Skifteretten

Sidst redigeret den 09.01.2018

Skifteretten er en afdeling under byretten, der tager sig af dødsboer. Skifteretten har pligt til at vejlede arvingerne og svare på spørgsmål. Men skifteretten kontrollerer kun behandlingen af boer og kan ikke yde rådgivning og bistand som en advokat. Derfor bør du overveje at kontakte en advokat.

Alt afhængig af, hvor stort boet er, kan det enten være gratis eller koste op til 9.000 kr. i retsafgift at få boet behandlet via skifteretten. Afgiften skal betales, når boet udleveres eller er behandlet færdigt.

Skifteretten indkalder til (telefon-)møde
Når skifteretten har modtaget en dødsanmeldelse, kontaktes den person, der er anført på dødsanmeldelsen som kontaktperson.

Vedkommende anmodes om at tage telefonisk kontakt til skifteretten, der vil orientere om de forskellige måder, boet efter afdøde kan behandles. Mange sager kan klares telefonisk, og et fysisk møde vil normalt kun komme på tale i særlige tilfælde, for eksempel hvis du udtrykkeligt beder om det.

Det er vigtigt, at kontaktpersonen er i besiddelse af så mange oplysninger som muligt om afdødes økonomi, familie- og arveforhold, herunder alle relevante papirer. Det drejer sig blandt andet om:

  • testamente
  • ægtepagt
  • adoptionsbevilling
  • separations- eller skilsmissepapirer
  • oplysninger om arvingernes navne, adresser og CPR-numre
  • afdødes bankbøger og kontoudtog
  • oplysninger om aktier, obligationer og andre værdipapirer
  • oplysninger om fast ejendom (f.eks. seneste ejendomsvurdering), andelsbolig eller lignende
  • seneste årsopgørelse og - hvis afdøde var i arbejde - aktuelle lønsedler
  • oplysninger om gæld - herunder også regning fra bedemand og andre udgifter til begravelsen eller bisættelsen.

Før skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, må der i princippet ikke fjernes noget fra boet eller hjemmet. Boede afdøde til leje kan lejemålet dog opsiges straks.

Indhold hentes