Søg i Værd at Vide
Logo

Indledning

Kære Læser

I en tid, der desværre er udfordret af trængt økonomi, mange steder dårlig ældrepleje, pressede pårørende og et sundhedsvæsen under opbrud, er Ældre Sagens arbejde for, at Danmark skal være et godt land at blive ældre i, så vigtig som nogensinde.

Det formål forfølger vi ved – på mange forskellige måder - at støtte og styrke tilværelsen for de ældre medborgere og deres pårørende.

En af måderne er den årlige udgivelse af håndbogen Værd at vide, der bidrager med nødvendig viden om de rettigheder, muligheder og pligter, man har i forskellige faser i livet.

Bogen udkom første gang i 1998 og er udgivet hvert år siden. Gennem årene er bogen blevet mere og mere omfangsrig, da den løbende opdateres i forhold til den stadige strøm af ny lovgivning, nye satser og nye bekendtgørelser og cirkulærer.

Ældre Sagens Rådgivning har tilrettelagt bogen ud fra de erfaringer, rådgiverne har fået gennem mange menneskers henvendelser, hvor der i 2023 er ydet  47.000 rådgivninger.

Rådgivernes erfaringer kommer læserne til gode som relevant og let tilgængelig information om en lang række emner om økonomi, jura og social lovgivning.

Jeg håber, at læseren bliver godt hjulpet med denne vejviser, og inspireres til at skaffe sig overblik og får vist vejen til at planlægge tilværelsen.

God fornøjelse med læsningen!

Bjarne Hastrup
Adm. Direktør i Ældre Sagen

Indhold hentes