Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Bliv klar til visitation

Du får besøg af en visitator, når du søger om hjemmehjælp. Personen vurderer din situation og dit behov for hjælp. Det er en god idé at forberede dig på samtalen.

Når du søger om hjemmehjælp, kommer der typisk en visitator hjem til dig. En visitator er en medarbejder fra kommunen, der har en sundhedsfaglig uddannelse.

Det en god idé at forberede sig på samtalen med kommunens medarbejder. Det er også en god idé at have en pårørende, ven eller en anden person med til samtalen.

1. Pårørende med til samtalen

Hvis du er pårørende og er med ved visitationssamtalen, kan du hjælpe ved at fortælle alt, hvad der er relevant at fortælle om personen, der ansøger og hans eller hendes behov.

Der kan være ting omkring familielivet eller omkring sociale behov, som er vigtige at få med for, så kommunens medarbejder kan lave den bedste vurdering af dine samlede behov.

Det handler om, at hele situationen kommer i betragtning.

Mange af Ældre Sagens lokalafdelinger har bisiddere, som du fx kan gøre brug af, hvis du ikke har pårørende, du kan tage med til samtalen.

Kontakt din lokalafdeling og hør, om du kan få en bisidder

2. Bliv bevidst om din hverdag og dine behov i løbet af et døgn

Tænk over, hvordan din hverdag ser ud. Du kan fx skrive ned, hvordan du fungerer igennem et døgn.

Der er mange, der udelukkende ser på, hvordan de fungerer om dagen, og hvilke behov det medfører. Men det kan være, at en dårlig eller urolig nattesøvn betyder, at du har svært ved at komme ud af sengen om morgenen.

Du kan også være ekstra utilpas om morgenen. Måske føler du dig uskarp og ufokuseret og har mest brug for hjælp på det tidspunkt af dagen.

Det kan også være, at du har mange smerter i dagens løb, så dine kræfter er brugt op, og du derfor har brug for noget hjælp i dagens løb eller om aftenen.

Det kan både være praktisk hjælp, men også hjælp til personlig pleje.

Er I et par, så kan det også være godt at nævne, hvordan I hver især påvirker den anden. Et eksempel kan være, at den ene part er urolig og konfus om natten. Det vil i mange situationer også påvirke den anden part, og den måde man fungerer på i dagens løb.

3. Undersøg kommunens serviceniveau på forhånd

Kommunen udarbejder det, man kalder en kvalitetsstandard én gang årligt. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af kommunens serviceniveau inden for alle områder.

""Kvalitetsstandarden kan være god at kende, når kommunens medarbejder kommer forbi til visitation.

Du kan finde kvalitetsstandarden på kommunens hjemmeside eller bede om at få den udleveret.

Læs mere om kvalitetsstandard og serviceniveau i håndbogen "Værd at vide"

4. Tal om visitationen inden

Som pårørende er det en god idé at tale med den, der søger om hjemmehjælp, om, hvad han eller hun har brug for hjælp til. Vær konkret og realistisk.

Tal også om andre behov end den praktiske hjælp i hjemmet og den personlige pleje. Måske er det nyttigt med træning eller med mere socialt samvær. Måske kan hjælpemidler gavne.

Det kan også være, der er brug for støtte i form af kørsel til fritidsaktiviteter.

Mulighederne er faktisk mange, og det er ikke altid, man lige tænker over andre muligheder end praktisk hjælp og personlig pleje.

Læs om mulighederne for hjælp og støtte gennem Ældre Sagen

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 16.07.2024