Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv og værdig tilbagetrækning

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som alle kan være en del af, så længe man kan og vil.

Seniorer er en ressource på arbejdsmarkedet og for samfundet. De skaber værdi for de virksomheder, hvor de er ansat, og deres arbejdsindsats er en central forudsætning for en robust økonomi. Således får det danske samfund råd til værdig ældrepleje og et trygt og godt sundhedsvæsen i en tid, hvor den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre med behov for hjælp og pleje.

Godt for den enkelte, virksomheden og samfundet

Ældre Sagen mener, at vi skal have et arbejdsmarked, som alle kan være en del af, så længe man kan og vil – også efter folkepensionsalderen, hvis den enkelte har lyst.

Det er godt for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Samtidig er det vigtigt for Ældre Sagen, at mennesker, som ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, kan trække sig tilbage med værdighed.

Nogle seniorer er udsatte for fordomme og oplever diskrimination på arbejdsmarkedet. Seniorerne har en lav ledighed på niveau med alle andre, men mister de deres arbejde, viser tallene, at de har sværere ved at blive ansat igen.

Læs også: Drop fordomme om seniorer

Ufrivillig exit fra arbejdsmarkedet

Gruppen over 60 år er oftere udsat for langtidsledighed, og nogle seniorer forlader på den baggrund arbejdsmarked ufrivilligt. Det er i sagens natur et stort problem for den enkelte, men også de virksomheder, som har brug for arbejdskraft, og for samfundet, hvis velfærd er afhængig af seniorernes arbejdsindsats.

Udvikling og sporskifte gennem hele arbejdslivet

Ældre Sagen ser følgende udfordringer på beskæftigelsesområdet:

 • Helbredet skal kunne følge med, når folkepensionsalderen stiger, og vi skal forebygge fysisk og psykisk nedslidning.
 • Der skal være bedre muligheder for faglig udvikling og sporskifte gennem hele arbejdslivet.
 • Vi skal bekæmpe diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet.
 • Fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet skal væk - seniorer skal anerkendes som en stærk og værdifuld arbejdskraft på arbejdspladserne og i samfundsdebatten.
 • De seniorer, som ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at trække sig tilbage med værdighed. Eksempelvis gennem ordninger som efterløn, førtidspension, tidlig pension og seniorpension, som Ældre Sagen ønsker bevaret.

  Læs mere: Bevar seniorpensionen

Ældre Sagens ønsker for 2022-2023:

 • Etablering af et videns- og kompetence-center for seniorarbejdsliv, som skal indsamle viden om seniorer på arbejdsmarkedet og bekæmpe fordomme. Der er sat penge af til centret i forbindelse med finanslov for 2023, men det er endnu ikke etableret. Ældre Sagen vil følge dette arbejde helt til dørs.

  Læs mere: Helt rigtigt at prioritere seniorer på arbejdsmarkedet

 • Styrkelse af seniorernes mulighed for at skifte job og branche sent i karrieren.
 • Proaktivt arbejde med forebyggelse og indretning af arbejdsmarkedet, så det i højere grad understøtter et langt arbejdsliv.
 • At kulturen på det danske arbejdsmarked bliver påvirket, og fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet bliver bekæmpet.
 • En bevaring af værdige tilbagetrækningsmuligheder for gruppen, som på grund af helbred må forlade arbejdsmarkedet.

 

Fremtidsstudiet: Alder ingen hindring

 

Sidst opdateret 04.04.2024