Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Sådan får du pleje på hospice

Et ophold på et hospice kan være en mulighed, hvis du – eller en du har tæt på – har en livstruende sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse.

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker med behov, der kræver en specialiseret indsats, kan få lindrende pleje og omsorg. Det, der også bliver kaldt palliativ indsats.

Læs mere om palliativ pleje

Fokus på symptomlindring

De fleste kender hospice som et sted, man kun kommer til i den sidste levetid. Men der er også mulighed for et kortere ophold, hvor du bliver udskrevet igen. 

På et hospice er personalet specialuddannet i  palliation. Gruppen af medarbejdere består blandt andet af læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, musikterapeuter, præster, psykologer og socialrådgivere.

Der er ofte også frivillige, der hjælper med fx sociale aktiviteter.

Både for den syge og den pårørende kan hospice være en god støtte og hjælp i en svær tid. På hospice aftaler I forløbet sammen med personalet. Her bliver der taget udgangspunkt i patientens ønsker og behov samt i de pårørendes resurser og ønsker. 

Sådan får man plads

Alle hospicer er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, og behandlingen er gratis. Det er jeres egen læge eller en læge på sygehuset, der indstiller til en plads. Der kan være ventetid. 

Der er nogle kriterier (visitationskriterier), man skal opfylde. Kriterierne varierer fra hospice til hospice, men generelt lægger et hospice vægt på: 

  • At man selv ønsker at komme på hospice.
  • At man har en uhelbredelig fremskreden sygdom, og behandlingen er afsluttet.
  • At man accepterer, at hjælpen på hospice er lindrende og ikke helbredende.
  • At man accepterer, at man ved bedring kan udskrives til eget hjem eller andet ophold.

Men det er desværre de færreste, der får en henvisning til en hospiceplads, da der er begrænsede pladser.

Læs mere om manglen på hospicepladser

Du kan henvende dig til det enkelte hospice eller besøge deres hjemmeside for at finde ud af de præcise kriterier.

Find hospice og læs mere om hospicer på www.hospiceforum.dk

Varigheden af et hospiceophold kan variere 
Under indlæggelse på hospice er der fokus på lindring af smerter og symptomer. Kommer patienten i en stabil og symptomfri fase, kan udskrivelse til eget hjem eller plejehjem komme på tale.

Det kan også ske, selv om indlæggelsen oprindeligt skete med henblik på at tilbringe den sidste tid på hospice.

For både den syge og de pårørende kan det komme som et chok at skulle vende hjem igen efter en tid i de trygge rammer, som et hospice tilbyder. Derfor kan det være en god idé at være forberedt på, at udskrivelse kan komme på tale, så det bliver nemmere at håndtere, hvis situationen skulle opstå.

Hospice bruges også til kortere ophold med henblik på at vende hjem igen. Et midlertidigt ophold kan hjælpe med symptomlindring eller til at aflaste den syge og familien.

Hjemmehospice

Nogle hospicer tilbyder såkaldt hjemmehospice. Det er et tilbud til mennesker, der ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet eller gerne vil blive hjemme så længe som muligt.

Hensigten er at bringe omsorgen hjem til patienten for at supplere den indsats, der ydes af hjemmeplejen og den praktiserende læge.

Læs: Gode råd om den sidste tid hjemme

Læs også: Er du pårørende til en døende?

Spørgsmål & svar om den sidste tid

Hvad er palliation?

Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos den døende og de pårørende, ved at forebygge og lindre lidelse forbundet med livstruende sygdom.

Smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art lindres gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling.

Palliation er for alle mennesker med en livstruende sygdom. Ikke kun dem, der er ramt af kræft.

Den syges pårørende bliver inddraget i det palliative forløb.

For den døende er målet med den palliative indsats en god afslutning på livet for både patienten selv og de pårørende. Og efter døden består den palliative indsats i at støtte de efterladte. Den palliative indsats fortsætter så længe, der er behov for det.

Få information om palliation hos REHPA — Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Sidst opdateret 16.07.2024

Mød andre pårørende

Netværk for alle os, der er pårørende

I Facebook-gruppen "Netværk for alle os, der er pårørende" kan du, som er tæt på en, der har brug for hjælp, dele viden og erfaringer med andre — pårørende til pårørende. Gruppen er lukket, og Ældre Sagen monitorerer den og sørger for at holde den gode tone.