Skifteretten

Sidst redigeret den 15.01.2024

Skifteretten er en afdeling under byretten, der tager sig af dødsboer. Skifteretten har pligt til at vejlede arvingerne og svare på spørgsmål. Men skifteretten kontrollerer kun behandlingen af boer og kan ikke yde rådgivning og bistand som en advokat. Derfor bør du overveje at kontakte en advokat.

Alt afhængig af, hvordan boet skal behandles, og hvor stort boet er, kan det enten være gratis eller koste op til 10.500 kr. i retsafgift at få boet behandlet via skifteretten. Afgiften skal betales, når boet udleveres eller er behandlet færdigt.

Skifteretten har en række blanketter og vejledninger til de forskellige typer af dødsboer. Disse kan findes på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk.

Skifteretten indkalder til (telefon-)møde
Når skifteretten har modtaget en dødsanmeldelse, kontaktes den person, der er anført på dødsanmeldelsen som kontaktperson.

Vedkommende anmodes om at tage telefonisk kontakt til skifteretten, der vil orientere om de forskellige måder, som boet efter afdøde kan behandles på.

Mange sager kan klares telefonisk, og et fysisk møde vil normalt kun komme på tale i særlige tilfælde, for eksempel hvis man udtrykkeligt beder om det.

Det er vigtigt, at kontaktpersonen har så mange oplysninger som muligt om afdødes økonomi og familie- og arveforhold, herunder alle relevante papirer fx:

 • testamente
 • ægtepagt
 • adoptionsbevilling
 • separations- eller skilsmissepapirer
 • oplysninger om arvingernes navne, adresser og CPR-numre
 • afdødes bankkonti og kontoudtog
 • oplysninger om aktier, obligationer og andre værdipapirer
 • oplysninger om fast ejendom (fx seneste ejendomsvurdering), andelsbolig eller lignende
 • seneste årsopgørelse og evt. aktuelle lønsedler
 • oplysninger om gæld - herunder også regning fra bedemand og andre udgifter til begravelsen eller bisættelsen.

Før skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, må der i princippet ikke fjernes noget fra boet eller hjemmet.

Skifteportalen - minskiftesag.dk:
Domstolenes skifteportal er en digital løsning, der skal anvendes i dødsboer til at:

 • anmelde krav i dødsboet
 • oplyse om besiddelse af afdødes ejendele/effekter
 • registrere et tilgodehavende dødsboet har.

Når dødsfaldet er registreret, vil der blive oprettet en sag for afdøde. Når boet er blevet udleveret af skifteretten, vil boets kontaktperson umiddelbart herefter få adgang til denne sag på minskiftesag.dk og kunne se ovenstående henvendelser/registreringer lavet på sagen.

Det er i særlige tilfælde muligt at blive fritaget fra at anvende minskiftesag.dk. Hvis man ønsker at blive fritaget, skal man henvende sig til den skifteret, som behandler dødsboet. Hvis man er blevet fritaget, er det ens eget ansvar at kontakte skifteretten og få tilsendt en oversigt over det, der er registreret på minskiftesag.dk, både ved boets udlevering og ved udløb af 8-ugers fristen efter det præklusive proklama.

Indhold hentes