Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
Claudi Thyrrestrup fotooptagelse "Snorresgade" 12. oktober 2018.

Job

Job i Ældre Sagen

I Ældre Sagen skaber vi viden om ældres vilkår og muligheder i vores samfund. Vi opnår vores resultater, fordi vi har kompetente og engagerede medarbejdere og frivillige.

I Ældre Sagen arbejder vi for at sikre gode og lange liv, hvor den enkelte har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser med den støtte og omsorg, der kan blive behov for gennem livet.

Til den opgave er vi cirka 180 ansatte i sekretariatet i København, og 20.000 frivillige over hele landet fordelt på 215 lokalafdelinger

Find vores sekretariat

En attraktiv arbejdsplads

I Ældre Sagen har vi en vision om at være en attraktiv arbejdsplads og have Danmarks bedste medarbejdere og ledere.

Medarbejdernes trivsel er et vigtigt parameter for, om vi lykkes, og for at vi leverer gode resultater til gavn for samfundet, medlemmer og frivillige. Derfor gør vi meget ud af at fastholde og udvikle vores medarbejdere og at tiltrække nye, dygtige medarbejdere for at sikre vores fremtidige succes.

Du kan se, om vi søger nye medarbejdere under "Ledige stillinger"

I praksis betyder det, at medarbejdere i Ældre Sagen oplever, at de har et meningsfyldt arbejde og er stolte ambassadører for den gode sag. Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, og  vi udviser tillid og anerkendelse mellem hinanden.

Vi har et fælles ansvar for at udvikle os selv, hinanden og organisationen, så vi lever op til vores værdier om nærvær, indsigt og handlekraft. Det betyder, at den gode medarbejder for os:

 • er nærværende. Det vil sige kan engagere sig i andre, lytter og er med til at skabe en positiv stemning.
 • har indsigt. Det vil sige er fagligt kompetent og ønsker at udvikle sig fagligt og personligt gennem videndeling, dialog og refleksion.
 • har handlekraft. Det vil sige kan tage professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel.

Kodeks for medarbejderne 

Vi har et kodeks for vores medarbejdere, som gør det lettere at leve op til værdierne i hverdagen. Vi forventer, at en medarbejder er fagligt kompetent inden for sine arbejdsområder, arbejder på tværs af afdelinger og er professionel i sin indsats for at skabe optimale resultater. Vi ser derfor gerne du:

 • er holdspiller. Du bidrager positivt til trivslen, er anerkendende og omsorgsfuld og sætter pris på forskellighed. Du ser samarbejde som en forudsætning for din egen og organisationens succes.
 • er positiv og engageret. Du har en positiv indstilling til Ældre Sagen, jobbet og kollegerne. Du er engageret og en stolt ambassadør både udadtil og indadtil.
 • er lærende og innovativ. Gennem refleksion, feedback og evaluering bidrager du til egen, kollegers og Ældre Sagens udvikling og læring. Du deler din viden og udvikler viden og aktiviteter sammen med andre.
 • Er forandringsparat og fleksibel. Du går nysgerrigt og konstruktivt ind i forandringsprocesser og lader dig udfordre og udvikle af andre.
 • er ansvarlig og ærlig. Du er ærlig, respektfuld og åben i din kommunikation og adresserer problemerne der, hvor de hører hjemme. Du tager ansvar og er loyal over for beslutninger.

Læs artiklen: Udvikling af medarbejdere

Kodeks for ledere

Vi har selvfølgelig også et kodeks, som ledere skal leve op til i Ældre Sagen om god ledelse. Vores ledere skal gå forrest som positive bærere af kultur og værdier ved at vise tillid, anerkendelse, nærvær, indsigt og handlekraft i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at Ældre Sagens ledere:

 • sætter retning og sikrer, at prioritering og ressourcer er i overensstemmelse med mål.
 • konstant medvirker til at udvikle organisationens menneskelige ressourcer.
 • tør udvikle sig som ledere ved at sætte sig selv i spil og lade sig forandre.
 • er rollemodeller for den gode og frugtbare relation.
 • er troværdige og omsætter ord til handling.
 • skaber rammer for læring og innovation.
 • leder og fordeler arbejdet og lytter til medarbejderne før beslutninger om opgaver og arbejdsmiljø træffes.
 • gør beslutningsprocesserne gennemsigtige og informerer om dem.
 • er engagerede i medarbejderne som mennesker.

Sidst opdateret 19.12.2023