Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Gode råd om den sidste tid hjemme

BLIV KLOGERE PÅ MULIGHEDERNE FOR STØTTE OG HJÆLP, HVIS DU ELLER EN DU KENDER ØNSKER AT DØ HJEMME FREMFOR FX PÅ SYGEHUSET.

Tryghed er vigtigt. Mange mennesker oplever det som en lettelse at være derhjemme i den sidste tid, fordi hjemlige omgivelser og ens egne ting giver ro og tryghed.

For andre kan det være mere trygt at være omgivet af sundhedsprofessionelle på et sygehus, et plejehjem eller et hospice.

Det kan også synes ensomt at være derhjemme i den sidste tid, fx hvis man bor alene.

Det er meget forskelligt, hvad ens præferencer og ønsker er i forhold til, hvor man helst vil være henne i den sidste tid, inden man dør.

Det er en god idé at overveje, hvor man vil føle sig bedst tilpas. Det kan sagtens ændre sig undervejs i et forløb.

Få pleje i hjemmet
Når man har brug for pleje eller anden hjælp, kan man få hjemmesygepleje og hjemmehjælp fra kommunen.

Hjemmesygeplejen kan bl.a. hjælpe med medicin og smertelindring, og hjemmehjælpen kan hjælpe med fx rengøring og personlig pleje. Begge kan vejlede og støtte både den syge og de pårørende undervejs i forløbet.

For at søge om hjemmehjælp, skal man kontakte kommunen. Det kan man gøre ved at ringe til visitationen i kommunen. Eller man kan give sine pårørende fuldmagt til at kontakte kommunen for en.

Man skal have en henvisning fra egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Læs mere om hjemmesygepleje i håndbogen "Værd at vide"

Læs om pårørendefuldmagter

Få økonomisk støtte
Det er også muligt at få økonomisk støtte til bl.a. medicin, hjælpemidler og sygeplejeartikler, når man bliver plejet i sit eget hjem.

Hvis man er døende og i terminalstadiet, kan der være mulighed for at få medicin, der er udskrevet på recept, gratis. Det er lægen eller sygehuset, der sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, der afgør, om der kan gives tilskud.

Læs mere om terminaltilskud på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Man kan gratis låne hjælpemidler fra kommunen. Hvis der er udgifter til indkøb af særlige hudplejemidler og sygeplejeartikler, der ikke indgår i hjemmeplejens sortiment, kan man søge om at få dækket udgifterne af kommunen via visitationen.

Læs mere om hjælpemidler i håndbogen ”Værd at vide”

Læs om støtte til hjælp i håndbogen ”Værd at vide”

Ret til lindring af smerter og lidelser
Uanset om den sidste tid tilbringes i eget hjem, på et plejehjem eller på et sygehus, skal der være mulighed for at få den lindrende pleje, der er brug for.

Der er forskellige muligheder alt efter sygdomsforløb, diagnose og plejebehov. Lindrende pleje (palliation) er et samarbejde mellem forskellige faggrupper, specialer og sektorer. Når man er i sit eget hjem, er det oftest egen læge, der koordinerer den lindrende behandling.

Mange hospicer tilbyder også en hjemmegående funktion, hvor den syge kan være hjemme, og hvor der sørges for et tæt samarbejde mellem personalet på hospicet, hjemmeplejen i kommunen og den praktiserende læge.

Lægen, en sygeplejerske eller andre fagprofessionelle kan svare på, hvilke muligheder, der er i kommunen, og hvordan hjælpen organiseres.

Læs også: Hvad er palliativ pleje?

Dine pårørende kan få plejeorlov
Der er mulighed for, at en pårørende kan søge om plejeorlov (plejevederlag) for at deltage i pasningen af en døende.

Plejevederlag gør, at den pårørende fx kan gå ned i tid for at passe den, der er syg, og blive økonomisk kompenseret for det. Det gælder også, selvom den pårørende ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet længere.

Som lønmodtager, har man ret til orlov i den periode, man får udbetalt plejevederlag. Det er ikke muligt at få plejevederlag som pårørende, hvis den døende bor på plejehjem eller hospice.

Læs mere om plejeorlov i håndbogen "Værd at vide"

Det er ikke altid en mulighed at dø i eget hjem
Nogle gange er det på grund af sygdomsforløbet og praktiske forhold ikke muligt at opfylde ønsket om at være hjemme. Måske er det slet ikke den bedste løsning i den aktuelle situation.

Derfor er det vigtigt, at den, der er syg taler med sine pårørende om forskellige muligheder, og undersøger, hvilken hjælp der er at få i kommunen.

Det er en god ide at inddrage lægen og plejepersonalet, så de kan rådgive og give den rette støtte. Husk også, at behovet kan ændre sig med tiden.  

Vær realistisk
Det er vigtigt, at forholde sig til, at det ikke altid er nemt at passe en syg eller døende derhjemme. Man kan for eksempel få brug for hjælpemidler, der ikke er plads til i hjemmet. Nogle hjælpemidler er store og forandrer hjemmet til et sygehusmiljø. 

Hvis du selv er syg og er i tvivl om, hvad dine pårørende synes om situationen, så tag en snak med dem. Sammen kan I finde de løsninger, der er bedst for familien.

Det kan være en svær samtale, men når der først er taget hul, kan det være en lettelse for alle parter. Inddrag gerne fagprofessionelle, der kan guide jer med råd og vejledning.

Læs også: Er du pårørende til en døende?

Tal sammen om den sidste tid
For at forberede sig på den sidste tid, både som pårørende og som den, der er syg, er det godt at få talt om mulighederne og ønsker til den sidste tid. Og allerhelst i god tid før det bliver akut.

Samtalerne kan fx handle om, hvor man helst vil tilbringe den sidste tid samt ønsker til genoplivning og livsforlængende behandling. Det kan være en fordel og at skrive det ned, der er blevet snakket om.

For nogle kan det være svært at tale om døden. Her kan en god kontakt til en læge eller andet plejepersonale være en hjælp.

Læs mere om, hvordan du forbereder dig på din egen død

Sidst opdateret 18.12.2023