Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
Claudi Thyrrestrup fotoptagele "Familie og generationer", Studiet på Nørrebro, 18. april 2018

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Artiklen kort

Satser 2024

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk.

Du kan få folkepension fra måneden efter, du har nået folkepensionsalderen.

Se vores skemaer for Folkepension satser 2024 og Pensionssatser – fradragsbeløb 2024.

Læsetid 2-3 minutter

_________________

 

FOLKEPENSION SATSER 2024

Enlig Gift/
Samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.928  kr. 6.928 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 8.016  kr. 4.102  kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 14.944  kr. 11.030  kr.
Ældrecheck pr. år før skat
19.900 kr. 19.900 kr. til hver 
Formuegrænse  99.200 kr.  99.200 kr. tilsammen

 

Pensionssatser – fradragsbeløb 2024
Fradrag ved grundbeløb Ingen modregning i grundbeløbet.  
Fradrag ved pensionstillæg, enlig 93.400 kr. (Al skattepligtig indtægt udover arbejdsindtægt og folkepensionen)
Fradrag ved pensionstillæg,
gifte/samlevende
187.100 kr. (Al skattepligtig indtægt udover arbejdsindtægt og  folkepensionen)
Fradrag ved personlig tillægsprocent, enlig Arbejdsindtægt: 122.004 kr.
Herudover: 35.100 kr. i andre skattepligtige indtægter.
Fradrag ved personlig tillægsprocent,
gifte/samlevende
Arbejdsindtægt: 122.004 kr.
Herudover: 69.400 kr. i andre skattepligtige indtægter. 

 

Er du pensionist, og bor sammen med en, medregnes din ægtefælle/samlevers arbejdsindkomst ikke i din pensionsberegning.

Du vil som folkepensionist heller ikke længere blive modregnet i din folkepensions grundbeløb eller pensionstillæg på grund af din egen arbejdsindtægt. Det har virkning fra 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Som folkepensionist kan du have en arbejdsindtægt på op til 122.004 kroner, som ikke indgår i beregningen af din personlige tillægsprocent. Arbejdsindtægt herudover indgår i beregningen. 

Du kan se satserne for 2023 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk, hvis du gerne vil sammenligne 2023-satserne med dem for 2024.

Sådan får du folkepension

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk.

Du kan søge folkepension et halvt år, inden du når folkepensionsalderen.

Du kan få folkepension fra måneden efter, du har nået folkepensionsalderen.

I 2024 kan du få folkepension, fra du er fyldt 67 år.

Du behøver ikke søge, hvis du i forvejen modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension. Du vil automatisk overgå til folkepension uden ansøgning.

Når du skal søge om folkepension, skal det ske digitalt via borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du få hjælp til at søge folkepension i Borgerservice.

Folkepension med tilbagevirkende kraft

Hvis du har nået folkepensionsalderen efter 1. september 2017, kan du få folkepension med tilbagevirkende kraft, selv om du ikke har søgt i rette tid. Det er dog under forudsætning af, at du søger pensionen inden den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen.

Hvis du fx når pensionsalderen i februar og søger inden den 10. juli, kan du få pensionen med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.

Søger du folkepension senere end fem måneder, efter du nåede pensionsalderen, kan du ikke få pension med tilbagevirkende kraft.

Sådan bliver din pension beregnet

Størrelsen af din pension beregnes ud fra:

  • Alle skattepligtige indtægter udover folkepension og arbejdsindtægt, fx ratepension, renteindtægter og atp
  • Ægtefælle/samlevers indtægt – dog ikke din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt.

Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse. 

Spørgsmål og svar om folkepension

Hvad kan jeg få i folkepension?

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som du får udbetalt hver måned. Alle modtager det samme grundbeløb, uanset om man har indtægter, er gift, samlevende eller enlig.

Ud over grundbeløbet kan du have mulighed for at få pensionstillæg. Det bliver beregnet ud fra dine/jeres indtægter, og om du er gift/samlevende eller reelt enlig. Hverken din egen eller eventuelle ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt indgår i beregningen.

Din formue har ingen betydning for, hvordan man beregner dit grundbeløb og pensionstillæg.

Udover folkepensionen kan du være berettiget til tillæg til folkepensionen fx helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg.

Læs om, hvordan din folkepension bliver beregnet i håndbogen "Værd at vide"

Jeg har boet i udlandet i mange år. Kan jeg få folkepension?

Du har i dag ret til fuld folkepension, hvis du har boet i Danmark i mindst 40 år, mellem du var 15 år, og til du når folkepensionsalderen.

Hvis du ikke har boet i Danmark i 40 år, får du udbetalt en lavere pension. Det kaldes brøkpension.

Brøkpensionen bliver udregnet på baggrund af den tid, du har haft bopæl i Danmark mellem 15-års alderen og pensionsalderen.

Hvis du får brøkpension, kan du være berettiget til personligt tillæg, varmetillæg, helbredstillæg og boligydelse.

Bopælskravet med hensyn til optjening af fuld folkepension er blevet skærpet, så det fremover vil kræve flere år i Danmark for at få den fulde folkepension. Men de nye regler gælder kun, hvis du når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere.

Når du folkepensionsalderen den 01.07.2025 eller senere, skal du have boet i Danmark 9/10-dele af årene fra dit fyldte 15. år og indtil din folkepensionsalder for at få fuld pension.

Får du bevilliget førtidspension, bliver der udregnet en brøk på tidspunktet for bevillingen. Du får ikke medregnet bopælsår for årene frem til folkepensionsalderen.

Det gælder ikke for grænsegængere. Du er grænsegænger, hvis du bor i et andet land og har lønnet arbejde eller arbejder som selvstændig i Danmark.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om brøkpension for førtidspensionister

Jeg skal på folkepension. Kan jeg samtidig få boligydelse?

Ja, du kan søge om boligydelse, hvis du skal på folkepension, og hvis du bor i leje-, ejer- og andelsbolig. Boligydelse er et lån, hvis du bor i ejerbolig eller andelsbolig.

Hvor meget du kan få i boligydelse afhænger af antallet af medlemmer i husstanden, husstandens indkomst, huslejen, samt størrelsen på din bolig.

Lav en vejledende beregning for, hvor meget du kan få i boligydelse til din bolig på www.borger.dk

Se reglerne for boligstøtte i håndbogen "Værd at vide"

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater
Kom godt på pension

Støt sagen og få fordele

930.000 danskere over 18 år er medlemmer af Ældre Sagen.

Mange betragter os som en slags fremtidssikring eller fagforening, fordi vi gerne hjælper med overblik over økonomi og regler – samtidig med at vi kæmper for et Danmark, der er trygt for alle at være ældre i nu og fremtiden.

Som medlem bakker du op om en fælles sag, og du får:

• Rabat i mere end 2000 butikker

• Gratis juridisk rådgivning

• Gode råd om pension, tilskud mm.

Sidst opdateret 07.05.2024