Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Forhøjelse af servicefradraget

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af personskatteloven (Forhøjelse af servicefradraget)

Ældre Sagen skal – som ved tidligere lejligheder, hvor fradraget er ændret eller forhøjet – pege på, at enlige ofte har større udgifter pr. person end en gift/samlevende person. Det gælder både boligudgifter og andre udgifter, fx ved køb af hjælp til rengøring, børnepasning eller havearbejde. 

Vi skal derfor foreslå, at enlige får samme servicefradrag som et par med to voksne. Et højere fradrag for serviceudgifter for enlige er særligt påkrævet i en tid, hvor kommunerne skærer voldsomt i hjælpen til ældre, ikke mindst i den praktiske bistand.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 18.04.2024