Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Genoptræning gør dig frisk igen

Genoptræning

Kend reglerne for genoptræning

 

Genoptræning er et træningsforløb, der har stor påvirkning af helbredet og betydning for livskvaliteten. Derfor er det vigtigt at benytte de muligheder, der findes, for at træne dig frisk igen, hvis du fx har været sengeliggende i en periode.

Du kan blive visiteret til genoptræning, hvis du har været syg, indlagt eller er kommet til skade, og din funktionsevne er blevet forringet.

Det kan være, du har brug for genoptræning af dit knæ, din skulder eller måske genoptræning efter at have været ramt af en blodprop – eller noget helt andet.

Få genoptræning efter indlæggelse

Allerede når du er indlagt, bør du sammen med personalet finde ud af, om genoptræning kan være en fordel for dit helbred.
Tal med personalet, mens du er indlagt:

  1. Du skal tale med personalet om dine muligheder for genoptræning. Sammen skal I finde ud af, om genoptræning kan hjælpe dig, når du er udskrevet.
  2. Sørg for, at hospitalet udarbejder en plan for din genoptræning, inden de udskriver dig.

Genoptræning og privat leverandør

Du har ret til genoptræning ved en privat leverandør, hvis din kommune ikke kan tilbyde dig genoptræning inden syv dage, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.

Hvis du, af sundhedsfaglige grunde, bliver anbefalet at vente med genoptræning, bliver fristen regnet fra det tidspunkt, hvor sundhedspersonalet anbefaler, at du begynder på genoptræning.

Se private leverandører af genoptræning

På hjemmesiden www.mingenoptraening.dk kan du finde de leverandører, der indtil videre er godkendt til at levere nogle former for genoptræning.

Læs mere på www.mingenoptraening.dk

For at logge på www.mingenoptraening.dk og finde behandlere, som er godkendt til den type genoptræning, du har brug for, skal du bruge en kode, som du skal have fra din kommune. Koden kaldes en forløbskode.

Ordningen gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på et sygehus.

Læs om dine muligheder for genoptræning i håndbogen "Værd at vide"

Har du været syg eller ude for et uheld

Du kan have brug for genoptræning, selvom du ikke har været indlagt. Og du har ret til at at få genoptræning gennem din kommune.

Det gælder, hvis du fx har været syg eller har været udsat for et uheld, og du har svært ved at klare det, du plejer at kunne.

  • Henvend dig til kommunen og forklar din situation.
  • Pårørende eller din hjemmehjælp kan også hjælpe dig med at kontakte kommunens visitator.

Læs om dine muligheder for at få genoptræning uden hospitalsindlæggelse i håndbogen "Værd at vide"

Hvorfor er hurtig genoptræning vigtig?

Ligger du en uge i sengen med fx influenza eller lungebetændelse, kan det give dig mærkbare problemer senere. En uges sengeleje hos helt raske mennesker betyder, at din kondition falder med cirka 10 pct., og din muskelstyrke falder op mod 20 pct.

Jo før du kommer i gang med genoptræning, jo bedre er resultatet.

Læs artiklen: Hjemmehjælp og træning

Genoptræningen hjælper
Christian troede, han ikke skulle komme til at gå igen. Men genoptræningen hjælper. Christian er begyndt at gå, fx når han skal hen i spisestuen.

Se videoen fra genoptræningscentret, og få et indblik i Christians kamp for at blive mere selvhjulpen.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om reglerne

Kontakt vores rådgivere, hvis du er i tvivl om reglerne for genoptræning. 

Kontakt rådgivningen

spørgsmål og svar om genoptræning

Hvornår kan jeg få genoptræning?

Du kan få genoptræning, hvis kommunen, din læge eller hospitalet vurderer, du er berettiget til vedligeholdelsestræning eller et genoptræningsforløb fx grundet sygdom eller ulykke og har fået forringet din funktionsevne.

  • Hvis du er indlagt, skal sygehuset udarbejde en genoptræningsplan, så du kan fortsætte din træning, efter du er udskrevet.
  • Du kan få genoptræning, selvom du ikke har været indlagt på hospitalet. Din kommune skal visitere dig til genoptræning.

Læs mere om genoptræning i "Værd at Vide"
 

Koster det noget, at gå til genoptræning?

Genoptræning er gratis. Hvis du er blevet tilbudt genoptræning, kan din træning ikke erstattes af andre tilbud.

Jeg har søgt hjemmehjælp, og har hørt ordet "hverdagsrehabilitering". Hvad betyder det?

Hvis du søger hjemmehjælp, skal kommunen vurdere, hvor meget du er i stand til at klare selv. Og om du kan indgå i et træningsforløb. 

Hverdagsrehabilitering er betegnelsen for det træningsforløb, der skal hjælpe dig til at klare noget af det, du har kunnet tidligere, men som du ikke kan klare længere.

Hvor meget hjemmehjælp, du kan få, kommer til at afhænge af hvor godt du kan klare dig selv, efter et træningsforløb. Så formålet med et rehabiliteringsforløb er:

  • At styrke din funktionsevne, så du klarer dig bedst i din hverdag - så du får en større livskvalitet. 
  • At udskyde eller nedsætte dit behov for hjælp til personlig pleje og eller praktisk hjælp.

Læs mere om hverdagsrehabilitering i "Værd at Vide"

Hvad er vedligeholdende træning?

Vedligeholdende minder om genoptræning. Men vedligeholdelsestræning er ikke knyttet sammen med indlæggelse eller sygdom. Din kommune skal sørge for gratis tilbud om hjælp til at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du ikke kan klare hverdagen, og hvis du er visiteret til vedligeholdende træning. Du kan også få vedligeholdende træning, hvis du har et socialt problem, der forhindrer dig i at se andre.

Læs mere om ved vedligeholdende træning

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.
Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 25.05.2022