Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Se alle mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Her finder du en oversigt over de sager, vi har særligt fokus på.

 • Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

  Pension
 • Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

  Hjemmehjælp
 • Både digitale som ikke-digitale danskere skal selv kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder.

  Digitalisering
 • Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

  Pårørende
 • Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, man kan være en del af, så længe man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed.

  Arbejdsliv
 • 100.000 over 65 år har ensomhed tæt inde på livet som en del af deres hverdag. 5 % af de ældre føler sig svært ensomme.

  Ensomhed
 • Herlev Hospital 14. september 2017, patienter, patient, behandling, pÃ¥rørende, sengestue, bredformat

  Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

  Sundhedsvæsen
 • Claudi fotooptagelse

  Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt. Uanset hvor langt de er i demenssygdommen.

  Demens
 • Faglige kompetencer og ressourcer skal i højere grad prioriteres og udvikles, så døende får lige adgang til palliativ pleje og omsorg og en værdig sidste tid.

  Døden og den sidste tid
 • Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp

  Værdighed
 • Beboere på landets plejehjem skal sikres et værdigt og meningsfyldt liv og skal have en så værdig afslutning på livet som muligt.

  Plejehjem
 • Det er nødvendigt med investeringer i ældreplejen og på sundhedsområdet de kommende år.

  Finanslov 2024

Det har vi opnået

Se, hvad Ældre Sagen har været med til at ændre, og hvad vi fortsat kæmper for at forandre.
Læs om politiske resultater