Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Det kan være svært at tale om den sidste tid. Og svært at tale om døden.

Selv ægtepar, der efter mange års samliv står i en situation, hvor den ene rammes af alvorlig sygdom, kan have svært ved at tale med hinanden om døden. 

Har I overskud til det, kan det være en rigtig god idé at tage hul på snakken om døden og jeres ønsker til den sidste tid, allerede mens I er sunde og raske.

Etiske overvejelser

Kommer du i den situation, at din livsledsager  eller en anden nærtstående  ligger for døden, vil der sikkert rejse sig mange spørgsmål og overvejelser. Og du vil måske blive ramt af følelser, der kan være svære at håndtere.

Læs også: Er du pårørende til en døende

Her på siderne kan du læse nogle artikler, der giver svar på nogle af de overvejelser, du måske står med.

Du kan bruge Ældre Sagens frivillige til at støtte på flere forskellige måder:

  • De frivillige i vågetjenesten kan hjælpe til at give et trygt pusterum i den tid, din nærmeste ligger for døden.
  • Sorggrupper kan støtte dig, hvis du rammes af sorg.

Vågetjenesten aflastede Annette

Da Annette Christensens mor lå for døden, havde hun svært ved at overkomme at være ved sengelejet døgnet rundt.

Heldigvis fik Annette et tilbud om støtte, der hjalp hende gennem den svære tid. Hør Anettes fortælling i videoen.

Læs om vågetjenesten, der kan give en hjælpende hånd i den sidste tid

Bearbejdelse af sorg

Har du mistet en, kan sorgen være ubærlig. Og på samme måde som døden, har mange svært ved at tale om sorgen og svært ved at søge hjælp.

For dine omgivelser kan det også være svært at håndtere din sorg. Derfor kan det være en god idé at gå ind i en gruppe, hvor der er andre i samme situation.

Bearbejdelse af sorgen tager tid og kan gå frem og tilbage i intensitet. For en efterlevende ægtefælle betyder det et liv på nye vilkår.

Man bliver nødt til at indstille sig på:

  • at leve med tabet
  • at være alene
  • at bruge sit netværk, sin omgangskreds
  • at handle på nye måder

Læs om sorggrupper

Læs også: Når ægtefællen dør

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

Læs hele mærkesagen pårørende

Spørgsmål og svar om den sidste tid

Hvad er palliation?

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos den døende og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom ved at forebygge og lindre lidelse igennem tidlig diagnosticering og umiddelbart vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art.

Palliation gælder ikke kun mennesker, der er ramt af kræft, men alle slags sygdomme.

Også den syges pårørende tænkes ind i det palliative forløb; det gælder både forløb, der ender med helbredelse, og forløb der har døden som udgang.

For patienter, der nærmer sig døden, tilstræber den palliative indsats en god afslutning på livet for både patienten og de pårørende. Og efter patientens død består den palliative indsats i at støtte de efterladte.

Den palliative indsats fortsætter så længe behovet er til stede - indtil patienten ikke længere er livstruende syg, eller (for patienter, som ikke helbredes) indtil indsatsen overfor de efterladte er afsluttet.

Få information om palliation hos REHPA

Sidst opdateret 15.11.2018