Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ændring af værgemålsloven

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af selskabsloven, værgemålsloven, retsplejeloven, konkursloven mv. (digitalisering af tvangsopløsningssager, terminaladgang for Familieretshuset til indkomstregistret i værgemålssager mv.)

Retssikkerheden udfordres af lange sagsbehandlingstider om værgemål i Familieretshuset. Lange sagsbehandlingstider betyder, at ældre venter urimeligt længe på afklaring i sager om værgemål. Ældre Sagen ser derfor positivt på de foreslåede ændringer af værgemålsloven. Forhåbentlig kan ændringerne bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiderne i Familieretshuset og samtidig gøre det nemmere for den enkelte ældre, fordi der fremover er færre oplysninger, som man selv skal indsamle og indsende til Familieretshuset.

Vi bemærker dog, at lovforslaget medfører en mindre forringelse for digitalt udfordrede, som fremover skal bede Skifteretten om særskilt fritagelse fra at anvende skifteportalen.

Ældre Sagens mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder.
Læs om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 06.11.2023