Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Administrativ forenkling kan komme til at koste ATP-pensionister penge

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af ATP-loven mv.

Beskæftigelsesministeriet foreslår, at der foretages en administrativ forenkling af arbejdsgivernes indbetalinger til ATP, så der kun skal indbetales fire gange om året mod nu otte gange, fordi indbetalingsterminen for bidrag til ATP og bidrag til en række andre ordninger som fx Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, der administreres af ATP, er tidsmæssigt forskudt.

Forslaget går ud på at udskyde indbetalingen af ATP-bidrag med to måneder. Det vil ifølge lovbemærkningerne give arbejdsgiverne en besparelse på ca. 5 mio. kr. om året, fordi det bliver billigere at administrere de forskellig indbetalinger. Udskydelsen af indbetalingen af ATP-bidrag vil ifølge lovforslaget kun have ”marginal betydning” for pensionsoptjeningen.

Vi savner fuldstændig dokumentation for, at den ”marginale betydning” ikke vil påføre fremtidige ATP-pensionister et tab, der er mange gange større end den besparelse, der opnår i administrationsudgifter. (Og i øvrigt også vil give arbejdsgiverne en besparelse, der er betydelig større end de 5 mio. kr., der oplyses i lovforslaget).

Vi foreslår, at den administrative besparelse opnås ved at fremrykke indbetalingen arbejdsgiverbidrag, så pensionister i ATP ikke påvirkes.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 23.10.2023