Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Høringssvar vedr. ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Ældre Sagen mener, at lovforslaget på ingen måde harmonerer med regeringens forslag til en ældrereform og de politiske visioner om en ældrepleje med mere selvbestemmelse for den enkelte ældre, der er afhængig af hjælp fra andre. 

Størstedelen af de foreslåede ændringer i magtanvendelsesreglerne er generelt for vidtgående og rummer stor risiko for unødvendige indgreb i sårbare menneskers grundlæggende rettigheder og selvbestemmelse  i en presset hverdag på landets plejehjem.

Der lægges op til en institutionspræget tankegang, hvor det skal være nemmere for kommuner ”effektivisere” og bruge magt og tvang, på bekostning af faglighed, menneskerettigheder og den enkeltes liv og værdighed. Forslaget fremstår som ubalanceret til fordel for effektiv tids- og ressourceudnyttelse og på bekostning af svækkede menneskers ret til omsorg. Ældre Sagen er derfor kraftigt imod flere dele af lovforslaget, og vi opfordrer til, at visse dele af lovforslaget trækkes helt tilbage.

Vi mener, at øget brug af tvang og magt er en forkert vej at gå, og vi opfordrer i høringssvaret til, at der i stedet igangsættes et gennemgribende udvalgsarbejde om magtanvendelsesområdet med et skarpt fokus på det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder.

Værdighed - den røde tråd i ældreplejen

Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp
Læs mere om mærkesagen værdighed

Sidst opdateret 12.04.2024