Ensomhed er et udbredt problem blandt ældre over 65 år. Det er et stort problem både for den enkelte og for samfundet. Sammen kæmper vi mod ensomheden og tabuerne om den.

Ensomhed

50.000 ældre føler sig ensomme - bryd tabuet sammen med os

Ensomhed er udbredt blandt ældre over 65 år. Faktisk føler 50.000 over 65 år sig ensomme i hverdagen. Det er et problem for den enkelte og for samfundet. Sammen kæmper vi mod ensomhed.

Ensomhed er et stort problem for mere end 350.000 voksne danskere.

Det betyder, at langt de fleste af os kender nogen, der ofte føler sig ensomme, eller at vi selv har oplevet at have ensomhed tæt inde på livet.

Ensom eller alene?

At føle sig ensom er ikke det samme som at være alene. Så du kan godt føle dig ensom, selvom du har familie eller går på arbejde.

Andre oplever, at de både er alene og føler sig ensomme.

Ensomhed er et tabu

Mød andre igennem Ældre Sagen. Vi afholder mange forskellige arrangementer, for eksempel fordrag, badminton, dans og gåture, hvor der er rig mulighed for social samvær

Mange af os synes, det er svært at tale om ensomhed, og at det er lettere at tale om fællesskab.

I mange sammenhænge kan det også være frugtbart, at vi taler om løsningen i stedet for om problemet.

Men det er faktisk en del af problemet, at ensomhed er så svær at tale om.

Det er tabubelagt at føle sig ensom. Det gør det også svært at række ud og dele sin oplevelse med andre.

Få nye venner i dit liv

Ensomhed, når livet ændrer sig

De fleste af os vil mærke til ensomhed i løbet af livet.

Det sker typisk, når vores liv ændrer sig.

Det kan fx være, hvis du selv eller en nær slægtning bliver alvorligt syg, bliver enke eller enkemand, bliver skilt, eller når du går fra et aktivt arbejdsliv til pension.

Det er vigtigt at huske på, at man ikke er alene om denne udfordring, og at man selv gøre noget for at blive en del af et nyt fællesskab. 

Find et nyt fællesskab - mand

Når det bliver farligt at være ensom

Det er ikke farligt at være ensom i en kort periode. Men ensomhed er farligt for helbredet på lang sigt.

Ensomhed er faktisk er årsagen til, at 770 personer dør for tidligt hvert år.

Ældre mennesker er især udsatte for at opleve ensomhed, hvis man bliver alene, eller hvis man bliver immobil og får svært ved at komme ud af deres hjem og rundt til aktiviteter.

Læs også: 3500 dør alene hvert år

Vi kæmper mod ensomhed

Heldigvis kan vi både forebygge og bekæmpe ensomhed. 

 

Vi ved, at ensomhed ikke trives godt i fællesskaber. Derfor gør vi en indsats i Ældre Sagen for at skabe nye fællesskaber og få flest mulige med.

Her laver vores frivillige hver uge aktiviteter og fællesskaber i lokalafdelingerne over hele landet.

Det kan være en spiseven eller en besøgsven, som kommer på besøg. Eller at man deltager i aktiviteter som gymnastik, dans, fisketure, værksteder og gåture, hvor man kan møde andre til social samvær.

Få støtte til at komme ud blandt andre i vores lokalafdelinger 

 
Vi står sammen i Folkebevægelsen mod Ensomhed

Det kræver en fælles indsats på tværs af aldersgrupper og organisationen at mindske antallet af ensomme i Danmark.

Derfor samarbejder vi med over 80 andre organisationer, kommuner og virksomheder i Folkebevægelsen mod Ensomhed. Her mødes vi blandt andet til "Danmark spiser sammen".

Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed

Ingen ældre skal føle sig ensomme

50.000 over 65 år har ensomhed tæt inde på livet som en del af deres hverdag. Dermed udgør de ældre 5 procent af dem, som føler sig ensomme.

Læs hele mærkesagen om ensomhed

Spørgsmål og svar om ensomhed og samvær

Jeg vil gerne møde andre. Hvordan kan jeg det?

Hvis du gerne vil møde andre, kan en god ide være at melde dig til en aktivitet i en lokalafdeling i nærheden af dig.

Frivillige i Ældre Sagens lokalafdelinger arrangerer en masse forskellige aktiviteter fx:

  • It-undervisning
  • Strikkeklubber
  • Motion og dans
  • Bridge
  • Caféer

Du kan søge i listen over aktiviteter og se aktiviteterne i dit område. 

Gå til listen over aktiviteter i Ældre Sagen

Jeg vil gerne møde andre. Men jeg er ikke i stand til at komme ud. Hvad kan jeg gøre?

Du har flere muligheder for at få støtte til at møde andre.

Hvis du har svært ved at komme ud af dit hjem, måske fordi du sidder i kørestol eller er usikker på benene, kan du få støtte af en frivillig, der kan tage dig under armen, og hjælpe dig ud af døren. Det kalder vi en "Gå-med-ven".

Læs mere om at få en "Gå-med-ven"

Få besøg

Du kan også få besøg i dit hjem af en besøgsven. I får en kop kaffe og en sludder - og lærer på den måde hinanden at kende.

Læs mere om at få en besøgsven

Skal man være medlem af af Ældre Sagen for at deltage i aktiviteterne?

Det er forskelligt fra aktivitet til aktivitet, om du skal være medlem af Ældre Sagen for at deltage. Du kan se i beskrivelsen af aktiviteten, hvilke betingelser der er for at deltage.

Du skal være opmærksom på, at nogle aktiviteter har forskelligt deltagergebyr, alt efter om man er medlem eller ej.

Det er den enkelte lokalafdeling, som arrangerer aktiviteterne. Det er dermed lokalafdelingen, der bestemmer, om du skal være medlem af Ældre Sagen for at deltage.

Koster det noget at deltage i Ældre Sagens aktiviteter?

Det er forskelligt fra aktivitet til aktivitet, om det koster noget eller ej at deltage. Mange aktiviteter er gratis. Andre koster et beskedent beløb. 

Du kan se i beskrivelsen af den enkelte aktivitet, hvad det koster at deltage.

Find aktiviteter i Ældre Sagens lokalafdelinger 

Sidst opdateret 15.11.2018