Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Værdighed

Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp

Mange ældre lever i dag et godt, værdigt og indholdsrigt liv.

Men desværre ser vi også ældre, hvis værdige ældreliv er udfordret. Dem har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe.

Vi har alle ret til at leve et trygt og værdigt liv. Også når vi får behov for hjælp.

Nyt liv til det at blive gammel

Ældre Sagen har en vision for et værdigt liv for ældre med behov for hjælp.

Visionen handler om fortsat at kunne gøre de ting, som har betydning, selvom man ikke kan det samme som før.

Den handler om vigtigheden af relationer, både til familie, venner, frivillige og professionelle.

Og den handler om selvbestemmelse og om at få hjælp, når man har brug for det.

Læs Ældre Sagens vision: Nyt liv til det at blive gammel

Bestem selv hele livet

For Ældre Sagen er selvbestemmelse, indflydelse og respekt vigtige omdrejningspunkter i en værdig ældrepleje.

Udgangspunktet skal være det enkelte menneskes baggrund, historie, ønsker og behov.

En værdig pleje, omsorg og behandling skal derfor bidrage til, at den enkelte så vidt muligt kan opretholde et godt og meningsfuldt liv.

I et værdigt liv er der plads til at være den, man er. Plads til at leve det liv, man gerne vil og kan.

Læs også: Værdighedspolitik skal virke i hverdagen 

Lev livet hele livet

Værdigheden kan være udfordret for de ældre, der bliver afhængige af hjælp. Dem har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe, så de bliver mødt med respekt for den formåen og de behov, de har.

Vi ved, at en del ældre ikke kommer ud i den friske luft i det omfang, de kunne ønske sig, ligesom en del ikke kommer i bad, når de ønsker det. Vi ved også, at rengøringen blandt hjemmehjælpsmodtagere langt fra er optimal.

Det har konsekvenser i forhold til at kunne leve et værdigt liv. Det hænger også tæt sammen med fortsat at kunne bevare sociale relationer og gøre nogle af de ting, der betyder noget for én.

Læs også: Ret til social omsorg

10 principper i værdig ældrepleje

Der har i ældreplejen igennem mange år været fokus på ydelser og minutter.

Det har presset muligheden for at tilgodese det enkelte menneskes behov. Det skal vi have ændret.

Derfor har Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og fagforbundet FOA udarbejdet 10 principper, der tilsammen kan bidrage til at ældre med behov for hjælp kan fastholde en værdig tilværelse. 

Læs også: 10 principper i værdig ældrepleje

Værdighed i serviceloven

Ældre Sagen har sammen med DSR og FOA igennem flere år arbejdet for at få politisk fokus på værdighed i ældreplejen.

I 2016 ændrede Folketinget Serviceloven og afsatte en milliard kroner til at styrke en værdig ældrepleje i landets kommuner – den såkaldte værdighedsmilliard. Det betyder, at værdighed i dag er omdrejningspunkt for kommunerenes indsats over for ældre, som modtager pleje, omsorg eller behandling i eget hjem eller bor på plejehjem.

Kommunernes konkrete værdighedspolitikker

Alle landets kommuner har en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende
  7. Ensomhed

I forbindelse med kommunalvalg skal nye kommunalbestyrelser vedtage en værdighedspolitik inden for det første år af deres valgperiode.

Ældre Sagen arbejder for, at kommunerne, herunder kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere i ældreplejen sammen med ældre og pårørende får drøftet, hvordan man sikrer værdighed i ældreplejen. 

Sidst opdateret 13.03.2024