Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

Ældre Sagen vil være med til at nedbryde fordomme om og barrierer for erfarne på arbejdsmarkedet. Det skal være muligt at være på arbejdsmarkedet, så længe man kan og vil.

Erfarne er en ressource på arbejdsmarkedet og for samfundet.

De skaber værdi for de virksomheder, hvor de er ansat, og deres arbejdsindsats er en central forudsætning for en robust økonomi. Således får det danske samfund råd til værdig ældrepleje og et trygt og godt sundhedsvæsen i en tid, hvor den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre med behov for hjælp og pleje.

Godt for den enkelte, virksomheden og samfundet

Ældre Sagen mener, at vi skal have et arbejdsmarked, som alle kan være en del af, så længe man kan og vil – også efter folkepensionsalderen, hvis den enkelte har lyst.

null

Det er godt for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Samtidig er det vigtigt for Ældre Sagen, at mennesker, som ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, kan trække sig tilbage med værdighed.

Nogle erfarne seniorer er udsat for fordomme og oplever diskrimination på arbejdsmarkedet. De har en lav ledighed på niveau med alle andre. Forskellen er, at når de mister de deres arbejde, viser tallene, at de har sværere ved at blive ansat igen.

Læs også: Drop fordomme om seniorer

Ufrivillig exit fra arbejdsmarkedet

Gruppen over 60 år er oftere udsat for langtidsledighed, og nogle erfarne forlader på den baggrund arbejdsmarkedet ufrivilligt. Det er i sagens natur et stort problem for den enkelte, men også for de virksomheder, som har brug for arbejdskraft.

Samfundsmæssigt er det også et problem, fordi velfærdssamfundet er helt afhængig af alles aktive indsats - også de erfarnes.  

Udvikling og sporskifte gennem hele arbejdslivet

Ældre Sagen ser følgende udfordringer på beskæftigelsesområdet:

  • Helbredet skal kunne følge med, når folkepensionsalderen stiger. Vi skal forebygge fysisk og psykisk nedslidning.
  • Der skal være bedre muligheder for faglig udvikling og sporskifte gennem hele arbejdslivet.
  • Vi skal bekæmpe diskrimination på arbejdsmarkedet - også af erfarne seniorer
  • Vi skal gøre op med fordomme om erfarne på arbejdsmarkedet. Seniorer skal anerkendes som en stærk og værdifuld arbejdskraft både på arbejdspladserne og i samfundsdebatten.
  • De seniorer, som ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at trække sig tilbage med værdighed. Eksempelvis gennem ordninger som efterløn, førtidspension, tidlig pension og seniorpension, som Ældre Sagen ønsker bevaret.

 

Ældre Sagen foreslår:   
  • Opgør med aldersgrænser i beskæftigelseslovgivningen. Ældre Sagen mener bl.a., at man skal kunne fortsætte i sit fleksjob efter folkepensionsalderen.
  • Styrkelse af erfarnes mulighed for at skifte job og branche sent i karrieren.
  • Proaktivt arbejde med forebyggelse og indretning af arbejdsmarkedet, så det i højere grad understøtter et langt arbejdsliv.
  • At kulturen på det danske arbejdsmarked bliver påvirket, og fordomme om erfarne på arbejdsmarkedet bliver bekæmpet.
  • En bevaring af værdige tilbagetrækningsmuligheder for gruppen, som på grund af helbred må forlade arbejdsmarkedet.

Fremtidsstudiet: Alder ingen hindring

 

Sidst opdateret 02.07.2024