Folkepension

Sådan kommer du godt på folkepension

Se de gældende satser for folkepension 2019 og få svar på, hvordan du kommer godt på folkepension, når du når pensionsalderen.
FOLKEPENSION SATSER 2019

Enlig Gift/
Samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.315 kr. 6.315 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 6.910 kr. 3.447 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 13.225 kr. 9.762 kr. 
Ældrecheck pr. år før skat
Formuegrænse: 87.700
17.500 kr. 17.500 kr. til hver 
 

Se satserne for førtidspension 2019

Se folkepensionsatserne for 2018

Se flere 2019 fradragsbeløb mm. 

Sådan får du folkepension

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk.

Du kan få folkepension fra måneden efter du er fyldt 65 år, hvis du er født før 1. januar 1954. Er du født efter 1. januar 1954, er folkepensionsalderen højere.

Læs også: Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Du behøver ikke søge, hvis du er førtidspensionist. Førtidspensionister overgår automatisk til folkepension uden ansøgning.

Læs også: Satser for førtidspension 2019

Når du skal søge om folkepension, skal det ske digitalt via borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du søge folkepension i Borgerservice.

Læs artikel: Bliv undtaget for digital selvbetjening

Du skal huske at søge folkepension

Tidligere fik man et brev fra Udbetaling Danmark, tre måneder før man nåede pensionsalderen. Man blev mindet om, at "du kan nu søge folkepension". Fra 1. september 2017 sender Udbetaling Danmark ikke et brev med en påmindelse.

Læs mere og søg om folkepension (borger.dk)

Folkepension med tilbagevirkende kraft

Hvis du har nået folkepensionsalderen efter 1. september 2017, kan du få folkepension med tilbagevirkende kraft, selv om du ikke har søgt i rette tid. Det er dog under forudsætning af, at du søger pensionen inden den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen.

Hvis du fx når pensionsalderen i februar og søger inden den 10. juli, kan du få pensionen med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.

Søger du folkepension senere end fem måneder, efter du nåede pensionsalderen, kan du ikke få pension med tilbagevirkende kraft.

Folkepensionen kan søges et halvt år, inden du når pensionsalderen.

Læs reglerne for folkepension med tilbagevirkende kraft på borger.dk under "Hvornår kan jeg søge"

Sådan bliver din pension beregnet

Størrelsen af din pension beregnes ud fra:

  • Alle skattepligtige indtægter udover folkepension fx ratepension, renteindtægter og atp.
  • Samlevers indtægt
  • Din arbejdsindtægt

Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse. 

Læs i håndbogen "Værd at vide" om folkepension

Se alder for efterløn, delpension, fleksydelse eller folkepension

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

Læs hele mærkesagen om pension

Spørgsmål og svar om folkepension

Hvad kan jeg få i folkepension?

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som du får udbetalt hver måned. Alle modtager det samme grundbeløb, uanset om man er gift, samlevende eller enlig. Dit grundbeløb bliver kun sat ned, hvis du har en høj arbejdsindkomst eller har en selvstændig virksomhed med et større overskud.

Ud over grundbeløbet kan du få pensionstillæg, som bliver beregnet udfra dine/jeres indtægter, og om du er samlevende eller reelt enlig.

Din formue har ingen betydning for, hvordan man beregner dit grundbeløb og pensionstillæg.

Læs om, hvordan din folkepension bliver beregnet i håndbogen "Værd at vide"

Jeg har boet i udlandet i mange år. Kan jeg få folkepension?

Du har i dag ret til fuld folkepension, hvis du har boet i Danmark i mindst 40 år, mellem du var 15 år, og til du når folkepensionsalderen.

Hvis du ikke har boet i Danmark i 40 år, får du udbetalt en lavere pension. Det kaldes brøkpension.

Brøkpensionen bliver udregnet på baggrund af den tid, du har haft bopæl i Danmark mellem 15-års alderen og pensionsalderen.

Hvis du får brøkpension, kan du godt være berettiget til personligt tillæg, varmetillæg, helbredstillæg og boligydelse.

Bopælskravet med hensyn til optjening af fuld folkepension er blevet skærpet, så det fremover vil kræve flere år i Danmark for at få den fulde folkepension. Men de nye regler gælder kun, hvis du når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere.

 

Jeg skal på folkepension. Kan jeg samtidig få boligydelse?

Ja, du kan søge om boligydelse, hvis du skal på folkepension, og hvis du bor i leje-, ejer- og andelsbolig. Boligydelse er et lån, hvis du bor i ejerbolig eller andelsbolig.

Hvor meget du kan få i boligydelse afhænger af antallet medlemmer i husstanden, husstandens indkomst, huslejen, samt størrelsen på din bolig.

Lav en vejledende beregning for, hvor meget du kan få i boligydelse til din bolig på www.borger.dk 

Se reglerne for boligstøtte i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 07.12.2018