Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mål og strategi

Alle skal have mulighed for at leve et godt liv – hele livet

Mange ældre lever gode liv i Danmark, men vi har stadig meget at kæmpe for: Værdig omsorg og pleje. Liv i meningsfulde fællesskaber. Og et inkluderende arbejdsmarked, hvor ældre medarbejdere får de bedste rammer for at bringe deres styrker i spil.

I Ældre Sagen arbejder vi for at give alle mulighed for at leve et godt liv - hele livet. Det er det, vi er drevet af i hverdagen.

Alle skal have de bedste muligheder for at være livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet med størst mulig indflydelse på egen situation. Det er værd at kæmpe for.

Mange lever gode liv, men vi kan gøre meget mere

Livet efter de 50 år er langt bedre end sit rygte. Også når vi kommer over 60, 70 eller 80 år, er langt de fleste danskere godt tilfredse med deres liv.

Faktisk er gruppen af 50-89-årige mere tilfredse med deres liv end yngre grupper af danskere. Det ved vi fra Ældre Sagens fremtidsstudie kaldet Alderens Mangfoldighed. Men langt fra alt er rosenrødt.

En del danskere oplever kritisable eller uværdige forhold i ældreplejen. Syv procent af dem over 50 år er ramt af svær ensomhed. Tre ud af ti, der forlader arbejdsmarkedet ville gerne være fortsat i længere tid. Det kan vi godt gøre bedre.

Flere fakta og tal om ældre i Danmark

Strategi for 2023-2027

I Ældre Sagens strategi for 2023-27 har vi udvalgt tre områder, hvor vi vil skubbe ekstra meget på for at skabe et bedre Danmark.

Første område er værdig sundhed, omsorg og pleje. Vi vil kæmpe for, at de der har behovet, kan få den nødvendige hjælp, støtte og behandling.

Andet område er en aktiv seniorstyrke på arbejdsmarkedet. Hver tredje i arbejdsstyrken er 50 år eller ældre, og den del af arbejdsstyrken bliver kun større.  Vi vil kæmpe for deres vilkår, så flere kan blive i deres job, hvis det er det, de ønsker.

Tredje område er mental sundhed og trivsel. En mindre, men signifikant gruppe af ældre mistrives og føler sig ensomme. Vi vil kæmpe for, at alle får mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Se Ældre Sagens bud på konkrete initiativer og indsatser i Ældre Sagens strategi 2023-2027

Strategi skaber resultater

Vores strategi skaber fokus i den daglige kamp for bedre ældreliv. Bare kast et blik på nogle få af Ældre Sagens mange politiske resultater:

  • Da tre kommuner skar ulovligt ned på ældreplejen pga. personalemangel, indberettede vi kommunerne. Ankestyrelsen har siden slået fast, at nedskæringerne ikke var tilladt.
  • Ældre Sagen har kæmpet hårdt for at nedbringe modregning af lønindtægt i folkepensionen. Nu har regeringen fremsat et lovforslag, der helt afskaffer modregningen.
  • Sammen med Røde Kors har vi ledet et samarbejde mellem 115 organisationer om at udvikle en ny national strategi mod ensomhed. Strategien har bred opbakning i Folketinget.

Læs mere om Ældre Sagens politiske resultater

Ældre Sagens

Strategi 2023-2027

Se mål og konkrete indsatser, som Ældre Sagen skubber på for at realisere i årene frem mod 2027. Vores strategi udstikker retningen.
Tal og fakta

Viden & tal

Find tal og statistik om ældre i Danmark.

Sidst opdateret 07.02.2024