Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

En fuldmagt kan være en stor hjælp, hvis en, som du kender, bliver syg fx med demens, og du som pårørende skal hjælpe og handle på den syges vegne.

Livet er uforudsigeligt. Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Selv om det ikke er rart at tænke på, at uheldet kan ramme os, kan det være en god idé også at tage højde for de mindre behagelige hændelser i livet.

At komme ud for en trafikulykke eller at blive ramt af en demenssygdom kan betyde, at du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Det kan vanskeliggøre tilværelsen for fx en ægtefælle, der ikke umiddelbart kan disponere over den anden ægtefælles formue eller se ægtefællens sygehusjournal. 

Det kan løses ved, at du i tide opretter en fuldmagt, eller at der beskikkes en værge for dig.

Fuldmagtens fordele

En fuldmagt vil i mange tilfælde være et brugbart alternativ til et værgemål, og fuldmagten har den fordel, at du selv kan beslutte, hvem der skal have fuldmagten, og hvilke områder og dispositioner fuldmagten skal omfatte. Men fuldmagten skal oprettes, mens du stadig har din fornufts fulde brug. 

Læs også: Brug Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Hvis du ikke selv er i stand til at oprette en fuldmagt

Hvis du ikke har oprettet en fuldmagt og ikke længere kan tage vare på dig selv, kan det være nødvendigt med et værgemål. 

Man søger om værgemål i Familieretshuset.

Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med to pårørendefuldmagter, der er tilpasset de forhold, som erfaringsmæssigt gælder for Ældre Sagens medlemmer.

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.
Læs hele mærkesagen pårørende
Bliv medlem af Ældre Sagen og støt arbejdet for et godt og langt liv til alle.

Bliv medlem

Ønsker du også, at alle skal have et godt og langt liv?

Gør ligesom 900.000 andre danskere – støt Ældre Sagens arbejde for:

Mere hjælp og støtte til pårørende

At bevare verdens bedste pensionssystem

Flere plejeboliger til demente

Det er nemt at støtte og samtidig får du gode råd, adgang til telefonisk rådgivning og rabatter på fx rejser, restaurantbesøg og kultur.

Spørgsmål og svar om fuldmagter

Kan jeg bruge Ældre Sagens fuldmagter i banker mm.?

Nogle pengeinstitutter, kommuner og teleselskaber vil gerne have, at du bruger bankens, kommunens eller virksomhedens egne fuldmagter, så de er sikre på betydningen og/eller gyldigheden af en fuldmagt.

Hvis du har mulighed for det, vil det ofte være nemmere at bruge disse specifikke fuldmagtsblanketter, da det kan være en tidskrævende proces at gennemtvinge via en domstol, at fx en bank eller en kommune skal respektere en gyldig fuldmagt.

Bankfuldmagten har også den fordel, at den giver dig adgang til at anvende dit eget MitID til at logge ind på fuldmagtsgiverens konti m.m.

Sidst opdateret 18.04.2024