Få støtte til at hjælpe en, der står dig nær

Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Det kan være svært at tale om den sidste tid. Og svært at tale om døden.

Selv ægtepar, der efter mange års samliv står i en situation, hvor den ene rammes af alvorlig sygdom, kan have svært ved at tale med hinanden om døden. 

Har I overskud til det, kan det være en rigtig god idé at tage hul på snakken om døden og jeres ønsker til den sidste tid, allerede mens I er sunde og raske.

Etiske overvejelser

Kommer du i den situation, at din livsledsager  eller en anden nærtstående  ligger for døden, vil der sikkert rejse sig mange spørgsmål og overvejelser. Og du vil måske blive ramt af følelser, der kan være svære at håndtere.

Læs også: Er du pårørende til en døende

Her på siderne kan du læse nogle artikler, der giver svar på nogle af de overvejelser, du måske står med.

Du kan bruge Ældre Sagens frivillige til at støtte på flere forskellige måder:

  • De frivillige i vågetjenesten kan hjælpe til at give et trygt pusterum i den tid, din nærmeste ligger for døden.
  • Sorggrupper kan støtte dig, hvis du rammes af sorg.

Vågetjenesten aflastede Annette

Da Annette Christensens mor lå for døden, havde hun svært ved at overkomme at være ved sengelejet døgnet rundt.

Heldigvis fik Annette et tilbud om støtte, der hjalp hende gennem den svære tid. Hør Annettes fortælling i videoen.

Læs om vågetjenesten, der kan give en hjælpende hånd i den sidste tid

Bearbejdelse af sorg

Har du mistet en, kan sorgen være ubærlig. Og på samme måde som døden, har mange svært ved at tale om sorgen og svært ved at søge hjælp.

For dine omgivelser kan det også være svært at håndtere din sorg. Derfor kan det være en god idé at gå ind i en gruppe, hvor der er andre i samme situation.

Bearbejdelse af sorgen tager tid og kan gå frem og tilbage i intensitet. For en efterlevende ægtefælle betyder det et liv på nye vilkår.

Man bliver nødt til at indstille sig på:

  • at leve med tabet
  • at være alene
  • at bruge sit netværk og sin omgangskreds
  • at handle på nye måder

Læs om sorggrupper

Læs også: Når ægtefællen dør

Spørgsmål og svar om den sidste tid

Hvad er palliation?

Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos den døende og de pårørende, ved at forebygge og lindre lidelse forbundet med livstruende sygdom.

Smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art lindres gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling.

Palliation er for alle mennesker med en livstruende sygdom. Ikke kun dem, der er ramt af kræft.

Den syges pårørende bliver inddraget i det palliative forløb; det gælder både forløb, der ender med helbredelse, og forløb der har døden som udgang.

For patienter, der nærmer sig døden, er målet med den palliative indsats en god afslutning på livet for både patienten selv og de pårørende. Og efter patientens død består den palliative indsats i at støtte de efterladte. Den palliative indsats fortsætter så længe der er behov for det — indtil patienten ikke længere er livstruende syg, eller, for personer, som ikke helbredes, indtil støtten til de efterladte er afsluttet.

Få information om palliation hos REHPA — Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Sidst opdateret 26.04.2019

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

Læs hele mærkesagen pårørende