Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Livet med Alzheimer og andre former for demens

Sådan foregår udredning for demens

Et udredningsforløb for demens kan foregå på forskellige måder. Det kan være en hjælp både for pårørende og personen med symptomer på demens at vide, hvordan et udredningsforløb normalt foregår, inden man går i gang.

Artiklen kort

Sådan foregår udredning for demens

Flere symptomer på demens minder om en række andre sygdomme. Derfor er det vigtigt at komme til egen læge og blive undersøgt.

Hvis lægen vurderer, at der er tale om demens, bliver personen henvist til et udredningsforløb på en demens- eller hukommelsesklinik.

Der findes flere former for demenssygdomme. Udredning er vigtig, for man kan i nogle tilfælde mindske visse symptomer.

Andre gange kan man lindre eller mindske symptomer igennem fysisk aktivitet, socialt samvær, kost og motion.

Det er normalt at være i tvivl, om det er symptomer på demens. Derfor kan det anbefales at tage Ældre Sagens demenstest.

Læsetid 4-5 minutter

_________________

Flere symptomer på demens minder om symptomerne på en række andre sygdomme. Derfor er det vigtigt i første omgang at komme til egen læge og blive undersøgt.

Lægen kan afgøre, om der er tale om symptomer på demens eller en anden sygdomstilstand som fx depression, stofskiftet, vitaminmangel eller infektion.

Den praktiserende læge henviser til et udredningsforløb på en hukommelsesklinik, hvis han eller hun vurderer, at der er tale om symptomer på demens.

Udredning er betegnelsen for den undersøgelse, som læger, sygeplejersker og evt. psykologer på hukommelsesklinikken foretager, og som har til formål at stille en egentlig demensdiagnose.

Hvorfor er udredning for demens vigtigt? 

Ethvert sygdomsforløb med demens er unikt på grund af vores individuelle personligheder, og fordi sygdommen påvirker vores hjerner forskelligt.

Hos nogle mennesker kan man mindske visse symptomer med medicin. Andre gange kan man lindre eller mindske symptomer igennem fysisk aktivitet, socialt samvær, kost og motion.

Læs også: Kend symptomerne på demens

null

Når du som pårørende begynder at undre dig og bekymre dig over ændret adfærd hos fx din ægtefælle, far eller mor, er det vigtigt, at du får talt med ham eller hende om din bekymring.

Ved demenssygdommene Alzheimersygdom, Lewy Body demens og demens i forbindelse med Parkinsonsygdom, kan man gøre brug af demensmedicin, der styrker især hukommelsen, overblik og motorikken.

Medicinen kan ikke bremse selve demenssygdommens udvikling eller helbrede den.

Ved at blive udredt og få stillet en diagnose, kan personen med demens få den rette behandling, han eller hun har brug for. Det kan også være, der ikke er tale om demens men om en anden tilstand, som kan ændres eller helbredes.

Hvis det viser sig, der er tale om en demenssygdom, kan I også som familie få den rette hjælp, støtte og vejledning fra kommunen med afsæt i jeres situation og behov.

Den grundlæggende undersøgelse 

Udredningsforløbet består af to dele. Den praktiserende læge fortager det, der kaldes den basale udredning for demens.

Formålet med den del af undersøgelsen er at afklare, om symptomerne kan skyldes andre årsager end demens. Formålet er også at vurdere personens almene helbred.

Det er vigtigt, at du som pårørende deltager hos den praktiserende læge og bliver hørt under den basale undersøgelse. Dine betragtninger og viden er afgørende i lægens samlede vurdering.

Det er muligt for et menneske, som til daglig udviser symptomer på demens, at skjule symptomerne under lægebesøget og foregive, at der ikke er noget i vejen.

Derfor skal du som pårørende viderebringe din viden om den ændrede adfærd. Det kan du gøre under samtalen eller ved at ringe og tale med lægen. Det kan være en hjælp at have skrevet nogle eksempler ned.

Lægen kan tale med dig, hvis den person, der har tegn på demens, har givet dig lov til at tale med lægen, eller hvis han eller hun er for syg til at overskue eller at tage stilling til undersøgelse og behandling.

Det videre udredningsforløb 

Hvis den praktiserende læge vurderer, at der er tale om en demenssygdom eller er i tvivl, sender lægen jer videre til et udredningsforløb på en demens- eller hukommelsesklinik.

Her er det vigtigt, at du som pårørende sørger for, at klinikken får dine kontaktoplysninger. Lige som hos den praktiserende læge skal du som pårørende sørge for, at klinikken får alle relevante oplysninger om, hvilke symptomer din ægtefælle, far eller mor udviser, og hvilken medicin han eller hun får.

Organisering af det videre udredningsforløb 

Udredningsforløbet begynder typisk med en konsultation på hukommelsesklinikken. En speciallæge, en sygeplejerske og evt. en psykolog, gennemgår sygdomshistorikken og laver blandt andet forskellige hukommelsestest.

Den person, som har symptomer på demens, får også taget en EKG, en undersøgelse af hjerterytmen. Derudover tager lægen blodprøver og vurderer det man kalder personens funktionsevne.

Herefter bliver det besluttet af en læge, om der er behov for flere undersøgelser for at kunne stille en diagnose.

Denne første konsultation munder som regel ud i en plan for, hvilke supplerende undersøgelser og test, der er behov for at lave. I får også en forventet dato for det samlede udredningsforløb.

Den indledende undersøgelse er baseret på: 
  • Kortlægning af sygdomshistorik 
  • Lægeundersøgelse af fysisk og psykisk tilstand 
  • Hukommelsestest 
  • Vurdering af funktionsevne i hverdagen
  • Laboratorieundersøgelse fx blodprøver 
  • Vurdering af differentialdiagnoser, det vil sige om der er tale om andre sygdomme end demens 
  • Eventuel CT-scanning af hjernen
  • Vurdering af, hvorvidt det drejer sig om en egentlig demenssygdom 

Læs også: Få råd og svar i guide om demens

Ikke henvist til hukommelsesklinik 

I nogle tilfælde sker det, at den praktiserende læge ikke mener, at der er grund til at henvise til en nærmere udredning.

Er du som pårørende uenig i den vurdering, kan du tage kontakt til en demens- eller hukommelsesklinik og vende situationen med dem.

Du kan også kontakte demenskoordinatoren/konsulenten i den kommune, hvor din far, mor eller ægtefælle bor.

Hukommelsesklinikker i Danmark 

Der findes demens- og hukommelsesklinikker rundt om i Danmark. Du skal have en henvisning fra en læge for at blive undersøgt på en demens- og hukommelsesklinik, og det kan fx være fra din praktiserende læge eller en speciallæge.  

Læs også: Få rådgivning om demens

<ahref="~ link.aspx?_id="39C0804819BF4E5B984BFB133C266EBA&_z=z'">Tag Ældre Sagens demenstest</ahref="~>

Det er normalt at være i tvivl, om det er symptomer på demens, man har lagt mærke til, eller om det bare er helt almindelige tegn på glemsomhed.

Derfor har vi udviklet en enkel og vejledende test, hvor du først og fremmest kan få mere viden om symptomerne på demens og samtidig teste, om du – eller en, du kender – viser tegn på demens, som bør undersøges nærmere.

Demenstest – test om der er tegn eller symptomer på demens

null

Sidst opdateret 03.07.2024