Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Afløsning og aflastning kan give pårørende et pusterum

Som pårørende kan du få aflastning eller afløsning gennem kommunen, så du kan få de pusterum, du har behov for, når du hjælper med pasning eller pleje af en tæt på dig.

Mange pårørende, der passer eller hjælper med pleje, er ikke klar over, at der er mulighed for at blive aflastet. Hvis du passer fx din ægtefælle eller dine forældre, oplever du måske, at det til tider kan være virkelig krævende. Det kan være hårdt – både psykisk og fysisk – at påtage sig sådan en opgave.

Har du brug for et pusterum af og til, hvor du kan foretage dig andre ting, skal kommunen hjælpe, så du kan få afløsning eller aflastning.

""Som pårørende kan man føle, at man svigter den, man hjælper, ved at søge kommunen om afløsning eller aflastning. Det er naturligt, men det er vigtigt at huske dig selv på, at pauser er afgørende for, at du kan bevare din mulighed for at hjælpe. Pauser og pusterum er gavnlige både for dig og for den, du hjælper.

Så du skal ikke holde dig tilbage fra at søge kommunen om afløsning eller aflastning, hvis du har brug for det.   

Afløsning i hjemmet

Du kan søge din kommune om at få afløsning i hjemmet, hvis du passer en tæt på dig, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hjælpen kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til personlig hjælp, pleje og omsorg.

Du skal være opmærksom på, at kommunen kan opkræve betaling for denne hjælp.

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning foregår udenfor hjemmet. Det kan være, hvis du skal på weekend eller ferie, og den du tager dig af ikke kan være alene. I det tilfælde kan kommunen tilbyde et midlertidigt ophold for den, du passer, udenfor hjemmet, mens du er væk.

Et aflastningsopholdet kan være som et dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.

Der skal betales for et aflastningsophold

Du skal betale for et aflastningsophold. Betalingen er med til at dække udgifter til mad, vask og leje af linned. Prisen kan variere fra kommune til kommune. Hvor meget du skal betale, afhænger af din indkomst.

Derfor skal kommunen foretage en individuel vurdering af egenbetalingen. Betalingen for et aflastningsophold må ikke være højere, end at der også er råd til at betale husleje og andre udgifter for at kunne opretholde sin faste bolig.

Læs om afløsning og aflastning på www.borger.dk

Sådan søger du afløsning og aflastning
Du skal kontakte kommunen, hvis du vil søge om afløsning eller aflastning.

Kommunen vil tage stilling til, hvor meget hjælp du kan få ud fra en konkret vurdering. Kommunen ser også på, om andre tilbud kan dække dit behov for hjælp.

Spørgsmål

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder for aflastning og afløsning. Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Læs mere om aflastning og afløsning i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Sidst opdateret 23.11.2021