Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

10 tips til hverdagen som pårørende

Vær opmærksom på dine egne følelser og behov. Så kan du bedre hjælpe dem, du holder af.

Det kan være en krævende opgave at hjælpe en svækket person. Og det kan være svært at erkende, at opgaven er stor og måske opslidende, fordi det handler om familie.

Det er også vigtigt, at du overvejer, hvad der kan hjælpe dig, imens du passer på din familie.

Her får du 10 råd, der måske kan give dig mere overskud i hverdagen.

Læs også: Få råd og svar i Ældre Sagens 'Pårørendeguide'

1. Vær opmærksom på dig selv

Hvis du er pårørende gennem lang tid, er det vigtigt, at du er opmærksom på dig selv, så du ikke brænder ud og bliver syg. Så er du slet ikke i stand til at være noget for andre.

Det er ikke kun mennesker med behov for pleje og omsorg, der kan modtage hjælp og støtte. I mange kommuner er der også tilbud til pårørende.

Spørg din kommune om dine muligheder for hjælp og støtte. Ca. 1/3 af landets kommuner har ansat pårørendevejledere, som kan hjælpe dig med at finde rundt i kommunens tilbud. De kan ofte også hjælpe med individuelle samtaler og med at komme med i en pårørendegruppe.

Se på din kommunes hjemmeside, om de har en pårørendevejleder.

Læs mere om pårørende

2. Vær tilfreds og glad for den indsats, du yder

Aftal med dig selv, hvor stor en indsats du kan og vil yde, eller giv dig selv en pause at se frem til.

Drop den dårlige samvittighed og husk, at hvis ikke du får en pause, så kan du ikke være noget for andre.

Øv dig i at fokusere på det gode, vær stolt af alt det, du faktisk klarer. Tag en dag ad gangen og husk lyspunkterne.

3. Gør plads til frirum

Det er vigtigt at fastholde hverdagssituationer, der giver overskud og glæde i den svære tid. Det kan være alt fra biografture med gode venner til hyggestunder med børn eller børnebørn.

Du har brug for at slippe det hele lidt, koble af, lade batterierne op og få tankerne et andet sted hen. Spørg derfor i dit netværk, om der er en anden end dig, der kan hjælpe en enkelt aften eller et par timer om ugen.

I Ældre Sagens lokalafdelinger har vi flere tilbud, der måske kan gavne din situation. Benyt jer eksempelvis af Ældre Sagens tryghedsopkald, og få en roligere start på dagen.

Læs mere om tryghedsopkald 

4. Del opgaverne imellem jer

Under et sygdomsforløb kan der være mange praktiske opgaver, der skal tages hånd om. Opgavemængden er ofte afhængig af den enkeltes sygdomsforløb, og øges ofte ved højtider og i ferieperioder. 

Prøv at fordele de mange opgaver iblandt den familie og omgangskreds, der gerne vil hjælpe til. 

5. Mød andre i samme situation

For mange kan det være gavnligt at møde andre, der er i samme situation for at dele erfaringer eller lytte til gode råd. Det er derfor en god idé at prioritere tid til at deltage i kurser eller cafémøder for pårørende, selvom det virker uoverskueligt.

I kommunerne findes der tilbud til pårørende. Eksempelvis pårørendecaféer på plejehjem eller forskellige undervisningsforløb. Kontakt derfor din kommune og hør, hvad de kan tilbyde dig.

6. Sæt ord på dine tanker

Som pårørende til en sygdomsramt kan der være svære perioder fyldt med bekymringer, sorg og frustration. Det kan også være svært at finde ro, når situationen hele tiden kan ændre sig. Du står måske med følelsen af hele tiden at stå på spring.

Det kan være rart og forløsende, at få sat ord på noget af det, der nager. Sørg derfor for at dele dine tanker med en god ven i dit netværk eller få rådgivning fra en professionel.

Læs mere om psykologhjælp i håndbogen "Værd at vide"

7. Tal med din arbejdsgiver

Hvis du er på arbejdsmarkedet, så anbefaler vi, at du taler med din arbejdsgiver om mulighed for fleksibilitet. Mange arbejdsgivere er forstående overfor behovet for at kunne flekse eller holde lidt mere fri.

Det kan lette din hverdag, hvis du allerede på forhånd kender dine muligheder, og vi anbefaler derfor at du tager snakken så tidligt som muligt. 

Læs også: Gode råd til pårørende, der arbejder 

8. Kend dine grænser

Det kan være svært at kende sine egne grænser, når man er pårørende. Vi anbefaler derfor, at du løbende sætter grænser for, hvor meget du vil hjælpe og hvad du kan hjælpe med.

Det er helt naturligt, at situationen kan ændre sig over tid, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden mærker efter. Det kan du f.eks. gøre ved at forventningsafstemme indsatsen sammen med eventuelle andre familiemedlemmer.

9. Lær at tackle hverdagen som pårørende

Som pårørende til en syg forælder eller ægtefælle, kan du have brug for at blive rustet til hverdagen. Det kan du blive på et af de kurser som mange af landets kommuner udbyder.

Kurset hedder "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". Det er et 7 ugers forløb, hvor pårørende mødes mindst én gang om ugen.

10. Overvej om du skal tage omsorgsorlov

Som lønmodtager har du ret til at afholde omsorgsorlov fem dage om året.

Omsorgsorlov kan afholdes, hvis du skal give omsorg til en nærtstående, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Læs mere om omsorgsorlov

Mød andre pårørende

Netværk for alle os, der er pårørende

I Facebook-gruppen "Netværk for alle os, der er pårørende" kan du, som er tæt på en, der har brug for hjælp, dele viden og erfaringer med andre — pårørende til pårørende. Gruppen er lukket, og Ældre Sagen monitorerer den og sørger for at holde den gode tone.

Bedre støtte til pårørende

Ældre Sagen arbejder politisk for bedre vilkår for pårørende. Pårørende gør en kæmpe indsats for syge og svækkede ældre i Danmark.
Læs hele mærkesagen om pårørende

Sidst opdateret 22.12.2023