Folkepension

Sådan kommer du godt på folkepension

Folkepensionen udbetales ikke automatisk. Få svar på, hvordan du kommer godt på folkepension, når du når pensionsalderen.

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Og du skal søge, uanset om du ønsker at blive flere år på arbejdsmarkedet, og vil udsætte din folkepension, eller ønsker din folkepension udbetalt.

Når du skal søge om folkepension, eller hvis du vil udsætte din folkepension, skal det ske digitalt via borger.dk. Du får et brev fra Udbetaling Danmark, tre måneder før du når pensionsalderen, der minder dig om at "du kan nu søge eller udskyde din pension".

Borger.dk har lavet en grundig guide til, hvordan man søger folkepension:

Trin for trin guide: Sådan søger du folkepension (borger.dk)

Din pension bliver reguleret

Din pension, dine tillæg og dine muligheder for at få ældrecheck bliver opgjort en gang om året ud fra SKAT's årsopgørelse.

På den måde ender du altid med at få det rigtige i pension, uanset om dine indtægter ændrer sig i løbet af året.

Det er en god ide, at du ændrer din forskudopgørelse, hvis dine indtægter ændrer sig i løbet af året.

Læs artikel: Tjen 60.000 uden at påvirke din folkepension

Sådan bliver din pension beregnet

Størrelsen af din pension beregnes ud fra:

  • Andre indtægter, fx ratepension, renteindtægter og atp.
  • Samlevers indtægt
  • Din arbejdsindtægt

Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse. 

Læs artikel: Får du det rigtige i pension?


Læs i håndbogen "Værd at vide" om folkepension 

Spørgsmål og svar om folkepension

Hvad kan jeg få i folkepension?

Din folkepension består af et grundbeløb, som du får udbetalt hver måned. Alle modtager det samme grundbeløb, uanset om man er gift eller enlig. Dit grundbeløb bliver sat ned, hvis du har en arbejdsindkomst eller har en selvstændig virksomhed med et større overskud.

Ud over grundbeløbet kan du få pensionstillæg, som bliver beregnet udfra dine indtægter, og om du er samlevende eller reelt enlig.

Din formue har ingen betydning for, hvordan man beregner dit grundbeløb og pensionstillæg.

Læs om, hvordan din folkepension bliver beregnet i håndbogen "Værd at vide"

Jeg har boet i udlandet i mange år. Kan jeg få folkepension?

Du har ret til fuld folkepension, hvis du har boet i Danmark i mindst 40 år, mellem du var 15 år, og til du når folkepensionsalderen.

Hvis du ikke har boet i Danmark i 40 år, får du udbetalt en lavere pension. Det kaldes brøkpension.

Brøkpensionen bliver udregnet på baggrund af den tid, du har haft bopæl i Danmark mellem 15-års alderen og pensionsalderen.

Hvis du får brøkpension, kan du godt være berettiget til personligt tillæg, varmetillæg eller helbredstillæg.

 

Jeg skal på folkepension. Kan jeg samtidig få boligydelse?

Ja, du kan søge om boligydelse, hvis du skal på folkepension, og hvis du bor i leje-, ejer- og andelsbolig.

Hvor meget du kan få i boligydelse afhænger af medlemmer i husstanden, husstandens indkomst, huslejen, samt størrelsen på din bolig.

Lav en vejledende beregning for, hvor meget du kan få i boligydelse til din bolig på www.borger.dk 

Se reglerne for boligstøtte i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 28.07.2016