Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Velfærdsaftaler på ældreområdet

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (Forlængelse af velfærdsaftalerne på ældreområdet)

Ældre Sagen har tidligere påpeget, at velfærdsaftaler på ældreområdet både fjerner rettigheder og skaber usikkerhed om ældres retssikkerhed. Vi har også tidligere påpeget, at VIVE’s midtvejsevaluering af lov om velfærdsaftaler har konkluderet, at frisættelsen kun har været nødvendig i ganske få forsøgsaktiviteter i de tre velfærdsaftalekommuner på ældreområdet.

Langt den overvejende del af aktiviteterne i velfærdsaftalekommunerne kræver ikke frisættelse fra lovregler.  Når det nu har vist sig, at frisættelsen fra national lovgivning er unødvendig og uden værdi, så er det meget svært for os at få øje på behovet for at forlænge forsøgsperioden yderligere, når prisen, der betales, er svækkede ældres rettigheder og retssikkerhed.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp

Sidst opdateret 18.04.2024