Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Omsorgsdage til pårørende

Kend de nye regler for omsorgsdage til pårørende. Ældre Sagen guider dig til, hvordan pårørende kan få fri fra arbejde for at hjælpe et nært familiemedlem.

Som lønmodtager har du ret til at afholde fem omsorgsdage til pårørende om året. Omsorgsdage kan afholdes, hvis du skal give omsorg til en nærtstående, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Det kan være omsorg eller støtte i en situation, hvor det er nødvendigt at følge en, der er alvorligt syg eller er under udredning for en alvorlig sygdom. Det kan fx være demens, kræft, Alzheimer eller Parkinson.

Nære relationer

Det er de nærmeste relationer, der har mulighed for at afholde de fem årlige omsorgsdage. Det tæller fx for børn, ægtefælle eller partner til den syge. Men det kan også gælde, hvis man bor sammen med personen.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan forlange lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte.

Omsorgsdage uden løn

Når man afholder omsorgsdage, får man ikke løn. Hvis man ved årets udgang har ubrugte omsorgsdage, vil de bortfalde ved årets udgang. Der er altså ikke mulighed for opsparing.

Læs mere om omsorgsdage i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 16.01.2024