Indledning

Kære Læser

Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen for den ældre medborger.

Det gør vi på mange forskellige måder, hvor en af dem er den årlige udgivelse af håndbogen Værd at vide, der bidrager med nødvendig viden om de rettigheder, muligheder og pligter, man har i forskellige faser i livet.

Bogen blev udgivet første gang i 1998 og er udgivet hvert år siden. Gennem årene er bogen blevet mere og mere omfangsrig, da den løbende opdateres i forhold til den stadige strøm af ny lovgivning, nye satser, nye bekendtgørelser og cirkulærer.

Ældre Sagens Rådgivning har tilrettelagt bogen ud fra de erfaringer, rådgiverne har fået gennem mange menneskers henvendelser, hvor der i 2019 er ydet mere end 35.000 rådgivninger.

Rådgivernes erfaringer kommer læserne til gode som relevant og let tilgængelig information om en lang række emner om økonomi, jura og social lovgivning.

Jeg håber, at læseren bliver godt hjulpet med denne vejviser, og bliver inspireret til at skaffe sig overblik og få vist vejen til at planlægge tilværelsen.

God fornøjelse med læsningen!

Bjarne Hastrup
Adm. Direktør i Ældre Sagen

Indhold hentes