Indledning

Kære Læser

Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt liv - hele livet. Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen for den ældre medborger.

Det gør vi på mange forskellige måder, hvor en af dem er den årlige udgivelse af håndbogen Værd at vide, der bidrager med nødvendig viden om de rettigheder, muligheder og pligter, man har i forskellige faser i livet.

Bogen udkom første gang i 1998 og er udgivet hvert år siden. Gennem årene er bogen blevet mere og mere omfangsrig, da den løbende opdateres i forhold til den stadige strøm af ny lovgivning, nye satser, nye bekendtgørelser og cirkulærer.

Ældre Sagens Rådgivning har tilrettelagt bogen ud fra de erfaringer, rådgiverne har fået gennem mange menneskers henvendelser, hvor der i 2020 er ydet over 40.000 rådgivninger.

Rådgivernes erfaringer kommer læserne til gode som relevant og let tilgængelig information om en lang række emner om økonomi, jura og social lovgivning.

Jeg håber, at læseren bliver godt hjulpet med denne vejviser, og inspireres til at skaffe sig overblik og får vist vejen til at planlægge tilværelsen.

God fornøjelse med læsningen!

Bjarne Hastrup
Adm. Direktør i Ældre Sagen

Indhold hentes