Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Transport

Få hjælp til transport til læge, hospital og genoptræning

 

Normalt skal du selv sørge for din transport, hvis du skal til lægen, behandling på sygehuset eller genoptræning. Du skal også selv betale for din transport.

Men din helbredstilstand kan være sådan, at du har brug for hjælp til at komme frem til din aftale og behandling. 

Særlig transportmiddel eller ledsager

Dit helbred kan være sådan, at du har brug for at bliver kørt med en ambulance eller et andet sygekøretøj. Eller at du har brug for at have en ledsager med.

Her har du mulighed for at få gratis hjælp eller tilskud. Det afhænger af, om du er visiteret til hjælpen, og om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning. 

Det kan fx være:

  • handicapservice
  • kørsel til læge, sygehus mm.
  • flextur
  • tilskud til individuel kørsel
  • personlige tillæg til pensionister
  • rabat- og ledsageordninger

Læs mere om de forskellige ordninger i håndbogen "Værd at vide"

Læs også om ledsagerordningen i "Værd at vide" 

Visitation og økonomisk tilskud

Du kan få hjælp til transport eller betalingen, hvis du bliver visiteret til at få transport (befordring)eller til at få økonomisk tilskud til din transport. Du kan have glæde af en at gå med, hvis du har svært ved at komme ud, fordi du måske er lidt usikker på benene, ofte bliver forvirret eller er utryg ved at gå på gaden. Få en at følges med.

Hvis du opnår det, så er det et krav, at din transport sker med det billigste transportmiddel, og at transporten sker på forsvarlig vis.

I Ældre Sagen anbefaler vi, at du altid tager kontakt til din kommune om dine muligheder, før du skal af sted. Og gerne i god tid.

Hvis du har behov for en ledsager

Dit helbred kan betyde, at du har behov for at få en ledsager med under transporten eller under din behandling. 

Hvis du selv har en ledsager med, kan det være, at denne også mulighed for at få betalt sin transport eller at få tilskud dertil. 

Din kommune kan også vælge at stille med en ledsager, hvis du ikke selv har en, der kan følge dig, og din tilstand kræver det.

Hvis du har brug for en ledsager i forbindelse med undersøgelse på hospital, skal du kontakte den afdeling, hvor du skal undersøges.

Læs mere om rabat- og ledsagerordninger i håndbogen "Værd at vide"

Få hjælp af frivillige i hverdagen

Du kan også få hjælp af en frivillig fra Ældre Sagen i din hverdag. Det kan være en at følges med til et arrangement, en tur til lægen eller til bageren eller en tur i skoven. 

I lokalafdelingerne har vi mange gå-med-venner, som tilbyder selskab, en arm at støtte sig op ad eller at gå en tur med dig, hvis du sidder i kørestol.

Turen kan gå til indkøbscentret, en tur i parken eller noget helt andet.

Kontakt din lokalafdeling og hør om dine muligheder

spørgsmål og svar om transport

Kan jeg få gratis transport, når jeg skal på sygehus?

Ja, i nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få refunderet dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.  

Læs mere om de forskellige kørselsordninger i håndbogen ”Værd at vide”

Må jeg tage en ledsager med, når jeg har fået bevilget gratis transport?

Ja, du kan få refunderet udgiften for en ledsager, hvis:

  • Din alder eller dit helbred kræver, at du har en ledsager med, og hvis
  • Turen for ledsageren koster mere end 108 kr. tur/retur for ikke pensionister og mere end 45 kr. tur/retur for pensionister (2023)

Læs mere om de forskellige kørselsordninger i håndbogen ”Værd at vide”

Skal jeg selv betale for min lægeerklæring, når jeg søger om gratis transport til læge og speciallægekørsel?

Nej, det er kommunen, der skal betale for lægeerklæringen, når du søger om gratis befordring (transport) til lægen og eller til en speciallæge.

Sidst opdateret 24.08.2023