""

Efterløn

Regler og satser for efterløn

 

Efterløn er en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen.

Der gælder forskellige regler for, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor længe du kan få efterløn. Det kommer an på, hvornår du er født. 

Der kom nye regler for efterløn 1. januar 2014, som blandt andet indebærer, at alderen for at kunne gå på efterløn stiger gradvist.  

Krav for at få efterløn

Du kan gå på efterløn, hvis du: 

  • er medlem af en a-kasse.
  • har nået efterlønsalderen.
  • har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. Hvis du er født før 1. januar 1978, er der andre regler.
  • har ret til dagpenge, når du når efterlønsalderen og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må altså ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde, når du når efterlønsalderen.
  • Opfylder indkomstkravet på mindst 246.924 kr. indenfor 3 år
  • har indberettet værdi af din pensionsformue. 
  • har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land. 

 

Du skal søge din a-kasse om efterløn. Og du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor din a-kasse har modtaget din skriftlige ansøgning.

Du skal være medlem af en dansk a-kasse, når du går på efterløn, og du skal bevare dit medlemskab af a-kassen under hele efterlønsperioden. 

Du kan ikke få efterløn, hvis du får førtidspension. Er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du få fleksydelse, hvis du indbetaler til ordningen. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med din efterløn.

Læs artiklen: Planlæg din senkarriere

Overblik over alderen for at få efterløn

Det afhænger af din fødselsdato, hvornår du kan gå på efterløn. Hvis du er født 1. januar 1954 eller senere, så er din efterlønsalder forhøjet.

Efterlønsbidrag

Når du indbetaler til efterlønsordningen, indbetaler du et bidrag svarende til 521 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 347 kr. pr. måned for deltidsforsikrede.

Efterlønssatserne 2021

Du får samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan højst få 90 procent af den indtægt, du tidligere har haft - men højst dagpengenes maksimumsbeløb. Går du på efterløn, når der er tre år eller mere til folkepensionsalderen, kan du højst få et beløb, der svarer til 91 procent af højeste dagpengesats.

Satser for efterløn 2021
  Pr. måned Pr. år
Fuldtidsforsikrede (91%) 17.609 kr. 211.308 kr.
Fuldtidsforsikrede (100%) 19.351 kr. 232.212 kr.
 Deltidsforsikrede (91%)  11.740 kr.  140.880 kr. 
 Deltidsforsikrede (100%)  12.901 kr. 154.812 kr.  

Skattefri præmie

Når du arbejder og der er højst tre år til folkepensionsalderen, kan du ved fortsat arbejde optjene en skattefri præmie hver gang du arbejder 481 timer. Det svarer til fuld tid i tre måneder. Du kan optjene op til 12 portioner skattefri præmie.

Den skattefri præmie (en portion) udgør 13.933 kr. som fuldtidsforsikret og 9.289 kr. som deltidsforsikret.

Er du født 1. januar 1956 eller senere og arbejder, samtidig med du får udbetalt efterløn, skal du udskyde overgangen til efterløn i to år efter udstedelsen af efterlønsbeviset for at blive berettiget til at optjene skattefri præmie af arbejdstimerne.

Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide" 

Modregning i efterløn

Hvis du er født den 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger nedsætte din efterløn. Hvis du samtidig med efterløn får løbende udbetalinger fra en arbejdsmarkedspension, trækkes 64 procent af det faktiske årlige pensionsbeløb fra i efterlønnen.

Din efterløn nedsættes også, hvis du har pensioner med depotværdi, fx aldersopsparinger og private ratepensioner. Beregningsgrundlaget er 5 pct. af depotværdien (tillagt evt. betalt afgift). Efterlønnen nedsættes med 80 pct. af beregningsgrundlaget.

Der gælder andre regler, hvis du er født før 1. januar 1956.

Læs mere om modregningsregler i håndbogen "Værd at vide" 

Læs mere om efterløn generelt i håndbogen "Værd at vide"

Efterløn og frivilligt arbejde

Når du er på efterløn, er der regler for, hvor meget og hvilken slags frivilligt arbejde du må udføre, uden at du bliver modregnet i din efterløn.

Læs også: Undgå fradrag som frivillig på efterløn

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan også altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder og rettigheder.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Et godt og langt arbejdsliv

Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed.
Læs hele mærkesagen om arbejdsliv

Spørgsmål og svar om efterløn

Bliver efterlønnen nedsat på grund af pensionsopsparingen?

Der er forskellige regler for modregning, alt efter hvornår du går på efterløn, og hvornår du er født. Er du født før 1.1.1956 kan du undgå en nedsættelse af efterlønnen på grund af pensionsopsparinger, hvis du har udskudt overgang til efterløn, indtil der er tre år til folkepensionsalderen og ikke får en pension udbetalt løbende, samtidig med efterlønnen.

Er du født 1.1.1956 og derefter, vil pensionsopsparinger altid medføre en nedsættelse af efterlønnen, uanset om pensionerne bliver udbetalt eller ej.

Læs mere om efterløn i håndbogen "Værd at vide"

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Kan jeg arbejde samtidig med, at jeg modtager efterløn?

Ja, det kan du godt, men det har en betydning for, hvor meget du får udbetalt i efterløn.

Du kan arbejde så meget, du ønsker, mens du modtager efterløn. Men dine arbejdstimer bliver fratrukket i efterlønnen. Som hovedregel sker modregningen time for time. Det vil sige hver gang du arbejder en time, så mister du en efterlønstime.

Du får ikke udbetalt efterløn for de resterende timer, hvis du arbejder mere end 145,5 timer om måneden. 

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring arbejdstimer, hvis du får udbetalt efterløn med det såkaldt 'lempelige fradrag'.

Læs mere om efterløn, arbejde og lempelige fradrag i håndbogen "Værd at vide"

Hvornår optjener jeg ret til skattefri præmie?

Hvis du fortsat arbejder, når der er 3 år til din folkepensionsalder, så optjener du en skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer.

Læs mere om tilbagetrækningsalder i håndbogen "Værd at vide"

En skattefri præmieportion udgør 13.740 kr. som fuldtidsforsikret og 9.160 kr. som deltidsforsikret.

Er du fuldtidsforsikret og arbejder 37 timer om ugen helt frem til folkepensionsalderen, så optjener du maksimalt 12 skattefri præmier, i alt 164.880kr.

Den skattefri præmie udbetales af A-kassen ved folkepensionsalderen.

Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide"

Kan jeg gå på efterløn som selvstændig?

Hvis du vil på efterløn, og du er selvstændig erhvervsdrivende eller er medhjælpende ægtefælle, så kontakt din a-kasse for at høre om de særlige regler for efterløn.

Du kan godt have selvstændig virksomhed i din efterlønsperiode, hvis du har en maksimal indtægt på 77.498 kr. Nedre grænse (962 timer) 101.147kr. Øvre grænse (962 timer)202.298 kr. 

Læs mere om efterløn og selvstændig virksomhed i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 09.11.2021