""

Kørekort

Sådan fornyer du kørekortet

Hold øje med, hvornår du skal have fornyet dit kørekort til at køre en almindelig bil. Og om det kræver et tjek og en helbredsattest hos din læge.

Inden dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet det. Du skal medbringe foto og dit kørekort. 

I mange kommuner skal du bestille tid, før du møder op i Borgerservice, så husk at tjekke, om det er nødvendigt i din kommune.

Hvis dit kørekort ikke er en EU model (dvs. i kreditkortformat), skal du også medbringe dit sundhedskort.

Du kan tidligst forny kørekortet tre måneder, før det udløber.

Pris på fornyelse af kørekort

Prisen for fornyelse af kørekort til almindelig bil er 140 kr. 

Se prisliste over øvrige køretøjer mm.

Du skal være opmærksom på, at hvis der er gået mere end tre år, siden dit kørekort udløb, skal du bestå køreprøven igen, før du kan få nyt kørekort.

Du skal selv holde øje med udløbsdatoen, da du ikke får en påmindelse fra det offentlige om, at det er tid til at forny dit kørekort.

Så længe gælder et fornyet kørekort 

Alle kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017 er som udgangspunkt gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.

Disse regler gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer (almindelig bil til privat befordring, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj). Der gælder særlige regler for erhvervskort og kørekort til bus og lastbil.

Læs også: Hold hjernen i form

Særlige regler hvis du er syg 

Du skal være opmærksom på, at i nogle tilfælde kan gyldigheden være kortere og fastsat individuelt fx på grund af helbredsmæssige oplysninger. Fx hvis du har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at køre bil. 

Hvis du har en sygdom og er i tvivl, om den påvirker din kørsel og kan komme til at påvirke gyldighedsperioden af dit kørekort, bør du kontakte din læge og forhøre dig.

Læs også: Hvornår skal du lægge kørekortet

Spørg din læge om du skal droppe kørekortet

Du skal være opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis, eller om fx træthed eller sygdom gør kørsel uansvarligt.

Oplever du helbredsmæssige problemer i forhold til bilkørsel, bør du opsøge din læge, der kan anbefale en vejledende helbredsmæssig køretest eller udstede et lægeligt kørselsforbud, hvis lægen finder din tilstand uforenelig med bilkørsel.

Læs Færdselsstyrelsens pjece om den vejledende helbredsmæssige køretest 

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

Datoen afgør gyldigheden af dit nye kørekort

Det er altid udstedelsesdatoen og ikke din fødselsdato eller din ansøgningsdato, som er afgørende for, hvor længe dit kørekort er gyldigt.

Er dit kørekort udstedt tidligere end 18. januar 2013, skal kortet under alle omstændigheder fornyes senest 18. januar 2033, uanset om den påførte udløbsdato er efter denne dato.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om at forny dit kørekort

Nu kan du få dit kørekort ind på mobiltelefonen

Fra den 24. november 2020 er det blevet muligt have dit kørekort på mobiltelefonen med en Kørekort-app. Det digitale kørekort fungerer som gyldigt kørekort i Danmark og som ID-bevis på samme måde som dit fysiske kørekort.

Kørekortet på appen afløser ikke det fysiske kørekort. Det er et frivilligt tilbud, og du skal fortsat beholde dit fysiske kørekort.

Læs mere om det digitale kørekort, og hvordan du får det ind på din telefon

 

Særregler for fornyelse af kørekort for ældre er fjernet

Folketinget har afskaffet kravet om, at ældre over 75 år skal forbi lægen for at forny kørekort. Ældre Sagen glæder sig over beslutningen.
Læse hele mærkesagen om kørekort

Spørgsmål og svar om kørekort

Kan jeg tage på ferie i udlandet, selvom jeg er ved at forny mit kørekort?

Du må gerne køre på ferie i Norden, selvom du er i gang med at få dit kørekort fornyet.

Hvis du skal køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, så kan du ansøge om en foreløbig fornyelse af dit kørekort på Borgerservice samtidig med, at du søger om den almindelige fornyelse af dit kørekort. En foreløbig fornyelse af dit kørekort er kun gyldig i en periode på tre måneder. 

Husk at tage et ekstra foto med, når du skal ansøge.

Vær opmærksom på, at der er et ekstra gebyr ved at få lavet en foreløbig fornyelse af dit kørekort.

 

Kan jeg få frataget eller inddraget mit kørekort?

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du gør dig skyldig i en strafbar overtrædelse af færdselsloven. Det kan for eksempel være på grund af spirituskørsel, hvis du er påvirket af visse typer medicin, eller hvis du kører for stærkt. En frakendelse kan være betinget eller ubetinget.

Sidst opdateret 12.10.2021