Plejebolig og plejehjem

En plejebolig skal passe til dine behov

Det kan blive nødvendigt at flytte i plejebolig eller ældrebolig, hvis du har svært ved at klare dig selv i hverdagen.

Du skal søge hos kommunen, hvis du gerne vil flytte i ældrebolig eller plejebolig. Kommunen tager stilling til, om du kan få en ældrebolig på baggrund af, hvordan du klarer dig fysisk, psykisk og socialt, og hvilke behov for hjælp du har.

Det kan være svært at hitte rede i begreberne inden for bolig til svækkede ældre.

Plejeboliger er det, man bygger nu i stedet for det vi kender som plejehjem fra tidligere. Men i folkemunde bruger man stadig begrebet plejehjem - også om plejeboliger. 

Ældreboliger er boliger uden personale.

Du kan klage over afgørelsen

Hvis din kommune afviser dit ønske om, at flytte i ældrebolig, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Det vil sige at anke.

I videoen giver Ældre Sagens ekspert råd til, hvad du kan gøre.

Læs om visitation til ældrebolig i håndbogen "Værd at vide"

Der er to slags ældreboliger:

  1. Ældreboliger uden tilknyttet personale. Til gengæld er boligerne særligt indrettet til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol. En ældrebolig er for dig, der har behov for den specielle indretning, der gør, at du ellers kan klare hverdagen selv.
  2. Plejeboliger har tilknyttet personale. Plejeboliger er for dig, der har brug for tryghed, pleje og mulighed for at være en del af et fællesskab. Du kan også deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

Du skal betale husleje og søge boligydelse, hvis du flytter i plejebolig og ældrebolig.

Læs artiklen: Få tilskud til plejebolig

Mange plejehjem bliver omdannet til plejeboliger. Du vil få den samme hjælp og støtte, hvad enten det er en plejebolig eller et plejehjem, du flytter ind i.

Læs på mere om de forskellige boligtyper

Minimumskravene til ældreboliger er blandt andet:

  • Gode adgangs- og tilkørselsforhold
  • Rekreative udearealer
  • Parkeringspladser tæt ved boligen
  • Elevatorer med plads til kørestole. 

I boligen skal alle døre være så brede, at du kan komme rundt, hvis du sidder i kørestol. Det skal også være muligt at tilkalde hjælp hele døgnet.

Læs mere om ældreboliger i håndbogen "Værd at vide"

Alle har ret til et meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Læs hele mærkesagen om plejehjem

Sidst opdateret 08.02.2017