Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

I listen herunder finder du Ældre Sagens høringsvar. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til høringssvarene, eller hvis du har brug for høringssvar, der er mere end to år gamle.

Kontakt Ældre Sagen

 • Forhøjelse af servicefradraget

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af personskatteloven (Forhøjelse af servicefradraget)

  Dato:
  21. dec 2023
  Emne:
  Pension, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Velfærdsaftaler på ældreområdet

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (Forlængelse af velfærdsaftalerne på ældreområdet)

  Dato:
  12. dec 2023
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Ændring af hvidvaskloven

  Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af hvidvaskloven

  Dato:
  07. dec 2023
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Indkaldelse af visse pengesedler

  Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om Nationalbankens indkaldelse af visse pengesedler

  Dato:
  07. dec 2023
  Emne:
  Digitalisering
 • Ændring af værgemålsloven

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af selskabsloven, værgemålsloven, retsplejeloven, konkursloven mv. (digitalisering af tvangsopløsningssager, terminaladgang for Familieretshuset til indkomstregistret i værgemålssager mv.)

  Dato:
  27. okt 2023
  Emne:
  Pårørende, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.)

  Dato:
  25. okt 2023
  Emne:
  Arbejdsmarked, Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Dato:
  20. sep 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
 • Tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse for Tilskudspulje til frivillig-indsatser med it-hjælp

  Dato:
  19. sep 2023
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Administrativ forenkling kan komme til at koste ATP-pensionister penge

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af ATP-loven mv.

  Dato:
  17. aug 2023
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ændring af postloven

  Høringssvar vedr. forslag til ændring af postloven

  Dato:
  17. aug 2023
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Etablering af Nævnet for sundhedsapps

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (bl.a. etablering af Nævnet for sundhedsapps)

  Dato:
  16. aug 2023
  Emne:
  Digitalisering, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Strategi for vaccination mod influenza og COVID-19

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper og udkast til bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer

  Dato:
  11. aug 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Ændring af pensionsbeskatningsloven

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven m.v.

  Dato:
  08. aug 2023
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

  Dato:
  21. jun 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Hastigt fremadskridende sygdom

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledning om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

  Dato:
  24. apr 2023
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Skifte af dødsboer

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om skifte af dødsboer (dødsboskifteloven) (mulighed for skifteretterne for at beslutte, at domstolenes skifteportal ikke skal anvendes m.v.)

  Dato:
  24. apr 2023
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb

  Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn)

  Dato:
  18. apr 2023
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Høringssvar
 • Sundhedsklynger

  Høringssvar vedr. vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

  Dato:
  14. apr 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Nye krav om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

  Høringssvar vedr. ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner”

  Dato:
  14. apr 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Indret færdselsarealer, så alle trafikanter kan bruge dem

  Høringssvar vedr. håndbøgerne "Færdselsarealer for alle - universelt design og tilgængelighed" og "Tilgængelighedsrevision"

  Dato:
  04. apr 2023
  Emne:
  Sikkerhed
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 95

Vidensbank

Ældre Sagens vidensbank om ældre

Få ny viden om ældre i Ældre Sagens vidensbank om den ældre befolkning i Danmark indeholder unikke undersøgelser, analyser, tal og statistik om ældre i Danmark. 
Kontakt

Presse

Kontakt Ældre Sagens pressetelefon på +45 7020 3031.
Kontakt

Find ekspert

Ældre Sagens konsulenter er specialister i ældrelivet i Danmark. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores vidensbank og vores politiske mærkesager.

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager