Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Tag hjemmehjælp med på ferie

Få hjemmehjælp, når du er på ferie i Danmark og i de andre nordiske lande. Læs mere om hvordan.

 

Har du ret til hjemmehjælp i din egen kommune, kan du få hjemmehjælp, når du er på midlertidigt ophold i en anden kommune end den kommune, du bor i til daglig. Fx når du er i sommerhus, besøger familien eller er på højskole. Du kan få hjemmehjælpen med dig, uanset om du får personlig eller praktisk hjælp. Det gælder også, hvis du bor i plejebolig.

Du får hjælp ud fra den midlertidige kommunes serviceniveau, dvs. der hvor du holder ferie. Vær derfor opmærksom på, at hjælpen kan være en anden end i den kommune, du bor i.

Hjemmehjælp i udlandet

Du har mulighed for at få hjemmehjælp, når du er på ferie i et af de andre nordiske lande. Det er Finland, Island, Norge og Sverige. Her får du hjælp efter reglerne i det land, du holder ferie i.

Det er ikke muligt at få hjemmehjælp, når du er på ferie uden for Norden.

Sådan søger du

Du skal kontakte visitator i din egen kommune, hvis du ønsker midlertidig hjemmehjælp i en anden kommune.

Få gode råd til, hvis du rejser til udlandet

Sidst opdateret 16.12.2021