Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse for Tilskudspulje til frivillig-indsatser med it-hjælp

Ældre Sagen finder det yderst positivt, at der afsættes midler til at understøtte det utrolig vigtige arbejde, som it-frivillige dagligt lægger i at hjælpe deres medmennesker med at følge med den digitale udvikling. Vi har ca. 1.600  it-frivillige, som gennem cirka 10 år har hjulpet tusindvis med at komme i gang med at benytte digitale løsninger eller med at understøtte deres digitale kompetencer.

Ældre Sagen har dog bemærkninger til vægtningskriterierne, herunder at vi ikke mener, at der bør opstilles et kriterie om effekt. Vi mener ikke, at man kan ikke måle effekten af vores undervisning, hvor sigtet er det samme som i folkeoplysningsloven, nemlig at styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Desuden påpeger vi, at høringen indeholder en stramning i forhold til likviditetskrav ved andre tilskudspuljer. Dette vil ikke afholde Ældre Sagen fra at søge om tilskud, men vi vil dog gøre opmærksom på, at det kan medføre, at mindre likvide foreninger kunne have svært ved at løfte den slags projekter, som ellers opfylder tilskudspuljens formål og tildelingskriterier.

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 23.10.2023