Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Transport

Få hjælp til transport til læge og genoptræning

Normalt skal du selv sørge for din transport, hvis du skal til lægen, behandling på sygehuset eller genoptræning. Du skal også selv betale for din transport.

Men din helbredstilstand kan være sådan, at du har brug for hjælp til at komme frem til din aftale og behandling. 

Særlig transportmiddel eller ledsager

Dit helbred kan være sådan, at du har brug for at bliver kørt med liftbus/bus eller taxa. Eller at du har brug for at have en ledsager med.

Her har du mulighed for at få gratis hjælp eller tilskud. Det afhænger af, om du er visiteret til hjælpen, og om du skal til læge, speciallæge eller genoptræning. 

Det kan fx være:

 • handicapservice
 • kørsel til læge, sygehus mm.
 • flextur
 • tilskud til individuel kørsel
 • personlige tillæg til pensionister
 • rabat- og ledsageordninger

Læs mere om de forskellige ordninger i håndbogen "Værd at vide"

Læs også om ledsagerordningen i "Værd at vide"

Visitation og økonomisk tilskud

Kørsel til læge eller speciallæge

Du kan få hjælp til transport eller betalingen, hvis du bliver visiteret til at få transport (befordring)eller til at få økonomisk tilskud til din transport.

Du kan have glæde af en at gå med, hvis du har svært ved at komme ud, fordi du måske er lidt usikker på benene, ofte bliver forvirret eller er utryg ved at gå på gaden. Få en at følges med.

Du skal søge i din kommune/kørselskontoret om enten transport eller økonomisk tilskud til transporten, når du skal til og fra læge eller en speciallæge. Ret henvendelse til kommunen i god tid. Kommunen kan have aftaler med bestemte transportselskaber.

Hvis du skal til speciallæge, kan du tilskud til kørsel til den nærmeste speciallæge fra din bopæl.

For at få økonomisk tilskud til transporten gælder også følgende:

 • Du skal i sygesikringsgruppe 1.
 • Hvis du modtager social pension, skal udgiften være mere end 48 kr. tur/retur.
 • Hvis du ikke er pensionist, skal din udgift være mere end 113 kr. tur/retur og afstanden er mere end 50 km.
 • Tilskuddet beregnes efter den billigste transportform. Transporten skal ske på forsvarlig vis.

Kørsel til genoptræning

Som udgangspunkt skal du selv betale og sørge for transport til genoptræning.

Men hvis du har været indlagt på sygehus og er visiteret genoptræning i kommunen med en genoptræningsplan, kan du blive visiteret til kørsel, hvis du ikke selv kan tage offentlig transport.

Vær opmærksom på at nogle kommuner benytter sig af samkørsel. Det betyder, at man er flere der kører sammen og ventetid, kan forekomme.

Hvis du har behov for en ledsager

Dit helbred kan betyde, at du har behov for at få en ledsager med under transporten eller under din behandling. Du skal visiteres til ledsagelse.  Det er din kommune, der vurderer om du helbredsmæssigt har behov for ledsagelse. Ret henvendelse til din kommune, om hvordan du kan få ledsagelse til transporten.

Hvis du selv har en ledsager med, kan det være, at denne også mulighed for at få betalt sin transport eller at få tilskud dertil. 

Din kommune kan også vælge at stille med en ledsager, hvis du ikke selv har en, der kan følge dig, og din tilstand kræver det.

Læs mere om rabat- og ledsagerordninger i håndbogen "Værd at vide"

Få hjælp af frivillige i hverdagen

Du kan også få hjælp af en frivillig fra Ældre Sagen i din hverdag. Det kan være en at følges med til et arrangement, en tur til lægen eller til bageren eller en tur i skoven. 

I lokalafdelingerne har vi mange gå-med-venner, som tilbyder selskab, en arm at støtte sig op ad eller at gå en tur med dig, hvis du sidder i kørestol.

Turen kan gå til indkøbscentret, en tur i parken eller noget helt andet.

Kontakt din lokalafdeling og hør om dine muligheder

Spørgsmål og svar om transport

Kan jeg få gratis transport, når jeg skal på sygehus?

Ja, i nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få refunderet dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Læs mere om de forskellige kørselsordninger i håndbogen ”Værd at vide”

Må jeg tage en ledsager med, når jeg har fået bevilget gratis transport?

Ja, du kan få refunderet udgiften for en ledsager, hvis:

 • Din alder eller dit helbred kræver, at du har en ledsager med, og hvis
 • Turen for ledsageren koster mere end 108 kr. tur/retur for ikke pensionister og mere end 45 kr. tur/retur for pensionister (2023)

Læs mere om de forskellige kørselsordninger i håndbogen ”Værd at vide”

Skal jeg selv betale for min lægeerklæring, når jeg søger om gratis transport til læge og speciallægekørsel?

Nej, det er kommunen, der skal betale for lægeerklæringen, når du søger om gratis befordring (transport) til lægen og eller til en speciallæge.

Sidst opdateret 24.06.2024