Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Se alle mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Her finder du en oversigt over de sager, vi har særligt fokus på.

 • Herlev Hospital 14. september 2017, patienter, patient, behandling, pÃ¥rørende, sengestue, bredformat

  Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

  Sundhedsvæsen
 • Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

  Pension
 • Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

  Arbejdsliv
 • Både digitale som ikke-digitale danskere skal selv kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder.

  Digitalisering
 • Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

  Hjemmehjælp
 • Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

  Pårørende
 • Claudi fotooptagelse

  Mennesker med demens skal kunne leve et godt og værdigt hverdagsliv. Hvor deres behov bliver mødt, og hvor civilsamfundet understøtter et meningsfuldt liv.

  Demens
 • Faglige kompetencer og ressourcer skal i højere grad prioriteres og udvikles, så døende får lige adgang til palliativ pleje og omsorg og en værdig sidste tid.

  Døden og den sidste tid
 • 100.000 ældre i Danmark føler sig ensomme. Ingen skal rammes af alvorlig ensomhed. Fællesskab og venskab er vejen ud.

  Ensomhed
 • Beboere på landets plejehjem skal sikres et værdigt og meningsfyldt liv og skal have en så værdig afslutning på livet som muligt.

  Plejehjem
 • Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp

  Værdighed
 • køre bil, kvinde, bilist, Inger 69 Ã¥r (2016), hænder, hænder pÃ¥ rat

  Pensionistkortet er bevaret, men Ældre Sagen er bekymret for prisstigning på op til 100 kr. pr. måned.

  Transport

Det har vi opnået

Se, hvad Ældre Sagen har været med til at ændre, og hvad vi fortsat kæmper for at forandre.
Læs om politiske resultater