Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Genoptræning

Kend reglerne for genoptræning

Genoptræning er et træningsforløb, der har stor påvirkning af helbredet, dit sygdomsforløb og betydning for livskvaliteten. Derfor er det vigtigt at benytte de muligheder, der findes, for at træne dig frisk igen, hvis du fx har været sengeliggende i en periode.

Du kan blive visiteret til genoptræning, hvis du har været syg, indlagt eller er kommet til skade, og din funktionsevne er blevet forringet.

Det kan være, du har brug for genoptræning af dit knæ, din skulder eller måske genoptræning efter at have været ramt af en blodprop – eller noget helt andet.

Få genoptræning efter indlæggelse

Ved udskrivelse fra hospital eller ambulant behandling skal der tages stilling til, om du har behov for genoptræning.

Tal med personalet om behovet for genoptræning, imens du er indlagt.

  1. Tal med personalet om dine muligheder for genoptræning. Sammen skal I finde ud af, om genoptræning kan hjælpe dig, når du er udskrevet.
  2. Sørg for, at hospitalet udarbejder en plan for din genoptræning, inden de udskriver dig.

Hvis du har behov for genoptræning efter din udskrivelse, laver afdelingen en genoptræningsplan i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.

Genoptræningsplanen vil blive gennemgået med dig, inden du bliver udskrevet.

I genoptræningsplanen skal der i første omgang tages stilling til, om du skal have:

  • Almen genoptræning, som foregår i den kommune, hvor du bor
  • Specialiseret genoptræning, der foregår på hospitalet eller på en specialiseret rehabiliteringsenhed.

Genoptræning og privat leverandør

Hvis du skal have genoptræning via din kommune, har du ret til genoptræning ved en privat leverandør, hvis din kommune ikke kan tilbyde dig genoptræning inden syv dage, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.

Hvis du, af sundhedsfaglige grunde, bliver anbefalet at vente med genoptræning, bliver fristen regnet fra det tidspunkt, hvor sundhedspersonalet anbefaler, at du begynder på genoptræning.

Se private leverandører af genoptræning

På hjemmesiden www.mingenoptraening.dk kan du finde de leverandører, der indtil videre er godkendt til at levere nogle former for genoptræning.

Læs mere på www.mingenoptraening.dk

For at logge på www.mingenoptraening.dk og finde behandlere, som er godkendt til den type genoptræning, du har brug for, skal du bruge en kode, som du skal have fra din kommune. Koden kaldes en forløbskode.

Ordningen gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på et sygehus.

Læs om dine muligheder for genoptræning i håndbogen "Værd at vide"

Har du været syg eller ude for et uheld

Du kan have brug for genoptræning, selvom du ikke har været indlagt. I det tilfælde vil det være kommunen, der skal visitere dig til vedligeholdelsestræning.

Du kan blive visiteret til vedligeholdelsestræning, hvis du fx har været syg eller har været udsat for et uheld, og du har svært ved at klare det, du plejer at kunne.

  • Henvend dig til kommunen og forklar din situation
  • Pårørende eller din hjemmehjælp kan også hjælpe dig med at kontakte kommunens visitator.

Læs mere om vedligeholdende træning

Læs om dine muligheder for genoptræning uden hospitalsindlæggelse i håndbogen "Værd at vide"

Hvorfor er hurtig genoptræning vigtig?

Ligger du en uge i sengen med fx influenza eller lungebetændelse, kan det give dig mærkbare problemer senere.

En uges sengeleje betyder, at din kondition falder med cirka 10 procent, og din muskelstyrke falder op mod 20 procent.

Jo før du kommer i gang med genoptræning, jo bedre er resultatet.

Læs artiklen: Hjemmehjælp og træning

Genoptræningen hjælper

Christian troede, han ikke skulle komme til at gå igen. Men genoptræningen hjælper. Christian er begyndt at gå, fx når han skal hen i spisestuen.

Se videoen fra genoptræningscentret og få et indblik i Christians kamp for at blive mere selvhjulpen.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om reglerne

Kontakt vores rådgivere, hvis du er i tvivl om reglerne for genoptræning. 

Kontakt rådgivningen

spørgsmål og svar om genoptræning

Hvornår kan jeg få genoptræning?

Du kan få genoptræning, hvis kommunen, din læge eller hospitalet vurderer, du er berettiget til vedligeholdelsestræning eller et genoptræningsforløb fx grundet sygdom eller ulykke og har fået forringet din funktionsevne.

  • Hvis du er indlagt, skal sygehuset udarbejde en genoptræningsplan, så du kan fortsætte din træning, efter du er udskrevet.
  • Du kan få genoptræning, selvom du ikke har været indlagt på hospitalet. Din kommune skal visitere dig til genoptræning.

Læs mere om genoptræning i "Værd at Vide"

Koster det noget, at gå til genoptræning?

Genoptræning er gratis. Hvis du er blevet tilbudt genoptræning, kan din træning ikke erstattes af andre tilbud.

Hvad er vedligeholdende træning?

Vedligeholdende minder om genoptræning. Men vedligeholdelsestræning er ikke knyttet sammen med indlæggelse eller sygdom. Din kommune skal sørge for gratis tilbud om hjælp til at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du ikke kan klare hverdagen, og hvis du er visiteret til vedligeholdende træning. Du kan også få vedligeholdende træning, hvis du har et socialt problem, der forhindrer dig i at se andre.

Læs mere om ved vedligeholdende træning

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.
Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 02.02.2024