""

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

En fuldmagt kan være en stor hjælp, hvis en du kender bliver syg fx med demens, og du som pårørende skal hjælpe og handle på den syges vegne.

Livet er uforudsigeligt. Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Selv om det ikke er rart at tænke på, at uheldet kan ramme os, kan det være en god idé også at tage højde for de mindre behagelige hændelser i livet.

At komme ud for en trafikulykke eller at blive ramt af en demenssygdom kan betyde, at du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv. Det kan vanskeliggøre tilværelsen for fx en ægtefælle, der ikke umiddelbart kan disponere over sin ægtefælles formue.

Læs artiklen: Hvad er en fuldmagt?

Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med tre typer pårørendefuldmagter, der er tilpasset de forhold, som erfaringsmæssigt gælder for Ældre Sagens medlemmer.  

Pårørendefuldmagt for økonomi
Pårørendefuldmagt for fast ejendom

Pårørendefuldmagt for personlige forhold

Vejledning til Pårørendefuldmagter

Sådan opretter du en fuldmagt
Du opretter en fuldmagt ved at klikke på en af de tre ovenstående links. Men først skal du læse vejledningen.

Vær opmærksom på at vejledningen består af et afsnit om fuldmagter generelt og et afsnit for hver af de tre typer fuldmagter (i alt ca. 14 sider).

Hvem gælder fuldmagten for?

Ældre Sagens fuldmagter er ment til kun at gælde i de situationer, hvor man er gift og har delingsformue (fælleseje). På nær fuldmagten vedrørende personlige forhold, der gælder for alle.

Har du voksne børn, som vil påtage sig at være fuldmægtig for at hjælpe dig, er det bedre end at lade ægtefællen indsætte – især i forhold til fuldmagten for fast ejendom.

Vejledningen følger med, når du udskriver fuldmagt for fast ejendom og fuldmagt for økonomi. Det er dig, som giver fuldmagt, der har ansvaret for at udfylde fuldmagten korrekt og for at bruge det elektroniske fuldmagtsprogram.

Men vejledningen i brug af fuldmagter er både til dig og dem, du giver fuldmagt til.

Læs mere om fuldmagter i håndbogen "Værd at vide"

Bankfuldmagter og andre specifikke fuldmagter

Du kan godt bruge Ældre Sagens fuldmagter i pengeinstitutter, hos kommuner og virksomheder som fx TDC. Men du skal være opmærksom på, at de flere steder har et ønske om, at du bruger deres egne fuldmagter.

Disse fuldmagter er typisk udformet af deres egne jurister med et specifikt formål. Det vil ofte være nemmere at bruge disse specifikke fuldmagtsblanketter, hvis du har mulighed for at vælge det.

Værgemål

Et værgemål kan være nødvendigt, hvis du kommer i en situation, hvor du helt mangler din evne til at handle pga. sygdom eller ulykke, og du ikke forinden har oprettet en fuldmagt, der tillader en pårørende at handle på dine vegne.

Et værgemål er hjælp til at tage hånd om en persons personlige og økonomiske forhold, når vedkommende ikke selv kan. Og samtidig beskytter værgemålet mod omverdenens eventuelle misbrug.

Læs artiklen: Hvad er et værgemål?

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

Læs hele mærkesagen pårørende

Spørgsmål og svar om fuldmagter

Kan jeg bruge Ældre Sagens fuldmagter i banker mm.?

Nogle pengeinstitutter, kommuner, TDC mfl. ønsker, at man bruger bankens, kommunens eller virksomhedens egne fuldmagter, så de er sikre på betydningen og/eller gyldigheden af en fuldmagt.

Disse fuldmagtsblanketter er typisk udformet af deres egne jurister med et specifikt formål.

Hvis man har mulighed for det, vil det ofte være nemmere at bruge disse specifikke fuldmagtsblanketter, da det kan være en tidskrævende proces at gennemtvinge via en domstol, at fx en bank eller en kommune skal respektere en gyldig fuldmagt.

Sidst opdateret 02.09.2019