Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
Claudi Thyrrestrup fotooptagelse medicin og piller, 3. september 2018, København

Medicin

Bliv klog på medicin, regler og tilskud

Få svar på spørgsmål om tilskud til medicin. Bliv også klogere på bilkørsel, når du tager medicin.

Når du tager medicin, er der et par ting, som kan være rare at vide.

Fx at du kan få økonomisk tilskud til din medicin. Og at der er noget medicin, hvor du ikke må køre bil, når du har taget det.

Tilskud til medicin

Du kan få tilskud til medicin. Det gælder også for nogle typer af medicin, der kan købes i håndkøb, hvis lægen ordinerer medicinen til dig på recept. 

Der kan også være tilskud til ernæringspræparater, fx proteindrikke til alvorligt svækkede. Du får tilskuddet via din egen læge, der skriver recept. Recepten skal fornys hvert halve år.

Naturlægemidler og kosttilskud kan du ikke få tilskud til.

Læs også: Husk vaccine imod influenza

Det findes flere typer af tilskud, og der er forskellige regler for, hvordan du kan få de forskellige tilskud. Det er kun, hvis du bor fast i Danmark, du kan få tilskud, og det er underordnet, om du er omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2.

Hvor meget tilskud kan jeg få til medicin?

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget tilskud du kan få. Det afhænger bl.a. af dit samlede medicinforbrug.

Få gode råd som pårørende hos Ældre Sagen

Jo større medicinforbrug, desto større tilskud.

Tilskuddet gives uafhængigt af din indtægt og din eventuelle formue. Du skal købe tilskudsberettiget medicin for mindst 1.075 kroner (2024) for at få tilskud. Det gælder ikke for børn under 18 år.

Hvis du har et såkaldt helbredstillæg, får du også tilskud til de første 1.075 kroner.

Tilskuddet beregnes og automatisk, og størrelsen afhænger af den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin i løbet af en periode på ét år. 

Sygesikringen giver (generelt) tilskud til mange typer medicin, men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde. Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, hvilken medicin sygesikringen giver tilskud til.

Læs om medicintilskud i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

I det næste kan du læse mere om de forskellige former for tilskud:

  • Helbredstillæg
  • Kronikertilskud
  • Tilskud til håndkøbsmedicin
  • Gratis medicin til døende
  • Andre tilskud 

Helbredstillæg og medicinkort

Helbredstillæg er et løbende tilskud til medicin, som automatisk bliver fornyet hvert år, hvis du stadigvæk er berettiget til tilskuddet. Du søger om helbredstillæg på www.borger.dk. Hvis du ikke har mulighed at ansøge digitalt, kan du gå ned på Borgerservice, som kan hjælpe dig med at ansøge.

Læs om helbredstillæg i håndbogen "Værd at vide"

I dit Medicinkort på Sundhed.dk kan du få overblik over dine medicinordinationer mv. 

Kronikertilskud

Hvis du har en kronisk sygdom eller er syg i længere tid, kan du få det, der kaldes et kronikertilskud.

Du kan få kronikertilskud, hvis du køber medicin for mere end 21.298 kroner (2024) før tilskud om året for voksne. Børn og unge under 18 år skal købe medicin for 26.085 kroner (2024) om året før tilskud. Tilskuddet udbetales automatisk.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din læge eller apotek.

Du har også mulighed for at få en henstandsordning med et bestemt apotek, så din udgift til din tilskudsberettigede medicin betales i 12 lige store dele. Du skal rette henvendelse til dit apotek, hvis du ønsker at komme med i ordningen.

Læs mere om kronikertilskud i håndbogen "Værd at vide"

Tilskud til håndkøbsmedicin

Du kan få tilskud til nogle typer af håndkøbsmedicin, hvis lægen ordinerer dem på recept til en bestemt sygdom. Her kan du spørge din læge til råds.

Gratis medicin til døende

Personer, der er døende, kan få gratis medicin.

Lægen skal sende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen afgør, om der kan gives tilskud.

Bevillingen gælder fra fire dage før Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen.

Andre tilskud

I nogle tilfælde kan du få tilskud til medicin fra kommunen. Her gælder der nogle andre regler. 

Læs mere om tilskudsmuligheder, personlige tillæg og enkeltydelser i håndbogen "Værd at vide"

Du kan også få tilskud til tandbehandling, fodpleje, fysioterapi, kiropraktor, psykologhjælp og høreapparat.

Derudover er der en række andre tilskudsmuligheder afhængigt af, hvilken medicin du får.

Læs artiklen "Få tilskud til medicin"

Enkelttilskud

Det er ikke alle lægemidler, der har generelt tilskud. Din læge kan søge om et såkaldt enkelttilskud til medicin, som ikke er omfattet af de generelle tilskud. Ansøgningen skal behandles af Lægemiddelstyrelsen. Du kan læse mere om enkelttilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Forhøjet tilskud

Hvis der er særlige grunde til, at du ikke kan behandles med den billigste medicin fx pga. allergi eller alvorlige bivirkninger, kan din læge søge om forhøjet tilskud til dig. Det betyder, at du får tilskud til medicinen, selvom der findes et billigere produkt med samme virkning. Også her skal ansøgningen behandles af Lægemiddelstyrelsen. Du kan læse mere om forhøjet tilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Indlægssedler

Appen "Indlægssedler" indeholder indlægssedler fra medicin markedsført i Danmark.

Informationen i appen er den samme som informationen i medicinæsken. Appen er bare mere læsevenlig og altså lige til at hente frem, hvis papirsedlen er blevet væk.

Find din indlægsseddel ved at scanne stregkoden på medicinæsken eller søg på medicinens navn. 

Hent appen "Indlægssedler" i AppStore

Hent appen "Indlægssedler" til Android

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.
Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 12.06.2024

Spørgsmål og svar

Kan jeg få tilskud til medicin?

Ja, der findes forskellige former for tilskud, du kan få. Tilskuddene er ikke betinget af din indtægt eller eventuelle formue. Alle kan få tilskud til såkaldt tilskudsberettiget medicin. Størrelsen på dit medicintilskud afhænger af dit forbrug af medicin. Folkepensionister og førtidspensionister (før 1.1.2003) kan få yderligere tilskud efter det såkaldte helbredstillæg, som er afhængig af formue og indtægt.

Læs mere om, hvordan du får medicintilskud i håndbogen "Værd at vide"

Kan jeg købe medicin på nettet?

Ja, du kan godt købe medicin på nettet. Sundhedsstyrelsen har samlet en håndfuld gode råd, som gør det lidt lettere at handle medicin sikkert på nettet.

Læs mere om køb og salg af medicin på internettet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Må jeg køre bil, når jeg tager medicin?

Der er noget medicin som kan sløve din reaktionsevne og virke berusende. Det kaldes trafikfarlige præparater, og der er en rød advarselstrekant på pakken. Der er også medicin, som godt kan påvirke din evne til at køre bil, selv om pakken ikke er mærket med den røde advarselstrekant.

Læs om reglerne for kørsel og trafikfarlig medicin

Kan jeg få tilskud til alternativ behandling om naturmedicin?

Nej, du kan ikke få tilskud til alternativ behandling og naturmedicin.

Kan jeg få medicinen bragt ud?

Du kan godt få medicinen bragt ud. Apoteket tager et gebyr, som bliver fastsat af staten. Hvis det er uden for apotekets åbningstid, og hvis din læge, tandlæge eller dyrlæge vurderer, at det er nødvendigt, at medicinen bliver bragt ud til dig, inden apoteket igen har åbent, så kan du få bragt medicinen ud uden gebyr. 

Kan jeg få tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land?

Ja, du kan godt få tilskud til medicin ordineret på recept, som er købt i et andet EU land samt Norge, Island og Lichtenstein EØS lande.

Læs mere om medicin fra udlandet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside