Digital Post

Sidst redigeret den 12.01.2023

Kommunikation med alle offentlige myndigheder skal ske via Digital Post.

Alle over 15 år har en digital postkasse, som det offentlige kan sende post til, medmindre man er blevet fritaget herfor (læs nedenfor).

Ny Digital Post
For at sikre, at digital post mellem borgere og myndigheder foregår sikkert og effektivt, har it-løsningen bag Digital Post været i udbud. Som følge heraf er der udviklet en ny digital postkasse til Digital Post.

Denne postkasse hedder Mit.dk, og man kan logge på via www.mit.dk med sit MitID/NemID.

Det er muligt at læse sin digitale post fra det offentlige i tre forskellige digitale postkasser:

- www.borger.dk
- www.e-Boks
- www.mit.dk.

Hvis man har accepteret at modtage post fra private virksomheder digitalt, kan den digitale post læses i to digitale postkasser:

- www.e-Boks.dk
- www.mit.dk

Det er op til den enkelte private virksomhed at vælge, om den vil sende den digitale post til e-Boks eller Mit.dk, så man skal være opmærksom på, at man kan modtage post i begge postkasser.

Post til de digitale postkasser sendes krypteret, derfor er sikkerheden meget høj. Dokumenter, der gemmes i de digitale postkasser, bliver ikke slettet, medmindre man selv gør det.

Da alt er krypteret og bundet op på cpr-nr, kan man ikke have fælles Digital Post med f.eks. sin ægtefælle. Derimod er det muligt at give læseadgang til en anden person (se nedenfor).

Der er udviklet en app for Mit.dk. Her kan man logge ind med MitID/NemID og læse sin digitale post fra det offentlige og de private leverandører, der har valgt at benytte Mit.dk.

Der findes også en app for e-Boks, hvor man kan logge ind og læse sin digitale post fra det offentlige og de private leverandører, der har valgt at bruge e-Boks.

Modtagelse af digital post
For at sikre at den digitale post bliver læst, sendes en notifikation på e-mail eller sms, hver gang der er ny post i de digitale postkasser.

Det forudsætter dog, at man har angivet en gyldig e-mailadresse og/eller mobilnummer, som notifikationen kan sendes til. Herefter skal man med sit MitID/NemID logge ind i en digital postkasse for at læse posten.

Vær opmærksom på følgende:

  • man har pligt til jævnligt at tjekke, om man har modtaget digital post fra det offentlige, da man ellers kan miste rettigheder i forhold til f.eks. Udbetaling Danmark
  • den digitale post betragtes som ”læst”, når den er kommet ind i den digitale postkasse – også selv om man ikke har læst den
  • det fritager som udgangspunkt ikke fra ansvar, at man ikke har læst sin digitale post, uanset årsag. 

Læseadgang
Da det ikke er tilladt for en pårørende at benytte en anden persons MitID/NemID, må den pårørende heller ikke logge ind på vedkommendes digitale postkasse.

Man kan i stedet give læseadgang til de digitale postkasser til en anden person. Det kan f.eks. være nyttigt, at et familiemedlem hjælper med at læse den digitale post i det daglige.

Der vil alene være tale om en læseadgang, så den person, der har fået læseadgang, kan ikke besvare breve i den digitale postkasse på vegne af den person, der har givet læseadgangen.

Læseadgang gives ved at logge på sin digitale postkasse og under ”Indstillinger” indtaste oplysninger (bl.a. cpr.nr.) på den person, der skal have adgang. Man kan også henvende sig i Borgerservice og få hjælp til at give en anden person læseadgang til ens digitale postkasser.

Læseadgang til en anden person kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis man har fået værgemål over en person, kan man via en selvbetjeningsløsning på borger.dk få læseadgang til de digitale postkasser for den pågældende person. 

Dødsfald
Adgang til Digital Post spærres ved dødsfald også for personer, der har læseadgang.

e-Boks:
Dokumenter fra det offentlige opbevares i afdødes e-Boks i 5 år. Hvis personen også fik post fra private virksomheder, har e-Boks ret til at slette disse dokumenter 15 måneder efter dødsfaldet.

Hvis man som efterladt ønsker at få adgang til afdødes postkasse, skal man udfylde og indsende en blanket, der kan hentes på www.e-boks.dk sammen med en kopi af skifteretsattesten. Herefter vil man få adgang via sin egen e-Boks i form af en læseadgang. Det samme gælder, hvis man vil afmelde afdødes e-Boks, så private virksomheder ikke længere kan sende post.

Mit.dk:
Det er repræsentanten for dødsboet, der kan få adgang til afdødes post. Det kan være en udpeget bobestyrer i et offentligt skifte, en ægtefælle der sidder i uskiftet bo eller en repræsentant for det private skifte. Repræsentantens identitet skal verificeres gennem repræsentantens navn og adresse som angivet i skifteretsattensten, samt navn og adresse på sundhedskort. Disse oplysninger skal stemme overens. 

Fritagelse for Digital Post
Personer, der ikke kan betjene sig selv digitalt, kan få fritagelse for Digital Post og dermed få post fra det offentlige sendt med almindelig fysisk post. Fritagelsen er tidsubegrænset, men man kan til enhver tid tilmelde sig Digital Post igen.

Man kan søge fritagelse for Digital Post, hvis man:

  • har et særligt fysisk eller psykisk handicap, f.eks. lettere demens eller udviklingshæmning
  • mangler kompetencerne til at betjene en computer
  • mangler adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe et MitID/NemID, f.eks. en person uden kørekort og pas, som er bundet til hjemmet
  • har sprogvanskeligheder eller
  • er hjemløs eller ophører med at have fast bopæl i Danmark.

Fritagelse for Digital Post gælder kun post fra det offentlige og ikke de tilladelser, man har givet til private virksomheder i Mit.dk eller e-Boks.

En persons MitID/NemID er stadig aktiv på trods af fritagelsen, så man kan stadig benytte det til anden kontakt til offentlige eller private myndigheder.

Sådan bliver man fritaget 
For at blive fritaget for Digital Post skal man møde personligt op på Borgerservice. Her får man en blanket, hvor man skriver under på, at man lever op til et af fritagelseskriterierne. Samtidig skal man vise legitimation.

Hvis man ikke kan møde op personligt, kan man få en anden person til at søge om fritagelse på ens vegne. Se nedenfor under afsnittet Fuldmagt til fritagelse for Digital Post.

Flere private virksomheder, f.eks. teleselskaber, forsyningsselskaber o.lign., opkræver gebyr for at sende f.eks. regninger med brevpost. Hvis man ikke har computer, kan man ofte kontakte den enkelte virksomhed og få tilsendt breve uden gebyr.

Fuldmagt til fritagelse for Digital Post
Man kan få andre til at søge om fritagelse for Digital Post. Blanket til fuldmagten fås hos Borgerservice eller på www.borger.dk. Den skal udfyldes og underskrives af både fuldmagtsgiver og den, der skal anmode om fritagelse på vegne af fuldmagtsgiver.

Som udgangspunkt skal den udfyldte blanket afleveres hos Borgerservice i den kommune, hvor den, der søger fritagelse, bor. Den kan dog også afleveres hos Borgerservice i andre kommuner. Kommunen kan også selv give fritagelse ud fra kendskab til personen.

Kontaktoplysninger

Borgerservice i din kommune
eller
e-Boks Brugersupport
Tlf. 82 30 32 30, man-fre 8-20, lør-søn 10-16, helligdage 10-15
www.e-boks.dk

Mit.dk
info@mit.dk
www.mit.dk

Indhold hentes