Billede af mand, som udregner sin efterløn og pension.

Efterløn

Efterløn 2017

Med efterløn kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når alderen, hvor du kan gå på folkepension. Du kan få efterløn, hvis du har betalt til ordningen og opfylder nogle bestemte krav.

Efterløn er en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, før du når pensionsalderen.

Der gælder forskellige regler for, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor længe du kan få efterløn. Det kommer an på, hvornår du er født. 

Der kom nye regler for efterløn 1. januar 2014, som blandet indebærer, at alderen for at kunne gå på efterløn stiger gradvist.  

Læs artiklen: Planlæg din senkarriere

Krav for at få efterløn

Du kan gå på efterløn, hvis du:

  • er medlem af en a-kasse.
  • har nået efterlønsalderen.
  • har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. Hvis du er født før 1. januar 1978, er der andre regler.
  • har ret til dagpenge, når du når efterlønsalderen og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må altså ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde, når du når efterlønsalderen.
  • opfylder kravet om beskæftigelse og har arbejdet 52 uger inden for de sidste tre år. 
  • har indberettet værdi af din pensionsformue. 
  • har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land. 

Du skal søge din a-kasse om efterløn. Og du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor din a-kasse har modtaget din skriftlige ansøgning.

Du skal være medlem af en dansk a-kasse, når du går på efterløn, og du skal bevare dit medlemskab af a-kassen under hele efterlønsperioden. 

Du kan ikke få efterløn, hvis du får førtidspension, eller hvis du er omfattet af reglerne om fleksjob. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med din efterløn.

Overblik over alderen for at få efterløn

Det afhænger af din alder, hvornår du kan gå på efterløn. Hvis du er født 1.01.1954 eller senere, så vil din efterlønsalder være højere.

Se i grafikken, hvornår du kan gå på efterløn.

Efterlønsbidrag

Når du indbetaler til efterlønsordningen, indbetaler du et bidrag svarende til 495 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 340 kr. pr. måned for deltidsforsikrede.

Efterlønssatserne 2017

Du får samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan højst få 90 procent af den indtægt, du tidligere har haft - men højst dagpengenes maksimumsbeløb. Går du på efterløn, når der er tre år eller mere til folkepensionsalderen, kan du højst få et beløb, der svarer til 91 procent af højeste dagpengesats.

Ældre Sagen efterløn satser 2017

Skattefri præmie

Når du arbejder og der er højst tre år til folkepensionsalderen, kan du ved fortsat arbejde optjene en skattefri præmie hver gang du arbejder 481 timer. Det svarer til fuld tid i tre måneder.

Den skattefri præmie udgør 13.244 kr. som fuldtidsforsikret og 8.830 kr. som deltidsforsikret.

Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide"

Dit bundfradrag er ved beregning af fradrag i efterlønnen for pension på 15.400 kr. Dertil kommer et lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden på 37.577 kr.

Modregning i efterløn

Hvis du er født den 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger mv. som udgangspunkt nedsætte din efterløn. Hvis du samtidig med efterløn får løbende udbetalinger fra en arbejdsmarkedspension, trækkes 64 procent af det faktiske årlige pensionsbeløb fra i efterlønnen.

Der gælder andre regler, hvis du er født før 1. januar 1956.

Læs mere om modregningsregler i håndbogen "Værd at vide" 

Læs mere om efterløn generelt i håndbogen "Værd at vide"

Efterløn og frivilligt arbejde

Når du er på efterløn, er der regler for, hvor meget og hvilken slags frivilligt arbejde du må udføre, uden at du bliver modregnet i din efterløn.

Læs også: Undgå fradrag som frivillig på efterløn

Spørgsmål og svar om efterløn

Bliver efterlønnen nedsat på grund af pensionsopsparingen?

Der er forskellige regler for modregning alt efter hvornår du går på efterløn, og hvornår du er født.

I forbindelse med tilbagetrækningsreformen vedtog Folketinget, at efterlønsalderen er udskudt for personer, der er født 01.01.1954 eller senere.

Det blev også vedtaget, at pensionsopsparinger i højere grad skal nedsætte efterlønnen for personer, der er født 01.01.1956 eller senere.

Læs mere om efterløn i håndbogen "Værd at vide"

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Kan jeg arbejde samtidig med, at jeg modtager efterløn?

Du kan arbejde ubegrænset mens du modtager efterløn. Dine arbejdstimer fratrækkes dog i efterlønnen. Som hovedregel sker modregningen time for time, dvs. hver gang du arbejder en time, så mister du en efterlønstime.

Arbejder du 29,6 timer om ugen, modregnes der i efterlønnen for disse timer og du kan få efterløn for de sidste timer op til 37 timer pr. uge.

Arbejder du mere end 29,6 timer om ugen, kan der ikke udbetales efterløn for timerne op til 37 timer. Hvis man har en timeløn på under 230,08 kr., har man ret til et lempeligere fradrag i efterløn for de første 37.577 kr., som man tjener i løbet af et år.

I det år man overgår til efterløn eller det år man når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de 37.577 kr., afhængig af hvornår man går på efterløn.

Hvornår optjener jeg ret til skattefri præmie?

Hvis du fortsat arbejder, når der er 3 år til din folkepensionsalder, så optjener du en skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer.

Læs mere om tilbagetrækningsalder i håndbogen "Værd at vide"

En skattefri præmieportion udgør 13.244 kr. som fuldtidsforsikret og 8.830 kr. som deltidsforsikret.

Er du fuldtidsforsikret og arbejder 37 timer om ugen helt frem til folkepensionsalderen, så optjener du maksimalt 12 skattefri præmier, i alt 158.928 kr.

Den skattefri præmie udbetales af A-kassen ved folkepensionsalderen.

Læs mere om skattefri præmie i håndbogen "Værd at vide"

Kan jeg gå på efterløn som selvstændig?

Hvis du vil på efterløn, og du er selvstændig erhvervsdrivende eller er medhjælpende ægtefælle, så kontakt din a-kasse for at høre om de særlige regler for efterløn.

Du kan godt have selvstændig virksomhed i din efterlønsperiode, hvis du har en maksimal indtægt på 77.498 kr. Nedre grænse (962 timer) 101.147kr. Øvre grænse (962 timer)202.298 kr. 

Læs mere om efterløn og selvstændig virksomhed i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 30.05.2017