Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Vedtægter, etik og forretningsordener

Ældre Sagens arbejde er reguleret af vedtægter og etiske retningslinjer. Derudover har vi forretningsordener for Delegeretforsamling, lokalafdelingsbestyrelser, koordinationsudvalg og distriktsledelse.

Vedtægter

Ældre Sagens vedtægter regulerer alt fra Ældre Sagens formål, opbygning og beslutningsgange til ansættelse af direktionen, betingelser for medlemskab, fastlæggelse af kontingent og principper for regnskab og revision. Ændringer i vedtægterne kan kun foretages af Delegeretforsamlingen.

Etiske retningslinjer

Ældre Sagens etiske retningslinjer sikrer gennemsigtighed i foreningens arbejde og brug af foreningens midler.

Forretningsorden for Ældre Sagens Delegeretforsamling

Forretningsordenen regulerer måden vi gennemfører en Delegeretforsamling, der er Ældre Sagens øverste besluttende myndighed. Delegeretforsamlingen mødes én gang årligt over to arbejdsdag.

Forretningsorden for lokalbestyrelser og koordinationsudvalg

Forretningsordenen regulerer måden vi gennemfører møder på i lokalafdelingernes bestyrelser og koordinationsudvalg i de kommuner, hvor der er mere end én lokalafdeling.

Vedtægtsbestemmelser for distrikter i Ældre Sagen

Vedtægtsbestemmelserne udstikker rammerne for distrikternes formål, sammensætning, ledelse, møder, udvalg og økonomi. Distriktsledelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Orientering om Ældre Sagens indsamlinger

Regler for Ældre Sagens sociale medier

I Ældre Sagens sociale medier ønsker vi en god tone og en konstruktiv debat. Vi er respektfulde og viser hensyn til hinanden, og der skal være plads til alle indenfor retningslinjerne.

Ældre Sagens

Mål og strategi

Kend Ældre Sagens mål og indsatsområder frem mod 2027.

Overblik

Sådan er Ældre Sagen bygget op

Få overblik over, hvordan Ældre Sagen er organiseret i lokalafdelinger, koordinationsudvalg, distrikter, Delegeretforsamling, Landsbestyrelse, direktion og Sekretariat.

Sidst opdateret 17.04.2024