""

Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Få hjælp til at overskue visitering, pasning, pleje, fuldmagter, værgemål og økonomi. Vi støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket.

 

750.000 danskere er pårørende til et menneske, som står dem nært, som de hjælper på den ene eller anden måde. Måske er du en af dem. 

Nogle pårørende hjælper med glæde. For andre er det en stor opgave, som – selv om den måske er meningsfyldt– kan være krævende og opslidende. 

Hvornår er du pårørende?

Du går fra at være familie, ven eller nabo til at være det, man kalder pårørende, hvis en, som står dig nær, bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Vi danskere hjælper generelt gerne meget i familien, selv om der i dag er hjælp at få til indkøb, madlavning, rengøring og transport fra det offentlige.

Selv om vi i dag er mindre afhængige af familien i forhold til hjælp til det praktiske, spiller familie og andre nære personer stadig en vigtig rolle. 

Familie og nære personer kan nemlig give langvarige relationer, nærhed og kærlighed på en måde, som er afgørende for et godt liv – også som ældre.

Læs artiklen: Det gode liv på plejehjem

Pårørende kan få hjælp til at hjælpe

I Ældre Sagens rådgivning har vi kontakt med mange pårørende. Og vi taler hver dag med pårørende, som er frustrerede, overbelastede og ganske enkelt nedslidte.

Sådan en situation er ingen tjente med – hverken den, der hjælper og passer, eller den, der får hjælp.  

Som pårørende skal du passe på dig selv, mens du passer på andre. Men i kampens hede kan det være rigtig svært. For hvordan gør du lige det, når du har fokus på at hjælpe et andet menneske.

Her på siderne har vi samlet nogle råd til dig. Det handler om, at du ved, hvilke symptomer du skal holde øje med hos dig selv, så du ikke går ned med stress. Det kan være godt at anerkende, at opgaven du står med er stor. Og så handler det om at vide, at du kan få hjælp. Du behøver ikke at stå med det hele selv. 

Læs artiklen: Pas på dig selv, mens du hjælper 

Vejledning til fuldmagter, værgemål og hjemmehjælp

Der kan nemlig være rigtig mange ting at hitte rede i, når du hjælper en, der er syg eller på anden måde svækket.

Lige pludselig skal du måske til at forholde dig til ting, du aldrig havde skænket en tanke før. Det kan fx være fuldmagter, værgemål, ansøgning om hjemmehjælp, aflastning og genoptræning.  

Læs mere om fuldmagter og værgemål

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.
Læs hele mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 12.10.2021