""

Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Der er meget, du skal forholde dig til, hvis du eller en af dine nærmeste skal dø eller er gået bort.

 

For mange er den sidste tid en periode med refleksion og tanker om det levede liv. Ligesom det kan være en påmindelse om at være til stede i nuet og få det bedste ud af livet.

Der kan også opstå mange praktiske spørgsmål, der skal tages stilling til hos både den døende og de pårørende.

Den sidste tid
Selv om det er svært, kan det være en stor hjælp og støtte for både den døende og familien, at få talt om vigtige spørgsmål ved døden – både følelserne og det mere praktiske. Og gerne før det bliver akut.

Det kan fx være rart at have nogen at tale med om de forskellige tanker, der melder sig, når døden og sorgen kommer tæt på.

Det kan også være godt at få talt om, hvilke ønsker du har til den sidste tid og døden. Samtalerne kan fx handle om dine ønsker til genoplivning og livsforlængende behandling, om organdonation og om din begravelse.

I kan have glæde af at skrive det ned, I har snakket om.

Læs artiklen: Sådan kan du forberede dig på din egen død

Læs også: Er du pårørende til en døende?

Hvor vil du dø?
En ting, der er vigtig at tale om tidligt er, hvor du gerne vil være, når du dør.

Det kan være godt, at overveje, hvad der giver mest tryghed og støtte i den sidste tid. De fleste ønsker at dø i eget hjem, mens nogle synes det er mere trygt at være på hospitalet eller på et hospice.

Læs artiklen: Gode råd om den sidste tid hjemme

Læs også: Sådan får du hjælp på hospice

Efter et dødsfald
Når et menneske dør, er der mange ting man som pårørende skal forholde sig til. Det kan føles uoverskueligt midt i sorgen over at have mistet en, man holder af. 

Det kan især være svært, hvis du har mistet din ægtefælle eller samlever efter mange år sammen, da hverdagen fremover vil se meget anderledes ud.

Vi har her samlet en række gode råd til at skabe overblik over de praktiske ting, der skal ordnes efter et dødsfald:

Læs artiklen: Når din ægtefælle dør

Guide til begravelse

Guide til begravelse - ikke medlem af folkekirken

Huskeliste: Efter dødsfald – det skal du huske

Hjælp og støtte i Ældre Sagen
Hvis du har behov for yderligere råd og vejledning i den sidste tid eller i forbindelse med et dødsfald, kan du kontakte Ældre Sagens rådgivning. Her sidder socialrådgivere, økonomer og jurister klar ved telefonerne.

Du kan også få støtte i mange af Ældre Sagens lokalafdelinger, hvor vågetjenesten og sorg- og livsmodsgrupperne giver hjælp og støtte til døende og deres pårørende.

Læs mere om Ældre Sagens rådgivning

Find din lokalafdeling

Spørgsmål og svar om den sidste tid

Hvad er palliation?

Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos den døende og de pårørende, ved at forebygge og lindre lidelse forbundet med livstruende sygdom.

Smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art lindres gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling.

Palliation er for alle mennesker med en livstruende sygdom. Ikke kun dem, der er ramt af kræft.

Den syges pårørende bliver inddraget i det palliative forløb; det gælder både forløb, der ender med helbredelse, og forløb der har døden som udgang.

For patienter, der nærmer sig døden, er målet med den palliative indsats en god afslutning på livet for både patienten selv og de pårørende. Og efter patientens død består den palliative indsats i at støtte de efterladte. Den palliative indsats fortsætter så længe der er behov for det — indtil patienten ikke længere er livstruende syg, eller, for personer, som ikke helbredes, indtil støtten til de efterladte er afsluttet.

Få information om palliation hos REHPA — Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.
Læs hele mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 07.01.2021