Læs, hvordan du fornyer kørekortet, når du er fyldt 70

Kørekort

Sådan fornyer du kørekortet

Dit kørekort er ikke gyldigt for altid. Hold øje med, hvornår du skal have fornyet dit kørekort til at køre en almindelig bil. Og om det kræver et tjek og en heldbredsattest hos din læge.

Hvis dit kørekort udløber, når du fylder 70 år, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune og få forlænget dit kørekorts gyldighed, til du fylder 75 år. Det sker uden lægeattest, men du skal have et foto med.

Det samme gælder, hvis du har et kørekort efter de gamle regler, og dit kørekort udløber før du fylder 75 år. 

Hvis du skal have fornyet dit kørekort som 75-årig, så skal du en tur forbi din læge for at få tjekket dit helbred.

Læs om, hvordan motion styrker dit helbred

Helbredsattest hos lægen

Din læge skal undersøge dit syn, din hørelse og din bevægelighed. Lægen skal også lave en undersøgelse for mentale svigt.  

Lægen skal blandt andet vurdere din dømmekraft, dit overblik, din evne til at genkende ting og din opmærksomhed. Lægen udfører også en undersøgelse for dit kognitive funktionsniveau.

Formålet med besøget hos lægen er at sikre, at du stadig er frisk og rask nok til at kunne køre en bil. 

Det er kun ganske få personer, som ikke længere kan føre en bil på forsvarlig vis, efter de er fyldt 75 år. Så du skal ikke være nervøs. Det er ikke en eksamen.

Læs om, hvordan du holder hjernen frisk

Sådan foregår tjekket hos lægen

For at få fornyet dit kørekort, skal du og lægen udfylde en attest med oplysninger om dit helbred. 

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

Selve undersøgelsen hos lægen for kognitive svigt består af:

  1. Korttidshukommelsen: Lægen tester din evne til at huske noget, inden for kort tid. Det kan være, at lægen nævner tre ord, som du skal huske. Det kan for eksempel være "stol – cykel – jordbær". Så beder lægen dig for eksempel om at trække syv fra hundrede, og derefter trække syv fra igen. Til sidst skal du nævne de tre ord igen.
  2. Fornemmelse for rum og retning: Lægen tester din sans for rum og retning ved at bede dig tegne en ur-skive med tal fra 1-12. Derefter skal du sætte viserne på et bestemt klokkeslæt for eksempel ti minutter over to. 

Desuden vurderer lægen dit helbred som helhed, din indsigt i din egen situation, og om dit helbred opfylder kravene til at køre bil. Lægen vurderer også, om du får medicin, som har betydning for din evne til at køre bil.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om at forny dit kørekort

Så længe gælder et fornyet kørekort

Når du har rundet de 70 år, så gælder din fornyelse af kørekortet med lægeattest sådan: 

  • Er du fyldt 73 år, men ikke 74 år, kan gyldigheden med lægeattest forlænges tre år.
  • Er du fyldt 74 år, men ikke 80 år, kan gyldigheden med lægeattest forlænges to år.
  • Er du fyldt 80 år, kan gyldigheden med lægeattest forlænges et år.

Du skal være opmærksom på, at i alle tilfælde kan gyldigheden være kortere og fastsat individuelt fx grund af helbredsmæssige oplysninger.

Det altid er udstedelsesdatoen og ikke din fødselsdato eller din ansøgningsdato, som er afgørende for, hvor længe dit kørekort er gyldigt.

Forny kørekort uden helbredsscreening fra 75 år

Skab i stedet kampagner om trafikfarlig medicin eller rådgivning om demens og kørsel. Initiativer som det vil højne trafiksikkerheden generelt og være til gavn for alle uanset alder.

Læs hele mærkesagen om kørekort

Spørgsmål og svar om kørekort

Kan jeg tage på ferie, selvom jeg er ved at forny mit kørekort?

Du må gerne køre på ferie, selvom du er i gang med at få dit kørekort fornyet. Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at du har en midlertidig fornyelse af kørekortet med. Det kan du søge om hos Borgerservice samtidig med, at du søger om den almindelige fornyelse af dit kørekort. 

Hvis du skal køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, så kan du ansøge om en foreløbig fornyelse af dit kørekort. Et sådan kørekort er kun gyldig i en periode på 3 måneder. Husk at tage et ekstra foto med, når du skal ansøge.

Kan jeg forny mit kørekort, inden jeg fylder 75 år?

Du kan godt forny dit kørekort med en lægeattest, inden du fylder 75 år. Du kan søge om en fornyelse, fra du fylder 73. år.Hvor længe dit kørekort er gyldigt afhænger af din alder på det tidspunkt, som kørekortet bliver udstedt på: 

  • Hvis du er fyldt 73 år, men ikke 74 år, så gælder kørekortet i 3 år.
  • Hvis du er fyldt 74 år, men ikke 80 år, så gælder kørekortet i 2 år.
  • Hvis du er fyldt 80 år, så gælder kørekortet i 1 år.

Kan jeg få frataget eller inddraget mit kørekort?

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du gør dig skyldig i et strafbart forhold. Det kan for eksempel være på grund af spirituskørsel, hvis du er påvirket af visse typer medicin, eller hvis du kører for stærkt. En frakendelse kan være betinget eller ubetinget.

Mit kørekort udløber, når jeg fylder 70 år. Hvordan får jeg det forlænget?

Hvis dit kørekort udløber, når du fylder 70 år, kan du henvende dit til Borgerservice i din kommune. Så bliver kørekortets gyldighed forlænget, til du fylder 75 år. Det sker uden lægeattest, men du skal huske et foto.

Sidst opdateret 20.09.2016