Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Tjekliste til indflytning på plejehjem eller i plejebolig

Læs de 12 vigtigste ting, du skal huske ved indflytning på plejehjem eller i plejebolig – og print dem som tjekliste med plads til dine noter.

Der kan være mange ting at forholde sig til, hvis du – eller en du kender – skal flytte på plejehjem, og det kan for nogle virke som en uoverskuelig opgave at stå overfor.

Ældre Sagens socialrådgivere, som har mange års erfaring med at hjælpe og rådgive om indflytning og livet på plejehjem, har samlet de 12 vigtigste ting at huske ved indflytning på plejehjem. 

Få overblik med tjeklisten

Herunder finder du tjeklisten med de 12 punkter, og nederst i artiklen kan du hente tjeklisten som pdf-fil, som du kan printe, så du kan krydse af efterhånden, som du har fået styr på de 12 punkter.

Vi har også lavet plads på bagsiden til dine egne punkter og noter.

Del tjeklisten med andre

Kender du en, der er pårørende til en person, der skal flytte på plejehjem, så del gerne artiklen og tjeklisten, som kan være en vigtig hjælp til at få overblik i en situation, der helt naturligt kan virke uoverskuelig.

Læs om bogen '300 gode råd til pårørende om plejehjem'

Tjekliste til indflytning i plejebolig eller på plejehjem


1. Bed om en indflytningssamtale

Når der er tildelt en plejehjemsplads, er det en rigtig god idé at holde en indflytningssamtale. Ved samtalen deltager plejehjemmets personale, den der skal flytte ind og hans eller hendes nære familie eller andre pårørende.

Til samtalen taler I om praktiske forhold ved selve indflytningen og om vaner, ønsker og behov i hverdagen. Samtalen er en god mulighed for forventningsafstemning og et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde.

Hvis plejehjemmet ikke tilbyder en samtale, så bed selv om den.

Læs også: Tips til en god indflytning på plejehjem

2. Opsig den nuværende bolig til tiden

Undersøg betingelserne for opsigelse af den nuværende bolig i så god tid som muligt, inden du – eller en du kender – flytter i plejebolig eller på plejehjem. På den måde kan I overholde tidsfrister osv. i forbindelse med opsigelsen.

3. Tjek og underskriv lejekontrakt på plejebolig

Tjek lejekontrakten for den nye bolig igennem og overvej at få et par ekstra øjne på, inden du skriver under.

Pårørende kan ikke skrive under på lejekontrakten uden en fuldmagt, som giver fuldmagtshaveren lov til at underskrive.

Husk at aflæse el, vand og varme i boligen, du flytter fra.

4. Få en fuldmagt 

Hvis du er pårørende til en, der skal flytte i plejebolig, så undersøg, om der er behov for en fuldmagt. Der kan være behov for en fuldmagt, hvis du fx skal søge offentlige ydelser eller tale med offentlige myndigheder på vegne af en anden.

Læs guiden til fuldmagter og værgemål

5. Undtagelse for obligatorisk selvbetjening

Hvis du er fritaget for Digital Post, er det frivilligt, om du vil benytte de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 

Hvis du ikke ønsker at benytte en digital selvbetjeningsløsning, skal du fortælle en person i myndigheden, at du er fritaget for Digital Post. Myndigheden skal herefter anvise, hvordan du i stedet skal indgive ansøgning eller anmeldelse.

Borgerservice kan også hjælpe med at udfylde evt. ansøgningsskema og sende det til den pågældende myndighed. Kommunikationen med myndigheden foregår herefter via postbesørgede breve.

Læs om Digital Post i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

6. Tegn forsikring

Du er selv ansvarlig for at være tilstrækkeligt forsikret i plejeboligen eller på plejehjemmet, så husk at opsige gamle forsikringer og at tegne nye.

7. Er der brug for indskudslån?

Det er muligt at søge om lån til indskud i plejeboligen i den kommune, hvor boligen ligger. Kommunen har pligt til at yde lånet, hvis den nye beboer skal flytte i lejlighed og hans eller hendes indkomst ikke overstiger 277.956 kroner i 2024 (268.556 kroner i 2023). Hvis det drejer sig om et enkeltværelse må indkomsten ikke overstige 188.294 kroner i 2024 (181.931 kroner i 2023).

Lånet er rente- og afdragsfrit i fem år, derefter forrentes lånet med 4,5 procent af restgælden. Lånet skal betales tilbage over ti år. Kommunen kan afslå at give lånet af flere årsager. Fx hvis kommunen vurderer, at der ikke er behov for lånet måske pga. formue.

Ansøgningen skal sendes digitalt.

Læs om lån til betaling af beboerindskud i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

8. Meld flytning på www.borger.dk

Den nye adresse skal oplyses senest fem dage efter indflytningen i plejebolig. Flyttedatoen svarer til den faktiske dag for indflytning – det vil sige, når ejendelene er flyttet og den, der flytter ind, overnatter på sin nye adresse.

Du kan tidligst melde flytning fire uger før flytningen. Post Danmark får automatisk besked om den nye adresse.

Du melder flytning digitalt på www.borger.dk.

Meld flytning på www.borger.dk

9. Søg boligydelse

Der er mulighed for at søge om boligydelse. Der er ikke loft over, hvor meget boligydelse man kan få, hvis man flytter i plejebolig.

Du skal søge om boligydelse senest en måned efter indflytningen, for at du kan få boligydelse fra indflytningsdatoen.

Hvis Udbetaling Danmark modtager ansøgningen senere en måned efter indflytningen, udbetaler de boligydelsen fra den efterfølgende første i måneden.

Hvis du har modtaget boligydelse i din tidligere bolig, skal du ansøge om boligydelse på ny.

Læs om boligstøtte i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

10. Brug for økonomisk hjælp til flytningen? 

Hvis du, eller en du kender, skal flytte på plejehjem eller i plejebolig, er pensionist og ikke har økonomiske midler til at betale for flytningen, kan du søge om det, der hedder personligt tillæg i kommunen.

Hvis kommunen vurderer, på baggrund af indtægter og udgifter, at rådighedsbeløbet er lille, kan de bevillige et personligt tillæg til flyttehjælp.

Man skal som udgangspunkt ikke tilbagebetale et personligt tillæg til kommunen. Ansøgningen om et personligt tillæg skal godkendes af kommunen inden flytningen.

Du søger om personligt tillæg til flyttehjælp på www.borger.dk.

Læs mere om særlige personlige tillæg i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

11. Få økonomisk støtte

Hvis rådighedsbeløbet er meget lille, efter der er betalt husleje, el, varme og betalt for servicepakkerne, er det muligt at søge om personligt tillæg i kommunen.

Hvis kommunen vurderer, på baggrund af indtægter og udgifter, at rådighedsbeløbet er lille, kan de bevillige et personligt tillæg. 

Et personligt tillæg kan ydes som et engangsbeløb eller en løbende udbetaling.

Søg om personligt tillæg på www.borger.dk.

12. Valgfrie ydelser

Som indflytter på plejehjem skal du og dine pårørende tage stilling til forskellige tilbud, plejehjemmet tilbyder, men som du skal betale ekstra for.

Nogle af ydelserne er valgfrie, men valget er ofte mere teoretisk end praktisk, da de færreste, der bor på plejehjem, selv kan sørge for disse ting.

Det kan fx være udgifter til forplejning, frisør, vask af tøj og toiletartikler.

Læs mere om betaling for ydelser i plejeboligen i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Læs mere om fuldmagter i det offentlige på www.borger.dk

Hent tjekliste til indflytning på plejehjem

Hent tjeklisten til indflytning på plejehjem eller i plejebolig som pdf-fil, som du kan printe, så du kan krydse af, efterhånden som du har forholdt dig til de 12 punkter. Vi har også lavet plads på bagsiden til dine egne noter.
Hent tjekliste

Sidst opdateret 14.06.2024