Læs, hvordan du fornyer kørekortet, når du er fyldt 70

Kørekort

Sådan fornyer du kørekortet

Dit kørekort er ikke gyldigt for altid. Hold øje med, hvornår du skal have fornyet dit kørekort til at køre en almindelig bil. Og om det kræver et tjek og en heldbredsattest hos din læge.

Fra 1. juli 2017 gælder der nye regler for at forny sit kørekort. Du kan finde de regler, der gælder for dig, hvis dit kørekort udløber inden 1. juli 2017, og det er tvingende nødvendigt for dig at få det fornyet inden 1. juli, nederst på siden.

Forny dit kørekort hos Borgerservice 

Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe foto og dit gamle kørekort.

Hvis dit gamle kørekort ikke er en EU model (d.v.s. i kreditkortformat), skal du også medbringe sygesikringsbevis.

Så længe gælder et fornyet kørekort 

Fra 1. juli 2017 træder der nye regler i kraft, og alle kørekort, der fornyes efter denne dato, er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.

Med de nye regler skal du ikke længere medbringe lægeattest, medmindre du har en lidelse, der har krævet, at du havde en lægeerklæring med, da dit tidligere kort skulle fornyes.

Disse regler gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer (almindelig bil til privat befordring, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj). Der gælder særlige regler for erhvervskort og kørekort til bus og lastbil.

Særlige regler hvis du er syg 

Du skal være opmærksom på, at i alle tilfælde kan gyldigheden være kortere og fastsat individuelt fx på grund af helbredsmæssige oplysninger. Fx hvis du har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at køre bil.

Læs om, hvordan du holder hjernen frisk

Spørg din læge om du skal droppe kørekortet

Du skal være opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis, eller om fx træthed eller sygdom gør kørsel uansvarligt.

Oplever du helbredsmæssige problemer i forhold til bilkørsel, bør du opsøge din læge, der kan udstede et kørselsforbud, hvis hun finder din tilstand uforenelig med bilkørsel.

Læs også: Hvornår skal du lægge kørekortet

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

Datoen afgør gyldigheden af dit nye kørekort

Det er altid udstedelsesdatoen og ikke din fødselsdato eller din ansøgningsdato, som er afgørende for, hvor længe dit kørekort er gyldigt.

Er dit kørekort udstedt tidligere end januar 2013, skal kortet under alle omstændigheder fornyes senest 18. januar 2033.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om at forny dit kørekort

Nye regler for fornyelse af kørekort fra 1. juli 2017

Ældre Sagen har længe kæmpet for at få afskaffet det aldersbaserede krav for at forny sit kørekort og aflive myten om, at ældre bilister har dårlige køreevner.

  • I 2015 mærkede vi første gang, at vores arbejde gav pote. Da alderen, hvor man skulle forny sit kørekort, blev hævet fra 70 til 75 år.
  • I 2017 fremsatte regeringen så et forslag om helt at fjerne kravet om lægeattest fra 75 år og afskaffe den kortere gyldighed på kørekort til ældre.
  • 2. juni 2017 vedtog Folketinget at fjerne aldersgrænserne helt, så man kan forny kørekort til almindelig personbil uden lægeattest og få samme gyldighed uanset alder.

Læs mere om Ældre Sagens indsats for at fjerne kravet om lægetjek ved kørekortfornyelse


GAMLE REGLER 

Sådan fornyer du dit kørekort frem til 1. juli 2017

Hvis dit kørekort udløber inden 1. juli 2017 skal du stadig bruge en lægeattest for at få det fornyet. Her kan du læse de regler, der gælder for dig.

Hvis dit kørekort udløber, når du fylder 70 år, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du kan forny kørekortet uden lægeattest og få et kørekort, der er gyldigt, indtil du fylder 75 år.Du skal medbringe foto. Du skal være opmærksom på, at gyldigheden af kørekortet kan blive kortere, hvis du fx har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at køre bil. 

Hvis du skal have fornyet dit kørekort umiddelbart inden du fylder 75 år eller er over 75 år, skal du have en lægeattest.

Læs om, hvordan motion styrker dit helbred

Få et helbredstjek og en lægeattest hos lægen

Din læge skal undersøge dit syn, din hørelse og din bevægelighed. Lægen skal også lave en undersøgelse for såkaldt mentale svigt.  

Lægen skal blandt andet vurdere din dømmekraft, dit overblik, din evne til at genkende ting og din opmærksomhed. Lægen udfører også en undersøgelse for det, der kaldes dit kognitive funktionsniveau.

Formålet med lægeattesten er at vurdere, om du lever op til de gældende helbredskrav for at have kørekort - at du er frisk og rask nok til at kunne køre bil. 

Læs om, hvordan du holder hjernen frisk

Sådan foregår tjekket hos lægen

For at få fornyet dit kørekort, skal du og lægen udfylde en attest med oplysninger om dit helbred. Du udfylder blanketten sammen med lægen. 

Læs mere om kørekort og lægeattest hos Styrelsen for Patientsikkerhed (se blanketten)

Selve undersøgelsen for kognitive svigt består af:

  1. Korttidshukommelsen: Lægen tester din evne til at huske noget, inden for kort tid. Det kan være, at lægen nævner tre ord, som du skal huske. Det kan for eksempel være "stol – cykel – jordbær". Så beder lægen dig for eksempel om at trække syv fra hundrede, og derefter trække syv fra igen. Til sidst skal du nævne de tre ord igen.
  2. Fornemmelse for rum og retning: Lægen tester din sans for rum og retning ved at bede dig tegne en ur-skive med tal fra 1-12. Derefter skal du sætte viserne på et bestemt klokkeslæt for eksempel ti minutter over to. 

Desuden vurderer lægen dit helbred som helhed, din indsigt i din egen situation, og om dit helbred opfylder kravene til at køre bil. Lægen vurderer også, om du får medicin, som har betydning for din evne til at køre bil.

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

Så længe gælder et fornyet kørekort

Reglerne for fornyelse af kørekort kan virke indviklede. Du kan altid kontakte Ældre Sagens rådgivning, hvis du er i tvivl.

Hvis du fornyer dit kørekort, før du fylder 75 år, afhænger gyldigheden af, om du har lægeattest eller ej. Det vil sige, at hvis du ikke har lægeattest, kan du højst få gyldighed, indtil du er 75 år. Hvis du har lægeattest og er 73 år eller derover og kørekortet skal være gyldigt til efter du er fyldt 75 år, gælder disse regler:

  • Er du fyldt 73 år, men ikke 74 år, vil dit kørekort blive gyldigt i tre år.
  • Er du fyldt 74 år, men ikke 80 år, vil dit kørekort blive gyldigt i to år.
  • Er du fyldt 80 år, vil dit kørekort blive gyldigt i et år.

Du skal være opmærksom på, at i alle tilfælde kan gyldigheden være kortere og fastsat individuelt fx grund af helbredsmæssige oplysninger. 

Datoen afgør gyldigheden af dit nye kørekort

Det er altid udstedelsesdatoen og ikke din fødselsdato eller din ansøgningsdato, som er afgørende for, hvor længe dit kørekort er gyldigt.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om at forny dit kørekort

Slut med alderstjek for at forny kørekortet

Folketinget har nu afskaffet kravet om, at ældre over 75 år skal forbi lægen for at forny kørekort. Ældre Sagen har længe kæmpet for at få kravet fjernet og glæder sig over beslutningen.

se mærkesagen

Spørgsmål og svar om kørekort

Kan jeg tage på ferie i udlandet, selvom jeg er ved at forny mit kørekort?

Du må gerne køre på ferie i Norden, selvom du er i gang med at få dit kørekort fornyet.

Hvis du skal køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, så kan du ansøge om en foreløbig fornyelse af dit kørekort på Borgerservice samtidig med, at du søger om den almindelige fornyelse af dit kørekort. En foreløbig fornyelse af dit kørekort er kun gyldig i en periode på tre måneder. 

Husk at tage et ekstra foto med, når du skal ansøge.

Vær opmærksom på, at der er et ekstra gebyr ved at få lavet en foreløbig fornyelse af dit kørekort.

 

Kan jeg få frataget eller inddraget mit kørekort?

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du gør dig skyldig i et strafbart forhold. Det kan for eksempel være på grund af spirituskørsel, hvis du er påvirket af visse typer medicin, eller hvis du kører for stærkt. En frakendelse kan være betinget eller ubetinget.

Sidst opdateret 15.06.2017