Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digital behandling af sager om skifte af dødsboer

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om skifte af dødsboer (digital behandling af sager om skifte af dødsboer)

Lovforslaget lægger op til, at alt kommunikation med skifteretterne i dødsboskiftesager fremover skal ske digitalt via Skifteportalen. Lovforslaget fortsætter således overgangen af dødsboskiftesager til behandling digitalt.

Vi har igen fremhævet, at det formentlig er de færreste, der ønsker sig generelt fritaget fra at anvende digitale løsninger alene for fritagelsens skyld. Vi er bekymrede for, at ældre kan føle sig tvunget til at antage en advokat for at kunne varetage dødsboskiftet digitalt og dermed få store udgifter til advokathjælp.

Ældre Sagen mener fortsat, at den offentlige digitalisering skal følge ældres behov. Det er således den enkelte ældres konkrete situation, der skal være anvisende for den vejledning, som ydes fra skifteretten. Retten skal efter vores opfattelse sikre den nødvendige og tilstrækkelige hjælp og vejledning til ældre, som ikke kan overskue det digitale.

Vi er også kritiske overfor, at muligheden for at klage til bobestyrer bortfalder, så klage fremover kun kan ske via Skifteportalen. Ikke digitale arvinger i bobestyrerboer skal dermed først fritages fra at anvende Skifteportalen, før der kan klages over en bobestyrer. Vi frygter, at ændringen vil medføre, at ikke-digitale arvinger vil opgive at klage, og at der således sker en uhensigtsmæssig forringelse af arvingers retssikkerhed.

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 12.04.2024