Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digitale løsninger og alternativer

MitID, digital post og digital selvbetjening

Digital post, digital selvbetjening og MitID. Du kan her få svar på, hvordan du bruger dem, og hvad du skal være opmærksom på.

MitID

Det er som udgangspunkt obligatorisk for alle borgere over 15 år at modtage al post fra det offentlige digitalt. For at se din digitale post, skal du bruge et MitID. Dit MitID er med til at sikre, at dine personfølsomme oplysninger ikke falder i forkerte hænder. MitID giver dig også adgang til blandt andet din netbank. 

Det er gratis at få et MitID.

Læs om overgangen til MitID

Når du tager MitID i brug, kan du med fordel være opmærksom på fem gode råd, som du kan se i denne video:

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Digital Post

Din digitale post fra det offentlige kan du læse på e-Boks, mit.dk eller borger.dk.

Du kan få hjælp, hvis du finder Digital Post svær eller uoverskuelig. Du kan give fuldmagt fx til et andet familiemedlem, som kan holde øje med din post via en såkaldt læseadgang.

Du kan også blive fritaget for Digital Post. For at blive fritaget kræver det, at du fx ikke har adgang til en computer, eller har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at bruge Digital Post eller efter en konkret vurdering.

Du skal henvende dig i din lokale Borgerservice, hvis du ønsker at søge fritagelse for Digital Post. Hvis du ikke kan møde op i Borgerservice kan du bede andre fritage dig via en fuldmagt.

Læs artiklen: Bliv fritaget for Digital Post

Digital selvbetjening

Dit MitID giver dig også adgang til digital selvbetjening, så du kan betjene dig selv på internettet. Du bruger digital selvbetjening, hvis du fx skal melde flytning, skifte læge, søge om offentlige ydelser m.m. Du skal henvende dig i din lokale Borgerservice, hvis du har brug for hjælp til eller undtagelse fra digital selvbetjening.

Læs artiklen: Bliv undtaget fra digital selvbetjening

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Både digitale som ikke-digitale danskere skal selv kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder.
Læs hele mærkesagen om digitalisering

Sidst opdateret 12.06.2024