Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Den frivillige indsats

Mangfoldig og lokalt forankret

Vores 21.000 frivillige er organiseret i Ældre Sagens 215 lokalafdelinger. Sammen gør de hver dag en kæmpe forskel for tusindvis af ældre i Danmark.

Vores mange frivillige skaber hver dag gode liv for andre mennesker, samtidig med at de selv finder mening og fællesskab i den frivillige indsats.

Uden frivillige ville der ikke være motionshold, madklubber, litteraturkredse og sprogundervisning. Der ville heller ikke være besøgsvenner, it-hjælp, udflugter eller nogen til at række hånden frem til ensomme ældre eller andre, der trænger til samvær og nærvær i den sidste tid.

Uden frivillige ville Ældre Sagen ikke være Ældre Sagen.

Lokal forankring

Ældre Sagens 215 lokalafdelinger er fundamentet i den frivillige indsats. De frivillige i Ældre Sagen er organiseret, uddannet og ledet af andre frivillige i en af lokalafdelingerne.

I Ældre Sagens Sekretariat er der lønnede frivilligkonsulenter, som understøtter den frivillige indsats gennem kurser og rådgivning, men den daglige ledelse af de frivillige foregår i lokalafdelingerne.

Mangfoldig indsats

Den største gruppe af frivillige finder vi inden for det sociale område. Det er for eksempel besøgsvennerne, der skaber livskvalitet og glæde ved at mødes med ældre over en kop kaffe, en gåtur eller et spil kort. Vi har også telefonvenner, hvor samværet foregår gennem et opkald. Og endelig er der bisidderne, som kan deltage og støtte andre ældre i samtaler med for eksempel kommunen.

Der er også ældre, som ønsker at få det vi kalder tryghedsopkald. De blive ringet op hver morgen af en frivillig fra Ældre Sagen, der siger godmorgen og ønsker god dag. Det er trygt at vide, at man aldrig er helt alene. Tager man ikke telefonen, vil andre vide at der måske er noget galt.

I Vågetjenesten har vi frivillige, der kan være sammen med ældre i den sidste tid. De kan give familie og pårørende et pusterum og give den døende tryghed og ro.

I den anden ende af livet har vi skole- og børnehavevennerne. Det er frivillige fra Ældre Sagen, som bruger deres egen livserfaring til at støtte op om aktiviteter i skoler og daginstitutioner. De kan hjælpe med lektier, deltage i udflugter, læse højt eller lære fra sig om håndarbejde. Opgaverne aftales mellem frivillige i Ældre Sagens lokalafdelinger og den enkelte skole, SFO eller daginstitution.

De motionsfrivillige leder de utallige motionshold, som findes i Ældre Sagen. Bare kast et hurtigt blik på Ældre Sagens kalender: Cykling, petanque, krolf, stolemotion, stavgang og meget, meget mere. Det er sved på panden og et gladere, mere aktivt liv.

It-frivillige er en anden stor gruppe af frivillige. De hjælper andre, der har bøvl med deres computer eller telefon. De afholder kurser og hjælper ældre, der har svært ved at begå sig i en hverdag, der bliver mere og mere digital.

Arrangementsfrivillige giver andre ældre i lokalafdelingen noget at se frem til: En rejse, en udflugt, et foredrag, en koncert eller en fest. Samvær med andre giver mening i livet. Og bag de mange arrangementer i Ældre Sagen står der ofte en arrangementsfrivillig.

Vi har også frivillige, der engagerer sig i ældre- og sundhedspolitik i deres kommune. Det sker tit i tæt samspil med Ældre Sagens Sekretariat, der kan levere tal og analyser af ældrepolitikken lokalt. De frivillige udfordrer deres lokalpolitikere, indgår i konstruktiv dialog og kæmper en kamp for de ældre, der har brug for genoptræning, plejehjem, hjemmehjælp og anden ældrepleje.

Sidst men ikke mindst har Ældre Sagen flere tusinde organisationsfrivillige, der har en bestyrelsespost eller fungerer som frivillige på lokalkontoret, som webmaster, frivilligkoordinator eller PR-ansvarlig. De er det bindemiddel, der får hele organisationen til at hænge sammen.

Læs mere i publikationen 21.000 frivillige hjælper hele Danmark

Kolossal ressource

Ældre Sagens frivillige er en kolossal ressource i det danske samfund. Vi samarbejder gerne med andre og har for eksempel været med til at stifte Folkebevægelsen mod ensomhed.

Sammen med 60 andre organisationer forebygger og bekæmper vi ensomhed. Vi nedbryder tabuer om ensomhed og skaber fællesskaber, hvor man kan møde andre mennesker. Ung som gammel.

Ældre Sagen har også et godt samarbejde med mange af de danske kommuner. De ved godt, at frivillige er en stærk ressource, som kan gøre en kolossal forskel i lokalsamfundet.

Nogle gange skal vi minde kommunerne om, at den frivillige indsats netop er fri. Den skal ikke skemalægges og “ledes” af medarbejdere i kommunen. Og den frivillige indsats kan på ingen måde erstatte eller supplere de ydelser, som kommunen har ansvar for.

Vi samarbejder gerne, men det ligger dybt i vores DNA, at den frivillige indsats ledes i den frivillige organisation.

Læs mere i Ældre Sagens Frivilligpolitik

Tal og fakta om frivillige i Ældre Sagen
  • Frivillige er i gennemsnit 70,6 år 
  • To ud af tre frivillige er kvinder
  • Flest er frivillige inden for det sociale område
  •  En frivillig bruger i gennemsnit fire timer om ugen på den frivillige indsats
  • Næsten halvdelen har været medlem i Ældre Sagen i mere end ti år.
Vil du vide mere?

Kontakt Frivilligafdelingen

Har du spørgsmål til Ældre Sagens frivillige indsats eller samarbejdet med os?
Mød andre

Bliv frivillig

Bliv frivillig i Ældre Sagen – vi har brug for dig.

Sidst opdateret 14.02.2024