få din ældrecheck efterbetalt, hvis din formue per 1. januar ikke overstiger formuegrænsen. Udbetaling Danmark skal have de nye formueoplysninger fra dig, inden der er gået seks måneder efter udgangen af januar, det vil sige senest den 31. juli.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om ældrechecken

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning


Kilde: Ældre Sagen

Sidst opdateret 13.05.2024

Spørgsmål og Svar om ældrecheck

Jeg er gift. Får vi hver en ældrecheck eller er det tilsammen?

Hvis du er gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne. I skal være opmærksomme på, at det kan have betydning for, hvor meget I får udbetalt, hvis en af jer har indtægter ud over folkepensionen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter, ratepension eller egen arbejdsindtægt udover 122.004 kr./årligt. Det er summen af jeres fælles indtægter og jeres samlede likvide formue, der har betydning.

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater