Få støtte til at hjælpe en, der står dig nær

Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Få hjælp til at overskue visitering, pasning, pleje, fuldmagter, værgemål og økonomi. Vi støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket.

750.000 danskere er pårørende til et menneske, som står dem nært, som de hjælper på den ene eller anden måde. Måske er du en af dem. 

Nogle pårørende hjælper med glæde. For andre er det en stor opgave, som  selv om den måske er meningsfyldt kan være krævende og opslidende. 

Hvornår er du pårørende?

Du går fra at være familie, ven eller nabo til at være det, man kalder pårørende, hvis en, som står dig nær, bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Vi danskere hjælper generelt gerne meget i familien, selv om der i dag er hjælp at få til indkøb, madlavning, rengøring og transport fra det offentlige.

Selv om vi i dag er mindre afhængige af familien i forhold til hjælp til det praktiske, spiller familie og andre nære personer stadig en vigtig rolle. 

Familie og nære personer kan nemlig give langvarige relationer, nærhed og kærlighed på en måde, som er afgørende for et godt liv – også som ældre.

Læs artiklen: Det gode liv på plejehjem

Pårørende kan få hjælp til at hjælpe

I Ældre Sagens rådgivning har vi kontakt med mange pårørende. Og vi taler hver dag med pårørende, som er frustrerede, overbelastede og ganske enkelt nedslidte.

Sådan en situation er ingen tjente med – hverken den, der hjælper og passer, eller den, der får hjælp.  

Som pårørende skal du passe på dig selv, mens du passer på andre. Men i kampens hede kan det være rigtig svært. For hvordan gør du lige det, når du fokus på at hjælpe et andet menneske.

Her på siderne har vi samlet nogle råd til dig. Det handler om, at du ved, hvilke symptomer du skal holde øje med hos dig selv, så du ikke går ned med stress. Det kan være godt at anerkende, at opgaven du står med er stor. Og så handler det om at vide, at du kan få hjælp. Du behøver ikke at stå med det hele selv. 

Læs artiklen: Pas på dig selv, mens du hjælper 

Vejledning til fuldmagter, værgemål og hjemmehjælp

Der kan nemlig være rigtig mange ting at hitte rede i, når du hjælper en, der er syg eller på anden måde svækket.

Lige pludselig skal du måske til at forholde dig til ting, du aldrig havde skænket en tanke før. Det kan fx være fuldmagter, værgemål, ansøgning om hjemmehjælp, aflastning og genoptræning.  

Læs mere om fuldmagter og værgemål

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

Læs hele mærkesagen pårørende

spørgsmål og svar for familie og pårørende

Kan jeg få adgang til min syge mors digitale post?

Ja, det kan du godt. Men du kan ikke sende post på vegne af din mor.

Din mor skal logge sig på sin digitale postkasse og under ”Indstillinger” indtaste, hvem der skal have adgang og til hvad. Borgerservice i kommunen kan hjælpe, hvis I er i tvivl.

Du kan lave en indstilling, der gør, at får besked på e-mail, når din mor modtager ny post.

 

 

Må jeg deltage i min mors møder med det offentlige?

Ja, det må du gerne. Det vil være som det man kalder bisidder. Din mor har ret til at have en bisidder med ved møder med medarbejdere fra det offentlige. Det kan være, hvis din mor skal visiteres (godkendes af kommunen) til at flytte i plejebolig eller ældrebolig. Det kan også være, hvis hun skal til lægen.

Som din mors bisidder er du et ekstra sæt øjne og ører. En, der kan støtte og hjælpe med at holde styr på samtalen. Du kan også hjælpe med at huske, hvad der skal siges og spørges om. Efter mødet kan du hjælpe med at huske, hvad der blev sagt og aftalt på mødet.

Du skal være opmærksom på, at du som bisidder ikke må tale på din mors vegne. Din mor skal give dig ret til at tale på hendes vegne, hvis hun ønsker det, enten på selve mødet eller ved at give fuldmagt til det.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om at være bisidder

Jeg passer min kone, som er syg, kan jeg få hjælp eller aflastning?

Ja, det kan du godt. Kommunen kan hjælpe dig, så du kan få en afløser eller en, der kan aflaste dig lidt ind imellem. En afløser er en person fra kommunen, som kommer og er i hjemmet. Aflastning foregår uden for hjemmet, hvor den syge eller svækkede kan komme hen i et botilbud eller på en institution og være om dagen, om natten eller hele døgnet.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om afløsning og aflastning"

 Vi har også forskellige aktiviteter, som er til for at aflaste familie og pårørende til syge. 

Kan jeg få løn eller orlov til at passe min syge mor?

Ja, det kan du godt. Kommunen kan ansætte dig med løn i op til seks måneder. Det kan de, hvis du passer en, der står dig nær, og som har et betydeligt handicap eller er alvorligt syg. Kommunen kan efter de første seks måneder forlænge aftalen op til tre måneder.

Reglerne for løn og omsorgsorlov

  • Pasning i hjemmet skal være et alternativ til døgnophold uden for hjemmet fx i plejebolig. Eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Alle parter skal være enige om ordningen.
  • Kommunen skal vurdere, at der ikke er noget, der taler imod, at du passer din mor. Det kan være ting, der har at gøre med den sygepleje, din mor har brug for eller noget, der minder om det.

Det er den kommune, din mor bor i, som står for at ansætte dig.

Du har ret til orlov, hvis du er lønmodtager.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om personligt udvalgt hjælper

Min mor er døende, kan jeg blive betalt for at passe hende?

Ja, det kan du godt. Du kan få det, man fra det offentliges side kalder plejevederlag. 

Betingelser for plejevederlag

  1. En læge skal vurdere, at den døende kun kan få lindrende behandling, og at levetiden er cirka 2 – 6 måneder.
  2. Den døende har behov for pleje og omsorg.
  3. Den døende og den pårørende ønsker begge to ordningen.

Plejen skal foregå i den døendes eller plejerens hjem.

Du skal være lønmodtager eller selvstændig for at få plejevederlag. Og du har ret til orlov, mens du får plejevederlag. 

Der er nogle forskellige ting, der kan påvirke din indkomst, som du skal være opmærksom på, når du får plejevederlag.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om plejevederlag

Når man flytter fra en plejebolig til en anden, skal man så søge om boligydelse på ny?

Sidst opdateret 20.04.2018