Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
""

Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Du kan søge om forskellige offentlige tilskud, boligydelse og personlige tillæg, hvis du er folkepensionist. Det afhænger som oftest af din indkomst og formue, hvad du kan få tilskud til.

 

Som folkepensionist kan du have ret til at modtage en række offentlige tilskud og personlige tillæg.

Tjek din personlige tillægsprocent

Du skal være opmærksom på, at det som oftest afhænger af din indkomst eller formue, om du kan få tilskud. Din indkomst, udover folkepensionen, omregnes til en personlig tillægsprocent, der, sammen med din formue, har indflydelse på, hvor meget du kan få.

Download pdf-fil, hvor du kan se, hvor den personlige tillægsprocent står på pensionsmeddelelsen

Ældrechecken og helbredstillægget har en formuegrænse, som du ikke må overstige for at være berettiget til tilskud. Formuegrænsen er forskellig afhængigt af tilskud. Den er 95.800 kroner i 2023. Der er ingen formuegrænse ved varmetillæg og licens. Din boligydelse kan blive påvirket, hvis din formue er større end 940.800 kroner (2023).

Læs alle regler i håndbogen "Værd at vide" om personlig tillægsprocent

Det har også betydning, om du lever alene eller bor sammen med en anden.

Du skal selv søge Udbetaling Danmark eller din kommune, hvis du vil søge om et eller flere tilskud. 

Tillæg og tilskud:

  • Boligydelse
  • Helbredstillæg
  • Personligt tillæg
  • Varmetillæg
  • Nedsat licens
  • Ældrecheck

Læs artiklen: Sådan kommer du godt på folkepension

Boligydelse

Du kan søge tilskud til din bolig. Din boligydelse afhænger bl.a. af din indkomst, formue, huslejens og boligens størrelse.

Læs artiklen: Boligydelse - tilskud til din bolig

Helbredstillæg

Du kan søge helbredstillæg til briller, medicin, tandlæge og behandlinger, som sygesikringen giver tilskud til. Din indkomst og din formue har betydning for, om og hvor meget du kan få i tillæg. 

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om helbredstillæg

Personligt tillæg

Du kan søge personligt tillæg, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det kan være i forhold til egenbetalingen til tandlæge, briller og fodbehandling og andre uforudsete udgifter. Det er kommunen, der vurderer, om du er berettiget til personligt tillæg.

Varmetillæg

Det afhænger af din indkomst ud over din folkepension, om du kan få varmetillæg. Her har din formue ingen betydning. Størrelsen på dit varmeforbrug har indflydelse på, hvor stort tillæg, du kan få.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om varmetillæg

Få tilbud og rabat som medlem af Ældre Sagen

Mediecheck

Hvis du er folkepensionist, eller førtidspensionist efter gamle regler, og du har en personlig tillægsprocent på 100, vil du automatisk få en mediecheck sammen med din pension. 

Læs mere om den personlige tillægsprocent i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" 

Ældrecheck

Ældrechecken er en årlig udbetaling til folkepensionister. Hvor meget du får i ældrecheck, afhænger af din indtægt og likvide formue. Din formue skal 1. januar 2023 være under 95.800 kroner, før du er berettiget til ældrecheck. 

Læs artiklen: Det kan du få i ældrecheck

Reduceret ejendomsværdiskat

Din ejendomsværdiskat reduceres automatisk, fra du har nået folkepensionsalderen. Der er altså ikke tale om et tillæg, du kan søge.

Du kan søge om "indfrysning af ejendomsdomsskat". Det er et lån, der betyder, at du stopper med at betale ejendomsskat løbende, men skal betale den samlet, den dag huset sælges. Ved indfrysning af ejendomsskat skal der være friværdi i huset, men din indtægt og formue har ingen betydning for, om du kan indfryse ejendomsskatten.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om ejendomsværdiskat

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Alle skal have råd til at bo i plejebolig

Boligydelsen skal bevares, så pensionister med lav indkomst har mulighed for at flytte i plejebolig, hvis behovet opstår.
Læs hele mærkesagen om boligydelse
Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 08.05.2023