Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Webtilgængelighed hos Ældre Sagen

Webtilgængelighedserklæring og principper for Ældre Sagens hjemmeside, www.aeldresagen.dk pr. 1. september 2019.

Et internet, hvor der er plads til alle

I Ældre Sagen mener vi, at internettet skal være for alle, og første skridt i den rigtige retning er at starte med os selv. Vi kæmper for et samfund, hvor der skal være plads til alle – hele livet.

Derfor er det Ældre Sagens mål at gøre www.aeldresagen.dk så inkluderende og tilgængelig for alle besøgende som muligt – lige meget hvilke udfordringer eller færdigheder, du som besøgende måtte have.

Ældre Sagen arbejder på at forbedre webtilgængeligheden, og vi stræber efter at leve op til kravene på A- og/eller AA-niveau i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Ældre Sagen er som almennyttig organisation ikke underlagt EU-lovgivningen. Men vi ønsker at inkludere flest muligt forskellige typer internetbrugere, og derfor er det naturligt for os at arbejde med at opfylde principperne for webtilgængelighed.

Vi arbejder fortsat på en forbedret oplevelse

Arbejdet med at gøre www.aeldresagen.dk mere tilgængelig er en løbende proces, hvor vi hele tiden flytter os.

Via automatiske og manuelle tilgængelighedstests og ikke mindst brugertests med brugere af www.aeldresagen.dk har vi fået et indblik i, hvordan besøgende oplever hjemmesiden, og hvad vi som organisation kan forbedre for at imødekomme tilgængeligheden for alle besøgende.

Brugertestene og tilgængelighedsanalyse blev udført med henblik på at konkretisere en række indsatsområder, som Ældre Sagen arbejder videre med for at kunne blive endnu mere webtilgængelige.

Herunder kan du læse et udvalg af de indsatsområder og principper, som vi arbejder ud fra.

Ældre Sagens tilgængelighedsprincipper

 • Vi stræber efter at udvikle digitale løsninger, der benytter en så semantisk korrekt kode som muligt, hvormed koden er struktureret, så alle elementer på hjemmesiden har en klar defineret funktion og vægtning. Vi vil skrive stylesheets, javascript og HTML, som følger retningslinjerne. Det vil afhjælpe flere udfordringer inden for webtilgængelighed og gøre vores løsninger mere robuste.
 • Det skal blive muligt at bruge websitet udelukkende ved brug af keyboard og skærmlæser. Overskrifter skal bl.a. være strukturerede efter de generelle anbefalinger, og man skal fx altid kunne se, hvor man befinder sig på siden, når man navigerer via tabulatortasten.
 • Som bruger af Ældre Sagens website skal man kunne benytte en standard zoomfunktion i browseren op til 200 % og stadig kunne læse og forstå indholdet
 • Vi vil opdele indholdet på siden, så det er muligt at navigere rundt på siden via sektioner. Vi vil opdele indholdet i, hvad der i kodetermer kaldes ‘landemærker’.
 • Vi vil overholde de anbefalede kontrastforhold WCAG 2.1 level AA ift. tekst og andet indhold, der skal kunne læses og forstås.
 • Vi vil benytte en tekststørrelse og skrifttype som vores målgruppe kan se og læse uden at anstrenge sig.
 • Vi vil skrive i et letforståeligt sprog, hvor alle kan være med.
 • Vi vil så vidt muligt undgå tekst ovenpå billeder for at gøre teksten mere læsevenlig
 • Det skal være muligt for alle brugere at forstå og udfylde alle felter i en formular for til sidst at kunne indsende formularen.
 • Det skal være muligt for brugere at tilgå og interagere med alt indhold på hjemmesiden – med et særligt fokus på knapper, checkboxes, links og elementer, der kan foldes ind/ud.
 • Vi arbejder på, at tekst i links skal være meningsfuld. Teksten skal kunne forstås, selvom den læses adskilt fra øvrig tekst og eventuelle billeder.
 • Vi vil forholde os aktivt til vores billeders alternative tekst og sørger for, at de lever op til de generelle anbefalinger inden for webtilgængelighed.

Kontakt os, hvis du oplever udfordringer

Vi er fast besluttet på, Ældre Sagens hjemmeside skal være for alle, og vi er bestemt ikke færdige med at forbedre oplevelsen. Hvis du derfor oplever problemer eller udfordringer med at benytte hjemmesiden, vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt os på webredaktionen@aeldresagen.dk, så vi sammen kan gøre vores hjemmeside endnu mere tilgængelig for alle besøgende.

Hvis du arbejder i en virksomhed eller organisation, der selv står overfor en forbedring af webtilgængeligheden, vil vi også meget gerne fortælle dig om vores egne erfaringer.

Dato for revision

Denne erklæring om webtilgængelighed blev senest revideret den 1/9 2019.

Læs mere om Ældre Sagen

Sidst opdateret 26.04.2024